Öka säkerheten på Hovås allé

Vi som är boende och verksamma i området Nya Hovås känner oss djupt oroade över trafiksäkerheten. Vi önskar att Trafikkontoret vidtar åtgärder för att visa att man bryr sig om människors säkerhet.

Sänkt hastighet
På Hovås allé passerar dagligen fordon som håller en orimligt hög hastighet. Vi ser med detta en risk för fotgängare i området, inte minst för skolbarnen i Fenestra Nya Hovås och alla barnfamiljer som nyligen flyttat in i området. Vi ser en generell hastighetsbegränsning om 30km/h under skoltid och 40km/h övrig tid som en rimlig åtgärd.

Säkra övergångsställen
Det sker dagligen många riskfyllda passeringar över Hovås allé, inte minst av skolbarn. Vi önskar starkt ytterligare ett övergångsställe, förslagsvis förlagt vid Lillgårdens gränd.

Bättre belysning
Gatan Hovås allé upplevs mörk vid det urbana stråket, vilket gör att fotgängare och cyklister är svåra att upptäcka i tid på avstånd. Vår vädjan är att belysningen ses över generellt för gatan men i synnerhet att åtgärd vidtas för det urbana stråket.

Reparera det urbana stråket
Det urbana stråket har sjunkit ner i marken och fungerar inte längre som fartdämpande. Dessutom uppfattar många det urbana gångstråket som ett övergångsställe med företräde för gående. Detta inger en falsk trygghet – inte minst för skolbarn. Vi anser att det urbana stråket behöver repareras eller göras om till ett övergångsställe. Vi hoppas innerligt att Trafikkontoret tar till sig av åsikterna och ser över den byggda trafikmiljön innan det sker en hemsk olycka.

Katja Brandt Persson
Rektor, Fenestra Nya Hovås


Katja Brandt Persson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Katja Brandt Persson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook