Politikerutfrågning i TV "Tala till oss pensionärer, inte om oss"

Politikerutfrågning i TV "Tala till oss pensionärer, inte om oss"

https://www.facebook.com/60plusare/

https://www.youtube.com
Tv-debatt_omslagsbild.jpg

Vi kräver av våra styrande och SVT att bli sedda och hörda! Se oss! Hör oss!  Möt oss pensionärer i en öppen debatt/utfrågning i TV.

I en debatt där partiledarna för de 8 regeringspartierna möter oss pensionärer och ger svar på våra äldrefrågor inför valet 2022.

Äldrefrågorna är många och vi anser det är av ”största vikt att få fakta om de olika partiernas politik för att kunna rösta ”rätt” i valet 2022. Det gäller Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna som har suttit i regeringsställning under åren som gått, Vänsterpartiet som har haft ett visst inflytande genom sitt samarbete med Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna, det parti som inte suttit i regeringsställning ännu.

VILKET av dessa 8 partier är ”rätt”?

VILKET av dessa partier för en äldrepolitik ”värd våra röster”? 

Det är den stora frågan som vi ALLA vill ha svar på !!!  

Pensionärerna är ingen homogen grupp. Där ryms akademiker, kroppsarbetare, sjukpensionärer som inte kunnat jobba ända fram till ålderspension, hemlösa, äldre på olika hem. Men också fullt friska, aktiva äldre personer som måste eller kanske vill jobba vidare. Även som äldre förändras man över tid, att vara 65 är inte detsamma som att vara 100 år.

Gruppen 60+ till den dag man flyttat in på hemmet är i stort sett helt bortglömd av våra politiker, äldre som vill leva, inte bara överleva, kanske göra en resa till sina barnbarn, gå på restaurang, delta i det liv som pågår utanför den stängda dörren.

Alla äldre har inte internet eller råd med tidningsprenumerationer. Däremot har flertalet äldre tillgång till TV och skulle kunna följa en tv-sänd debatt där det är pensionärerna som ställer frågorna och där partiledarna svarar, ger information om det egna partiets politik i äldrefrågor. Att ex politiker besöker äldreboende i anslutning till ett val känns inte som äkta omtanke om den äldre, mer som ett sätt att värva röster. Och att desinformation "fake news" sprids för att värva röster är inget nytt.

Vi äldre som varit med och byggt Sverige har nu gjort vår plikt och kräver därför vår rätt, vi kräver en informativ TV-debatt där våra riksdagspolitiker möter oss pensionärer, en debatt där vi får svar på våra frågor!  

Frågor om den Svenska ålderismen, det svenska pen­sionssystemet och det ökande antalet svenska fattigpensionärer, hemlösheten bland äldre, de utstuderade åldringsbedrägerierna som ökar i Sverige, äldre som får betala mer än andra för sitt boende, äldres hälsa där tänderna borde vara en del av kroppen, den näringsfattiga maten på boenden, äldreomsorgen som under lång tid har varit eftersatt och inte minst isoleringen bland de äldre.

Många i samhället har nu fått pröva på att sitta i karantän och känna av hur negativ isoleringen varit. En isolering som många äldre får ta del av både före, under och efter att pandemin eventuellt är över och det är de äldre som har betalat det högsta priset för pandemin vi går igenom. Det heter att ”Sverige går som tåget” men allt fler lämnas kvar på perrongen.

I demokratins namn (en demokrati som vi alla säger oss värna om) kräver vi att även gruppen äldre får höras och synas ”alla skall med på tåget”

Skriv under vår namninsamling om du håller med ”För de som är äldre i dag, För framtidens äldre, För våra barn och barnbarn som vi en dag hoppas ska få en bra och värdig ålderdom” 

Följ oss på vår FB-sida där vi berättar mer om hur vi tänker framåt, där vi kommer att be om era berättelser. En sida där värdegrunden är: ömsesidig respekt, oavsett vilket parti vi anser vara rätt. En sida där vi inte bygger murar utan stöttar varandra!

https://www.facebook.com/60plusare/

https://www.youtube.com


Politikerutfrågning i TV "Tala till oss inte om oss"    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Politikerutfrågning i TV "Tala till oss inte om oss" lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...