Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Vi, undertecknade, vill härmed uttrycka vår djupa oro över Fennovoimas planer på ett finskt - ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki. Vi tar avstånd från all etablering av kärnkraft i Bottenviken och Kvarkenområdet.

 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla som vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet.

- Vi bryr oss om miljön och vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft.

- Vi anser att kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet, det är istället ett slut på energislöseriet, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar.

- Vi vill samarbeta över alla gränser för en kärnkraftsfri värld.

Vi, undertecknade, stödjer nätverkets målsättning.

 

Det är tillåtet och önskvärt att skriva under både på papper och på nätet!

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken genomför samtidigt både en ”pappers-namninsamling” och en ”nät-namninsamling”. Det är två skilda men kompletterande metoder, som kommer att redovisas var för sig.

Hur namninsamlingarna kommer att användas

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kommer att använda namninsamlingarna i det fortsatta opinionsarbetet. 

När namninsamlingarna pågår

Namninsamlingarna ska fortsätta fram till Pyhäjokiprojektet är stoppat.

http://i.imgur.com/9Fu2gct.png