Ny sträckning av buss 721 X /721 från Rikstens friluftsstad

Förslag till förändrad linjesträckning 721 X / 721    

Ett stort antal boende i Rikstens Friluftsstad arbetar / studerar vid Sveriges fjärde största campus med 17000 studenter , varav många bor i studentbostäder i riksten(Campus Flemingsberg) , går på Tullinge Gymnasium eller Södertörns friskola, Engelska skolan, Karollinska Huddinge, Södertörns Tingsrätt, Polismyndigheten samt kringliggande företag i Flemingsberg och Visättra. Karolinska Huddinge är dessutom det sjukhus som boende Rikstens Friluftsstad uppsöker vid olika typer av sjukdom och behandlingar/undersökningar. Att ta sig från Rikstens Friluftsstad till Flemingsberg/Karolinska Huddinge /Visättra tar c:a 30 -50 minuter eller längre. Med bil tar denna resa c:a 5 minuter, inklusive rödlysen och köer. Då det finns önskemål om att medborgarna ska åka mer kollektivt önskar vi att en ny sträckning genomförs med buss 721 X/721.

Förslag 1. 721 X går nuvarande sträckning till Tullinge station och fortsätter därefter via Flaggplan, Tullinge Gymnasium, Helix, Polishögskolan/ Södertörns Högskola/ Karolinska Huddinge, Flemingsbergs station med ändhållplats  Södertörns friskola.

Förslag 2. 721 går nuvarande sträckning via Tullinge skog till Tullinge station och fortsätter därefter via Flaggplan till Tullinge Gymnasium, Helix, Polishögskolan/ Södertörns Högskola/ Karolinska Huddinge, Flemingsbergs station med ändhållplats  Södertörns friskola.

Förslag 3. 721 går nuvarande sträckning via Tullinge skog till Mekanikervägen och fortsätter därefter  via Flaggplan till Tullinge Gymnasium, Helix, Polishögskolan/ Södertörns Högskola/ Karolinska Huddinge, Flemingsbergs station med ändhållplats  Södertörns friskola.

Idag bor c:a 3000 innevånare i Rikstens Friluftsstad och utefter sträckningen. Med tanke på den kampanj som Keolis tillsammans med SL nu genomfört för att få boende i Rikstens Friluftsstad att nyttja kollektivtrafiken skulle denna ändring av sträckningen för buss 721 X/ 721 ge bättre förutsättningar för att uppnå detta mål. Ur hållbarhets – och miljösynpunkt skulle något av dessa förslag öka sannolikheten för att boende i Riksten i betydligt mindre än idag skulle nyttja bilen istället för kollektivtrafiken.  Ytterligare en fördel med denna förändring skulle vara möjligheten att vid t.ex. problem med pendeltågen kunna ta sig vidare från Karolinska Huddinge där ett stort antal busslinjer till såväl tunnelbana som tvärförbindelser finns.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Maria Åling överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook