Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Quoted post


Gäst

#4

2014-04-11 14:43

Radioaktiva utsläpp sker vid både kontinuerlig drift och olyckor, och sprids med vind och vatten. Kärnkraften är gränslös och inga gränser i världen kan stoppa radioaktivitet.

Kärnkraft är ingen lösning på klimathotet. Kärnkraften släpper ut stora mängder koldioxid i ett livscykelperspektiv och placeras enl. en studie av 9 aktuella energikällor vid Stanford Universitet, i botten i botten tillsammans med kolkraft!

Kärnkraft blockerar övergången till en hållbar och förnybar energiförsörjning med de idag mycket billigare alternativen: energieffektivisering, sol, vind, vatten och bioenergi.

Ur hållbarhetsperspektiv talar allt mot kärnkraften: koldioxidutsläppen, kostnaderna, det radioaktiva avfallet, säkerhetsriskerna och kärnvapenhotet.

Att förstöra framtiden med ökade växthusgaser eller radioaktiva föroreningar är oförsvarligt!

Vi måste välja att bryta oss ur kärnbränslekedjan och välja effektiv, förnybar och hållbar energi som inte hotar hälsa och miljö!

Att vända sig bort från kärnkraft går hand i hand med att avskaffa kärnvapen och bidrar till fred i världen!

Kärnkraften är farlig, dyr och onödig!
Avveckla kärnkraften - Omställning nu!
Framtiden är 100 % förnybar!

Svar

Tant tvärtemot

#106 Re:

2014-09-17 11:04:03

#4: -  

 Kunde inte sagt det bättre själv! Kärnkraft, NEJ TACK!

asdf

#157 Re: Bullshit

2014-12-04 17:57:17

#4: -  

Läs på människor...Det är inte bra att yttra sig om saker man inte begriper sig på!

cen.acs.org/articles/91/web/2013/04/Nuclear-Power-Prevents-Deaths-Causes.html