Rädda Älvstrandens folkbibliotek från nedläggning

Älvstrandens folkbibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag.

Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Älvstrandens folkbibliotek. 

En nedläggning av Älvstrandens folkbibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Älvstranden bibliotek är ett välbesökt folkbibliotek i ett snabbt expanderande område. Biblioteket är en betydelsefull mötesplats för boende i området, barn, unga, äldre, nyanlända och pensionärer.  

OBS vänligen håll koll i eventuell skräppost på din mail efter bekräftelsemail. Där behöver du bekräfta din underskrift.  

Namnlistan ska överlämnas till Kulturnämnden inför att beslut om åtgärsförslagen fattas måndagen 16/12. Skriv under för att göra din röst hörd! 
Facebook