Löpeprojektet har som mål produktion av Gårdsmejeristostlöpe från svenska idisslare - killing, lamm och kalv

 

Avsiktsförklaring 

Gårdsmejeristostlöpe från svenska idisslare - killing, lamm och kalv; ett

utvecklingsarbete med innovationskraft för hela näringen

 

Vi medlemmar i Sveriges Gårdsmejerister som undertecknar denna avsiktsförklaring är medvetna om att löpe av svensk råvara kommer att kosta dubbelt så mycket för slutkonsumenten Sveriges Gårdsmejerister jämfört med priset för det löpe som finns att köpa på marknaden idag vilket är ca 160 - 250 kr/liter + frakt för bovint löpe 75/25 beroende på förpackningsstorlek och försäljningskanal.

 

Vi medlemmar i Sveriges Gårdsmejerister är beredda att betala är upp till 500 kr/liter exkl. moms för ostlöpe, av den styrka på 180 IMCU de köper idag, om den är producerad av svenska löpmagar. Det Svenska Gårdsmejeriostlöpet kommer att levereras med en deklaration av styrkan och med doseringsanvisningar.   

 

Vi vill i första hand att produktionen av löpe, även efter projektet, kommer att ske i Kemikalias pilotanläggning i Skurup i Skåne.  Dikalvar och dilamm och dikillingar kommer att födas upp runt om i Sverige och slaktas på slakterier som har möjlighet att skörda löpmagar och frysa in och skicka dessa till Kemikalia. Vad gäller svenskt kalvlöpe så tänker vi att Kemikalia kan köra flera batcher efter varandra för att hålla nere produktionskostnaden.  

 

Vi anser att det inte kommer att behövas en storskalig produktion av löpe för gårdsmejerier i Sverige. Gårdsmejeristernas produktion av ost är mathantverk och det här svenska Gårdsmejeriostlöpet kommer att förstärka våra varumärken och öka ostutbytet då vi använder djurspecifikt ostlöpe. Djureget chymosin koagulerar sin egen arts mjölk bäst. Vi är övertygade om att kalv- killing- och lammlöpe tillverkat av svensk råvara i Sverige och används på svenska gårdsmejerier har en framtid, småskalighet från a till ö, vilket har tillräckligt många betalningsvilliga konsumenter.

 

Vi anser att det här är frågan om en småskalig exklusiv produktion som ytterligare höjer värdet och konkurrensförmågan för den småskaligt producerade Gårdsmejeriosten i Sverige. Lönsamheten i det här projektet finns inte bara i produktion av löpet, produktionskostnaderna i den processen, eller i jämförelser med priser på konventionellt redan tillgängligt löpe, utan i att man i sin färdiga produkt kan redovisa att man använt just den här nya typen av löpe och därmed kan höja ostpriset med minst 10% och även öka ostförsäljningen då det är många kunder som skulle välja den produkten före en annan bara dom visste hur konventionellt löpe respektive detta löpe produceras. Etiska skäl, miljöskäl och skäl förknippade med djurhållning, antibiotikaanvändning m.m. För dessa kunder är inte en mikrobiell koagulant med 100 % chymosin som framställts med hjälp av GMO ett alternativ.  

 

Vi anser att vår förening Sveriges Gårdsmejerister kommer att täcka det överskådliga behovet i Sverige med en småskalig produktion av ostlöpe.

 

Denna Avsiktsförklaring - skrivs under digitalt av medlemmarna i SGM.

Kerstin Jürss

Ordförande i Sveriges Gårdsmejerister

 

Medlemmar av Sveriges Gårdsmejerister, org-nr 865000-9510


Kerstin Jürss, Ordförande, Sveriges Gårdsmejerister    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Kerstin Jürss, Ordförande, Sveriges Gårdsmejerister överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook