PROTEST FRÅN FOLKET - HÖJ STRAFFEN FÖR SEXUAL OCH VÅLDTÄKTSBROTT

Vi skriver härmed under för höjda straff av sexual och våldtäktsbrott. I kap 6 i brottsbalken står följande. 

 

”1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

 

Det betyder att en person enbart kan straffas minst två år och högst sex år för brott om våldtäkt (grov våldtäkt lägst fyra år och högst tio år, se brottsbalk kap 6:4st.) 

 

För att jämföra, kan du alltså få likadant straff för skadegörelse eller rånbrott. (Se brottsbalk kap 12, skadegörelse högst två år, kap 8, stöld högst två år). 

 

Att straffa en person med ovanstående låga straff för sexual och våldtäktsbrott anser vi, sänder ut fel signaler. En utsatt person kan få men för livet efter att blivit utsatt av ett sexual och våldtäktsbrott, medan förövaren enbart straffas maximalt cirka en femtondel av sitt liv. De låga straffen signalerar ut att sexual och våldtäktsbrott inte allvarliga. Den utsatta värderas otroligt lågt, när förövaren inte straffas tillräckligt. Brott om sexual och våldtäkt är en av de värsta mänskliga kränkningen som existerar. 

Högre straff ger upprättelse för den utsatte och signalerar till en potentiell förövare att det är ett väldigt allvarligt brott. Vilket förhoppningsvis i sin tur kan minska statistiken av sexual och våldtäktsbrott. 

Genom denna namninsamling kräver vi härmed höjda straff av sexual och våldtäktsbrott. 

 

Kap 6 1§ 2st, 3st, skall ändras till lägst tretton år och högst arton år

 

Kap 6 4st. skall ändras till lägst tjugo år och högst livstid 

 

ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vänligen kolla din inkorg (och skräppostmapp).
Facebook