Dags att förbättra vägen mellan Lyresten och Härlycke!

Lyresten4.jpg

Dags att kräva förbättring av vägen mellan Lyresten och Härlycke!

Vägen mellan färjeläget Lyresten och Härlycke (väg 738) samt Tvethogen och Tvet (739) är i bedrövligt skick. Vägarna lappas och lagas ganska regelbundet men de är ojämna och har många stora håligheter. Det saknas gång- och cykelbanor och alla trafikanter måste samsas på dessa trafikfarliga vägar. Tryggast känns det att köra mitt på vägbanan, men hur säkert är det? Tvingas man ut på vägkanten vid möte så gör ojämnheterna där att man kan få ett kast på bilen, vilket är en påtaglig fara.

Det kan inte vara meningen att en väg som trafikeras av så många människor ska ha så dålig standard? Personbilar skakas sönder, hantverkare och varuleveranser som besöker byggvaruhandeln Lyresunds Trä vid Lyresten får skador på sina arbetsbilar. Den tunga lastbilstrafiken och bussarna gör att det känns obehagligt för alla att köra på vägen.

Vägarna mellan Henån och Tegneby samt Tegneby och Nösund har renoverats nyligen och min uppfattning är att väg 738 och 739 är minst lika dåliga som dessa två var.

Jag har varit i kontakt med Tomas Bergbom, Trafikverket Region Väst. Tomas förklarade att Trafikverket prioriterar de vägar på Orust och i regionen som är i störst behov av åtgärder. Väg 738 och 739 är i dagsläget inga vägar som är prioriterade.

Min tanke är att vi som bor och verkar i området och som brukar vägarna, presenterar Trafikverket ett tydligt önskemål om prioritering av en renovering av vägen, undertecknat av så många av oss som möjligt. Kopior av listan skickas även till Orust Kommun och Västra Götalandsregionen som också bör veta att vi är missnöjda med vägens nuvarande skick.

Namninsamlingen avslutas 2019-08-31


Peter Green, Lalleröd    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook