Krav om rättsäkerhet, barn-domstolar, soc upphörande och att Kungen som Regent rensar ut korruptionen ochbeordrar: Verkställ!

 Hur kommer det sig att vi om och om igen möts av sanslösa nyheter där barnen mot allt sunt förnuft placerats med ensam vårdnad hos förövaren, och både socialtjänst och domare blundat inför att omfattande psykiskt och fysiskt våld i nära relation, mot barnen och mamman har förekommit?!

Detta är vad som sker, i Sverige,j ust nu, varje arbetsdag, år ut och år in, regeringsbyte efter regeringsbyte, decenium efter decenium:

Tingsrätterna följer inte lagen utan olaglig praxis. 

Praxisen att låtsas som om Soc rappakalja vore rättsäkra underlag. 

Grundlagen förbjuder tingsrätterna att ta in underlag från just sådana inkompetenta verksamheter som socialtjänsten. Grundlagen förbjuder domare att dömma utifrån icke rättsäkra underlag
- just sådana som kommer från tex soc.


Men domstolarna följer praxis och gör så som de alltid har gjort; Beställer sina underlag från soc. 

Socialtjänsten som inte är utbildade till att klara av att ta fram rättsäkra underlag i enlighet med grundlagens krav på absolut rättsäkerhet. 

Socialtjänsten använder sig inte av någon som hellst källkritik och har ingen utbildning i att använda evidensbaserade vetenskapligt förankrade utredningskriterier.
När tingsrätterna tillåter sig att låtsas som om Soc olagligt undermåliga låtsas-utredningar, vore rättssäkert framtagna sanningar, så kringgår de på detta vis all lagstiftning, inklusive Sveriges grundlag och Barnkonventionen!


Den olagliga praxis som tingsrätt och domstolar använder dagligen, sätter demokratin, rättsäkerheten och lagen ur spel, och gör på så vis alla Sveriges barn, och samtliga utsatta kvinnor, totalt rättslösa!


Denna praxis tillämpas likadant i hela Norden,  där socialtjänstens motsvarigheter även är lika vidrigt bakvända och rakt igenom inkompetenta.


Beträffande att fäder som får vårdnaden om barnen trotts att han utsatt barnen o mamman för våld av olika karraktär, och mamman sedan utestängs ur barnens liv, rakt emot allt sunt förnuft, så sker det med hjälp av stycket ur föräldrabalken, där det står att barnet har rätt till båda sina föräldrar.
Stycket behandlar alltså barnets rättigheter -inte pappans!
Och barnets rätt till Båda sina föräldrar, kan aldrig tolkas att innebära det motsatta, att mamman som tagit sitt föräldraansvar och försökt skydda barnen från pappans våld, på grund av att hon följt lagarna om att barn inte skall utsättas för aga, psykisk misshandel etc genom sina försök att rädda och skydda barnen från att bli utsatta för just sådant, utestängs från all kontakt med sina barn.


Faktum är ofrånkomligt: Grundlagen om absolut rättsäkerhet åt barnen och kvinnorna, står över föräldrabalken i rang.


Så oavsett vilka misstolkningar av föräldrabalken en advokat än lyckas lura i domaren, så gäller barnets rättighet till att bli skyddad från att utsättas för övergrepp, förtryck, hot och våld, alltid före mäns inbillade rätt till att fritt få kränka kvinnor och barn.


Grundlagarna och Barnkonventionen är inte borttolkningsbara, bara genom de ondas önskan om att få göra så.


När myndigheter, rättsväsen, advokatsamfundet, domare och regering, alla ser mellan fingrarna med att domstolarna följer olaglig praxis istället för lagen, och på detta vis sätter all lagstiftning ut spel, inklusive grundlagen, och på detta dåraktiga vis totalt smular sönder grundpelarna för folkstyre och demokrati, så är Sverige i praktiken, inte mer någon demokratisk rättsstat längre.


Korruption och landsföräderi är de rätta benämningarna på vad som genomförs genom olaglig praxis i landets tingsrätter och domstolar.
Ja, det är just så illa ställt med Sverige, som ingen vill tro.
Just så illa är det.
Samtliga barn och utsatta kvinnor är totalt rättslösa, här, i sitt eget land!
Vilket sker dagligen.
Rakt emot lagstiftningen.
Rakt emot de mänskliga rättigheterna.
Rakt emot Barnkonventionen.
Rakt framför våra ögon.
Rakt under näsan på regeringen.
Istället för Demokratins rättssäkra yttrandefrihetsgivna folkstyre, så regerar ondskan vårt land, allt medan Kungahuset hålls ovetande om vad som pågår.


Känns Kungens motto:
"För Sverige i tiden", innehållslöst och förlegat ?


Då är det dax att Sverige dammar av vetskapen om att Kungens regeringsmakt står högre i rang än regering, riksdag  korrupta domstolar och socialkärringar!


Åstadkommer dessa att demokratin havereras,  så är det upp till Kungahuset att i makt av regenter regera vårt land och ränsa ut korruptionen, dömma landsförädare och återupprätta rättsäkerheten för folket.

Sverige är nämligen fortfarande en Monarki.


Därefter kan kungahuset återinföra äkta demokratiskt folkstyre, om Kungahuset så behagar.
Kungahuset är folkets garrant för att demokratin fungerar och är de som är skyldiga att med regeringsmakt och millitärkraft ingripa om Svenska staten, så som nu är ett faktum, uppsåtligen, genom underlåtelse att ingripa mot korruption, havererar förutsättningarna för demokrati och rättsäkerhet, och förtrycker folket genom olaglig rättspraxis, lagmotstridiga domslut och korrupt regeringsstyre.


Det är igentligen inte svårare än att framföra detta till Kungen och Kronprinsessan.
När Kungahuset insett allvaret, krävs inget mer än att Kungen ger ordern: Värkställ!

Så, hindrar Säpo, eller regeringen mina, och andra kvinnors mejl och brev, från att nå våra regenter i Kungahuset i Monarkin Sverige, för att självblinda politiker, korrupta lagbrytare och våldsamma mans-as skall kunna fortsätta förtrycka Svenska folket?


Det är pudelns egentliga kärna.


När faktum är just så illa som ingen vill tro.
Och all fakta som behövs för att avslöja sanningen ligger öppet framför näsan på envar, tydligt, att se för vem som så vill...
Men utan att bli sedd av de som styr...


Då bör vi gemensamt skratta ut domarkåren, Justitiedepartimentet, partipolitikerna, riksdagen och regeringen, för de är alla dårar likt den Nakne Kejsaren!


Deras offentliga SKAM, är att de blundat, vägrat se barnens lidande, vägrat upprätthålla lagen och saboterat Demokratin.


Alla partierna är lika värdelösa, inklusive Sverigedemokraterna, som därtill vägrar minnas sin världshistoria.


När män krigar, skjuter, förtrycker och våldrar, är kvinnor och barn de som utsätts och lider mest.
Det är inte män som först och främst behöver ges asyl, utan alltid i första hand kvinnor och barn. 

Europa behöver inte alls fylla sina flyktingkvoter med män från kvinnoförtryckande kulturer.
Europa väljer att göra så. 

Det är ett rakt igenom ett dåligt val, då det redan finns allt för många europeiska män som förtrycker kvinnor och barn, och som motarbetar de Europeiska kvinnornas kamp för demokratisk jämnställdshet, rättsäkerhet, yttrandefrihet och personlig frihet att leva sitt liv utan påtvingade begränsningar från sinnesinskränkta mans-as, korrupta domstolar och blindstyrespolitiker.


Våga se!
Våga agera!
Våga ryta ifrån!

Vågar du se, hur Sverige gör alla barn och utsatta kvinnor totalt rättslösa i strid mot Grundlagen och Barnkonventionen?


Vågar du skriva till Kungahuset och begära att Regenten ränsar väck korruption och förblindade politiker, genom att omedelbart återta regeringsmakten och beordra: Verkställ!

En Svensk tiger håller inte käft för att skydda ogärningsmän, dårskap och korruption.
En Svensk Tigemamma ryter ifrån. 

Och den som försöker föra bort eller skada hennes ungar, skall räkna med att få ordentligt rivet skinn, och tomhänt få släpa sig därifrån.


Skammen skall läggas på gärningsmannen. De skamliga gärningarna som mans-asen utför, skall de själva offentligt utskämmas, bespottas och få utstå omgivningens avsky inför.

För de är själva ansvariga för sina egna skamliga gärningar, och därför skall skammen för de brott de begått läggas på dem själva, och deras namn skall släpas i smutsen och utskämmas och avskys. 

De skall ständigt behöva vara rädda och gömma sig från att utsättas för repressalier, så som en fredlös.
Det är inte offren som skall behöva gömma sig resten av livet, utan gärningsmännen!


Det är inte kvinnorna som skall böta för att de sagt sanningen, utan mans-asen som skall sota för sina genomruttna, skamliga brott mot mänskligheten och böta för sina lögner och sitt förtal i rättssak.

När Världens kvinnor ryter ifrån och jordens folk öppnar sina ögon inför vad som verkligen sker omkring dem, då finns det ingen väg tillbaka till dårblindhet.


Då är och förblir Kejsaren Naken och utskämd inför folket, varken han vill eller ej. 


De som styr med hjälp av dimridåer, kommer avslöjas och deras uselhet ligga blottad i solljuset för allmän beskådan.


Det farliga är aldrig de ondas ondska, utan de klarsyntas tystnad.
Så:
-Speak up and Raourr!

En gedigen symbol för att den offentliga skammen och ansvaret, för hans begågna illdåd tillhör gärningsmannen, är den klassiska torg-skampålen med tillhörande gärnings-plakat, spöstraff och kasta-ruttna-ägg-förnedring.
Aga den som agas bör.
Mans-asen.
De rötägg som är genomruttna, inifrån och ut, vackert oskyldiga på skalet, men om de granskas närmare avslöjas i all sin ofrånkomligt stinkande ruttenhet.


Vem socialtjänsten i sin inkompetens låter sig falla för i vårdnadstvister, eller vad socialtjänsten låter inbilla sig själva i LVU och Sol -ärenden,  skall inte avgöra barnens liv, familjers framtid, eller frånta utsatta kvinnor och deras barn deras fullvärdiga medborgerliga rättigheter till rättsäkerhet, yttrandefrihet och värdighet!

Socialtjänsten är en olaglig styggelse där inkompetenta stollar åstadkommer mer skada än nytta!

Socialtjänsten fyller våra tingsrätter och domstolsprocesser med olagligt grundlöst förtal, i ändlösa utredningsharanger som förhindrar rättsäkerheten i Sveriges rättsväsen.

Socialtjänsten, tillsammans med den olagliga rättspraxisen i Tingsrätter och Domstolar där domare tar in och grundar domslut på socialtjänstens olagliga låtsasutredningar, och kalla dessa för rättsäkra, helt i strid mot grundlagen, och på detta vis sätter lagarna ur spel och därmed saboteras hela demokratin i vårt land, är olagligt och korrupt landsföräderi, och en fara för medborgarnas och rikets säkerhet.


Detta ofog måste upphöra, genom regenternas ingripande.

Sverige är nämligen främst en Monarki.

Därefter en Demokrati och rättsstat.


Vi kvinnor väntar inte mer.
Vi kräver att Kungen ränsar upp i maktens korridorer, avskaffar soc, inrättar kompetenta barn-domstolar, rättssäkrar rättssystemet, omedelbart återtar regeringsmakten och beordrar:
-Verkställ!

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Karin Kennerland överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook