Lex Luna

LUNA1.jpegBildpublicering godkänd av anhöriga

 
 
--- Saxat från min Facebook och Instagram ---
 
Uppenbarligen fanns det hur många varningssignaler som helst och ändå lyckades inte vuxenvärlden skydda Luna från förövaren. Man kan ju inte bli annat än förbannad och frustrerad när vuxenvärlden sviker.
Ja, både personligen och som medmänniska så reagerar jag starkt när såväl det allmänna som vi gemensamt inte lyckas skydda våra barn, ungdomar, äldre samt andra som befinner sig i direkt behov av samhällets skydd.
I det här fallet gäller det såväl förgriparen som - om det allmänna hade agerat mot gärningsmannen, kanske det aldrig hunnit bli - den nioåriga Luna.
 
Med varm kärlek och omtanke till Luna, hennes familj, släkt, vänner och vårdpersonal
 
---  Slut på saxning ---
 
Tyvärr är ovanstående en otroligt tragisk och onödig illgärning som kanske (vilket vi aldrig får veta) kunde ha undvikits genom vuxenagerande i ett tidigare skede.
 
Därför ser vi gärna att ni ger barnomsorg, skola och berörda myndigheter potential att rikta därtill avvägda resurssbehov i tid gentemot barnet/ungdomen likväl som dess vårdnadshavare även om det, enligt punkt 2:2, innebär en tillfällig inskränkning i den familjära sfären.
 
En ny vårdlag, "Lex Luna", bör implementeras per omgående där det, förslagsvis, inryms följande tillämpning:
 
1. Underlätta, i nu tillämpat lagrum, gällande informationsutbyte mellan skola, socialkontor, fältassistenter och polis - eller annan rättsrådande alternativt samhällsbärande myndighet - rörande barn eller ungdomar, i åldern spädbarn och fram till den dagen personen fyller arton år, som påvisar risk mot eller besitter ett tydligt riskbeteende gentemot såväl sin egen som annan person eller samhället.
 
2:1. Införa någon typ av kännbar rättslig påföljd gällande underlåtelse av påbörjad utredning i det fall då vårdnandshavare ej medger sitt samtycke till detta.  
 
2:2. Införa en möjlighet för socialtjänsten att utföra ett tillfälligt omhänderdagande enligt LVU (Lagen för vård av unga) gällande det barn eller ungdom enligt punkt ett, tills dess att utredningen är klar och myndigheten därmed anser sig har åtnjutit en framgångsrik åtgärd för såväl den person som dennes familj åtgärden berör.  
 
3. Införa någon typ av rättslig påföljd gällande underlåtelse av Lex Lunaanmälan, för all barnomsorgs-,  skol-, vård-/omsorgs-, socialpersonal samt polis eller annan rättsrådande myndighet. 
 
 
Med varm omtanke
 
Magnus Wargenklinth 
Ängelholm den sjuttonde december 2022
 
 
Era underskrifter, bifogat till vidstående text, kommer att skickas till
 
 
efter utgången av januari månad 2023. (reviderad 22-12-22, se uppdateringar)
 
För att få in så många underskrifter som möjligt så dela gärna detta till era vänner och era nätverk.
 
(Vill ni veta mer så läs detta reportaget, vilket fick mig att reagera, i Expressen: https://www.expressen.se/nyheter/luna-overfolls-av-15-aring-i-skelleftea-nu-berattar-familjen/)

Magnus, Wargenklinth™️, Tel. +46 431 723 45    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Magnus, Wargenklinth™️, Tel. +46 431 723 45 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...