Inrätta talterapeuttjänst/tjänster i Mariehamns stads skolpsykologteam 2024

Vi vill att bildningsnämnden i Mariehamns stads förslag om inrättande av talterapeut i grundskolan godkänns i budgeten för 2024.

 

På följande länk finns samlad information: https://onedrive.live.com/?id=F893E87269869F87%214821&cid=F893E87269869F87 


Nina Nylander, talterapeut    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nina Nylander, talterapeut lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...