Open Brief aan de minister van Volksgezondheid - Geen verplichte prik voor zorgverleners!

petitie_nurses.PNG

Beste minister Vandenbroucke,

Beste beleidsmakers,    

Met dit schrijven zouden wij, zorgverleners, graag onze oprechte bezorgdheid willen uiten betreffende de intentie om een verplichte vaccinatie op te leggen voor het zorgpersoneel, en bij uitbreiding vele andere sectoren.

Wij hebben onze patiënten nooit in de steek gelaten en zijn al die tijd het beste van onszelf blijven geven, ook in de moeilijke omstandigheden van de afgelopen 18 maanden.  

We vragen nu de vrijheid van keuze om al dan niet in te gaan op de vaccinatie tegen het coronavirus. Wij vragen de zelfbeschikking over ons lichaam en wensen dat onze lichamelijke integriteit gerespecteerd wordt.  

Het Covid-19-vaccin kan bescherming bieden tegen ernstige ziekte bij verzwakte personen en mensen met onderliggende aandoeningen. Daarnaast kunnen we niet ontkennen dat er steeds meer wetenschappelijk onderbouwde argumenten van gerenommeerde en onafhankelijke wetenschappers zijn die waarschuwen voor een algemene vaccinatie en die attenderen op schade door vaccinatie met de huidige vaccins. Deze schade zien we helaas steeds meer optreden, los van de nog onzekere effecten op lange termijn. Zo heeft het voor de vele jonge en gezonde zorgmedewerkers onder ons geen meerwaarde om ons te laten vaccineren. Velen zijn immers eerder al met het virus in aanraking gekomen en hebben reeds een natuurlijke immuniteit opgebouwd. Deze natuurlijk opgebouwde immuniteit is bovendien breder en biedt zelfs een langere en duurzamere werkzaamheid dan die verkregen na vaccinatie.   

Steeds duidelijker blijkt dat vaccinatie niet dé oplossing is: het virus valt niet uit te roeien, het wordt endemisch. En zoals praktijkondervindelijk bewezen, kan ook een gevaccineerde hulpverlener nog steeds besmet worden en de besmetting doorgeven. Bovendien weerleggen wetenschappers de stelling dat niet-gevaccineerden varianten zouden creëren.  

Wanneer wij niet wensen in te gaan op het aanbod, dan zijn wij geen 'weigeraars’ of ‘anti-vaxxers’; wij kregen immers de gangbare vaccins. Noch horen wij bij ‘diegenen die het niet goed begrepen hebben' of ‘zij die onvoldoende geïnformeerd zijn’. Integendeel, wij hebben gezien, gehoord, gevoeld. We hebben ons grondig ingelezen, zaken afgetoetst vanuit meerdere invalshoeken, en hebben op basis van de wetenschap een onderbouwde keuze gemaakt.  

Wij zijn ervan overtuigd dat we even kwalitatieve zorgverstrekkers zijn dan vóór de tijd dat het vaccin op de markt was. Onze vaccinatiestatus heeft geen invloed op de kwaliteit van de aangeboden zorgverstrekking. Vanzelfsprekend willen we onze patiënten maximale veiligheid en zekerheid bieden, zoals we dat altijd gedaan hebben en altijd zullen blijven doen. Wij zullen steeds de beste zorg garanderen aan iedereen die een hulpvraag stelt, zonder onderscheid. Ook daar is dit vaccin niet voor nodig. Een argument als ‘vaccineren tegen Covid-19 hoort bij zorgverstrekker zijn’ gaat dus niet op. Dat kan en mag zeker niet gebruikt worden om een vaccinatieplicht voor zorgverleners te rechtvaardigen.  

Wilt u een verplichting opleggen, dan moet het onomstotelijk en wetenschappelijk vaststaan dat het vaccin op korte en lange termijn absoluut veilig is. Ook elke verantwoordelijkheid moet duidelijk omschreven zijn. Wij vragen grondig en onafhankelijk onderzoek, waarbij de informatie en de kritische geluiden van steeds meer wetenschappers gehoord en onderzocht worden. Wij wensen debatten om de wetenschap blijvend te toetsen. Wij verzoeken u om de informatie in verband met de beloftevolle curatieve geneesmiddelen ter beschikking te stellen aan onze burgers. Deze geneesmiddelen zijn voorhanden, maar worden tot op heden onvoldoende naar waarde geschat, integendeel,  geweerd, gecensureerd en zelfs geblokkeerd.  

We vinden het zeer jammer dat ons eigen ingenieuze immuunsysteem aan de kant geschoven wordt in deze crisis. Al die tijd lijkt er geen plaats om de bevolking te informeren hoe men zijn immuunsysteem kan versterken. We hebben vragen bij het niet toekennen van een coronacertificaat aan personen met aantoonbare antistoffen in het bloed. In de wetenschap dat houders van een coronapas mogelijks besmet en besmettelijk kunnen zijn, zien wij ook de zin niet in van een eventuele maatregel om de pas te tonen vooraleer een ziekenhuis of rusthuis te betreden. Waarom men zonder coronapas zijn dierbare niet zou mogen gaan bezoeken of men een medische behandeling niet zou mogen ondergaan, is ons allesbehalve duidelijk. Zijn binnenkort de boosterprik en volgende prikken nodig om te blijven gezien worden als gevaccineerde, eersterangs-burger?  

Een verplichting tot vaccineren van alle zorgverleners zal ons inziens niet overtuigen tot het nemen van dit vaccin. Integendeel, het zal leiden tot verlies van vele onmisbare verpleegkundigen en andere essentiële zorgverleners die hun job voor hun patiënten al jaren met hart en ziel doen.  

Willen we in een democratie blijven leven, dan lijkt het ons uitermate belangrijk om waakzaam te zijn voor polarisatie en segregatie, twee ernstige antidemocratische kwalen die helaas maar al te duidelijk reeds enige tijd in opmars zijn. Wij wijzen u en de media op uw verantwoordelijkheid om hiertegen kordaat op te treden en een prik- en angstmaatschappij doelbewust te weren.  

Om alle voorgaande redenen vragen wij u met aandrang om nooit een vaccinatieverplichting in te voeren, noch voor de zorgsector, noch voor alle andere sectoren waar dit als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.    

Met oprechte groeten,    

Bezorgde verpleegkundigen en zorgverstrekkers  


Bezorgde verpleegkundigen en zorgverstrekkers    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Bezorgde verpleegkundigen en zorgverstrekkers lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER