Nyval svf

Med bakgrund av rådande arbetsmiljö på kansliet, förbundstyrelsens hantering av situationen samt de uppgifter som tidigare framkommit hur förbundsstyrelsen hanterat sitt uppdrag uppmanar vi samtliga medlemmar i förbundet att agera.

Nyval Sveriges Veterinärförbund

Vi begär härmed att förbundsstyrelsen i Sveriges Veterinärföbund i enlighet med stadgarna utlyser ett extra fullmäktige snarast för att behandla tillståndet i förbundet och frågorna om styrelsens ansvarsfrihet, förbundets ekonomiska förvaltning, förbundets verksamhet, stadgar och organisation samt förätta nyval av förbundsordförande, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och övriga förtroendeuppdrag enligt §14:1-5

Minst en fjärdedel av medlemmarnas underskrifter behövs här för att utlysa ett extra fullmäktige. 

Hälsningar

Jonna Gohil, Lena Myrenius, Christina Arosenius, Torsten Jakobsson, Margareta Widell, Anders Sandberg, Ulrika Grönlund, Chaterine Kolander, Robert Winberg, Rebecka Frey, Maria Karlsson, Pernilla Stridh, Anna Gilland, Linnea Dahlberg, Cecilia Fröberg, Mia Appelberg, Shwan Kareem, Matti Ohlsén, Fredrike Ritter (som privatperson), Åsa Rising

 

OBS! Du måste öppna den mail du anger och klicka på länken för att bekräfta, om du inte får ett bekräftelsemail hör av dig till mig. (om du använder hotmail kontrollera om det hamnar i skräppost många hör av sig som har angett en hotmail adress att dom ej fått länken)


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vänligen kolla din inkorg (och skräppostmapp).
Facebook