HÅLL VÄGBRON I SKÄRBLACKA ÖPPEN!

Vi kräver att Norrköpings kommun, som äger också andelar i vägföreningen, gör vad som krävs för att hålla vägbron i Skärblacka öppen och skjuter till pengar för att renovera eller byta bron. Vägbron har samhällsnytta och är viktig för räddningstjänsten, samt har kulturhistoriskt värde.