NEJ till bygget och förtätning intill gamla Bandhagens gymnasium!

Vi är emot planen om att bygga fler hyresrätter intill gamla Bandhagens Gymnasium! Vi tror att det kommer att finnas tillräckligt många nya bostäder efter de redan påbörjade byggena i Enskede-Årsta-Vantör.

Vi vill behålla våra öppna ytor, ljusinsläpp, träd och natur kring våra boenden.

Vi är emot all skövling av naturmark och all den förtätning/trängsel som de planerade bostäderna kommer att medföra. Trängsel både i kollektivtrafiken samt i området.

Vi vill bevara ett historiskt hus som ger karaktär till vår ort och vi vill bevara fastigheten som är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär “särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Vi kräver att kommunen ser över stadsplanen för området en gång till samt bevara historiska byggnader/natur som dom är!

bandhagen_nej.png


Ramsökaren Trollesundsvägen Bandhagen    Kontakta namninsamlingens skapare