Låt Marita stanna på Wångens elevboende

OBS!(Kom ihåg att bekräfta din underskrift via mejl)

Wången är den skola vi alla sökt oss till från Nordens alla hörn. Ungdomar med drömmar om framtiden och en förhoppning om en utbildning som kan hjälpa oss att nå dessa. Travsportens framtid och likaså Islandshästsportens. Men det är inte bara en dans på rosor, vi flyttar hemifrån i tidig ålder och bor ensamma. Vi är hela tiden på Wången, med människor kring oss konstant och våran vistelse är inte enbart en utbildbing utan också all vår fritid och våra liv. Vi är beroende av fungerande personal som kan stötta upp, hjälpa oss att hitta sätt att komma iväg för att lösa tandvård och dylikt. Vi är också beroende av att en personal som kan föregå med gott exempel, och bidra till ett klimat där vi kan trivas. Vi behöver hjälp med konflikter och social samanhållning, då vi ännu bara står på gränsen till att vara vuxna och dessutom bor ihop med våra klasskamrater. Tror du att det hade varit lätt att bo tillsammans med dina kollegor? Elevboendepersonalen är en otroligt viktig del i vår vistelse på Wången, våran utbildning och våra liv. 

MARITA ANDERSSON fyller upp till alla dessa kriterier och hon har år av erfarenhet. Hon hjälper alltid till att lösa praktiska saker som transport eller byte av rum. Hon hjälper oss att hålla elevboendet i hög standard genom att städa och slänga skräp. Hon finns alltid för att prata och stöttar oss när vi behöver reda ut konflikter. Hon kan se alla perspektiv och är alltid rättvis. Marita är positiv och lättsam att vara med och bidrar till en härlig stämning i elevboendet. Framförallt ser hon alltid till varje elevs bästa. 

Nu har Wången bestämt att Marita inte ska vara kvar på elevboendet med anledning att hon ej har tillräcklig utbildning. Vi tycker att frågan bör ställas till oss elever, är Marita kompetent nog att jobba här? JA! Samtliga namn på denna lista är namn på personer som ställer sig bakom att Marita behövs, gör skillnad och bör få vara kvar.

Tack

Facebook