Låt asylsökande barn och ungdomar slippa ryckas upp i onödan för tillfällig placering på nya orter!

racc88dda-barnen-logo1.png

Migrationsverket region Mitt har fattat beslut om att alla asylsökande som bor i deras lägenheter/boenden i Gävleborgs län ska flyttas till andra kommuner utanför länet i väntan på beslut. Över 500 personer i Söderhamn berörs varav många barn och ungdomar.

Var finns barnperspektivet i Migrationsverkets beslut?
Vilka konsekvenser blir det för de barn och ungdomar som ska flytta?
Barnkonventionen artikel 3 säger: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Barnen har gått i skola i vår kommun, vissa i över två år, deltagit i föreningsaktiviteter och fått en fungerande vardag med vänner och bekanta. Deras trygghet finns i Söderhamn i väntan på beslut och de lever redan i en utsatt situation. Låt barn och ungdomar slippa ryckas upp i onödan för tillfällig placering på nya orter.

SKRIV PÅ!
Rädda Barnens lokalförening i Söderhamn protesterar mot Migrationsverkets beslut och KRÄVER att barnfamiljer och ungdomar ska få bo kvar i sin nuvarande kommun i väntan på beslut kring deras asylärende.

Insamlade namn kommer att lämnas över till Migrationsverket region Mitt.


Rädda barnen, lokalförening Söderhamn    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook