Protest mot ytterligare nedskärningar!

Inför 2022 kan utbildningsnämnden bli tvungna att göra ytterligare besparingar på 6,2 mnkr. Det innebär ungefär 17,6 tjänster som ska bort. 

Konsekvensen av det, för att nämna några faktorer:

  • fler barn och elever per pedagog, lägre personaltäthet
  • ökad arbetsbelastningpsykosocial ohälsa pga stress och otillräcklighet 
  • särskilt stöd/extra anpassningar/ledning och stimulans för elever uteblir vilket riskerar att elever inte når målen i ett eller fler ämnen (ca 30 % av en klass)
  • ökning av hot & våld, kränkningar pga av avsaknad av personella resurser att förebygga och möta barn och elever med behov

Vi har idag, efter senaste “budget i balans”, inte möjlighet att fullt ut leva upp de lagar och förordningar som omfattar våra verksamheter. Kraven och mängden arbete ökar och resurserna minskar. Det finns ingen balans i det. Det råder fullkomlig obalans mellan krav och resurser som det är redan nu!

Vår verksamhet blir INTE effektivare för att vi effektiviserar. TVÄRTOM! Politikerna pratar om att inte efterlämna en skuld, men vilken skuld står framtidens Bollebygd med om de fortsätter att demontera den rättigheten för barn och unga som ska generera en framtid för Bollebygd?

Föräldrarna rasar på facebooksidan Bollebygds forum, men påverkar det politiska beslut? Rösterna måste höjas på den arena där besluten fattas. Känner du som vi att gränsen för länge sedan passerat? Är du redo att höja din röst tillsammans med oss?

VI SÄGER NEJ TILL FORTSATTA NEDSKÄRNINGAR INOM UTBILDNINGSNÄMNDEN! 

 

 


Teresa Hagström ordf. Lärarförbundet Bollebygd    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Teresa Hagström ordf. Lärarförbundet Bollebygd lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...