Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Quoted post


Gäst

#1

2014-04-11 09:57

Redan Tage Danielsson hade koll! Tyskland har koll på sannolikheten! Hur många kärnkraftsolyckor skall vi låta kommande generationer drabbas av?

Tack Lena Lagerstam för att du för kampen för oss som inte har vaknat till sans. ...A)

Svar

Ett kärnkraftsrikt land

#61 Re:

2014-05-10 08:46:26

#1: -

Vi behöver kärnkraft i världen. Bättre än kol för framställning av el. Enbart leva på förnybar energi skulle inte räcka till i Världen.