Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken.


Gäst

#76

2014-05-23 13:39

Atomkraft nej tack!

Gäst

#77

2014-05-24 13:25

Tycker att det räcker med debacklet man håller på med redan idag i mitt forna hemland ! Hur länge har man hållit på i Olkiluoto ?

Gäst

#78

2014-05-29 14:40

Om FRI ENERGI i Sven-Olof Jakobssons bok, Salainen asiakirja no 1 (Dold fakta nr 1):
"Då Nikola Tesla uppfann hur fria energin kunde utnyttjas, kunde han själv inte ana, hur betydelsefull sak det var fråga om, men om han levde i dag, under kärnkraftsverkens tid, skulle han säkert märka det.
Gratis energi, som i vår omgivning i oändlighet kan utnyttjas, är nämligen mångfalt större än kärnkraften, som är ett våldsamt sätt att producera energi. Om vi försökte förstå Teslas tankegångar om hur energin kan användas direkt från naturen, skulle slutresultatet bli avsevärt större och smidigare, utan att naturen skulle skadas av det.
Realiseringen av uppfinningen har ändå ett allvarligt hinder. Om energin skulle vara tillgänglig för alla – gratis, skull ingen kunna förtjäna pengar på den. Därför intresserar saken inte företagen och inte heller vetenskapsmännen, eftersom viktigaste motivationen saknas.
Å andra sidan skulle tillgången på den kostnadsfria kvantenergin vara så enorm, att den skulle sätta stora fordringar på medvetenheten, ansvaret och säkerheten. Den skulle fordra ett långvarigt skolningsarbete vilkens målsättning skulle vara en ny civilisation där varje individ tar ansvar över sig själv och sin boendemiljö.
Det finns ändå idealister som vill visa, att ett samhälle som utnyttjar fria energin kan fungera. Ett litet sådant eko-samhälle verkar bland annat i Edam-området i Schweiz, som blivit känd för sina ostar. I den natursköna bergsbyn lever gruppen Methernita, som består av ett tiotal bostäder och de får all behövlig energi gratis från utrustningen Thestatika, som blivit byggd efter Teslas anvisningar av uppfinnaren Paul Baumann.
Byns invånare är ingen organiserad grupp eller medlemmar av någon ideologisk trend, utan de bor alla för sig själva och sköter sina egna angelägenheter. Även om de kallar sig för Methernita-gruppen, förenar dem inget annat än gratis boende.
Byn har på kort tid väckt väldigt intresse världen över, ty dess verksamhet håller man som typexempel för framtiden energiproblem. Inte en enda utomstående har ändå fått någon information om Baumans undermaskins funktion, än det, att den inte behöver bränsle. Funktionsprincipen hålls hemlig.
Byn fungerar exakt enligt samma princip som Teslas provby ca hundra år tillbaka i USA, som ingalunda är det ända exemplet där Teslas läror har förverkligats. Många flitiga uppfinnare har nämligen ansträngt sig för att förstå han teorier och många har också lyckats, men för dem har det inte alltid gått så bra.
Då till exempel Henry Moray (1892-1974) gjorde misstaget, att då han efter sin forskning av Nikola Teslas arbete, utvecklade och tillverkade en bilmotor med principen elektronisk frienergi, blev skjuten under arbetet. Hans laboratorium förstördes och alla hans maskiner och papper stals. Drivkraften till motorn, som Moray tillverkade, grundade sig exakt på samma resonans som den kosmiska bakgrundsstrålningen. Av den kunde han använda en 50 kW:s effekt, som till hästkrafter förändrad är något under 70."

Här om fri energi från Thrive-filmen:
https://www.facebook.com/notes/brolan-j-holm/fri-energi-o%C3%A4ndlig-ren-energi-%C3%A4r-en-av-de-st%C3%B6rsta-genombrotten-i-m%C3%A4nsklighetens-/10151005665109383

Gäst

#79

2014-05-29 20:04

Jag kan fa-an inte fatta att det finns en enda jävla människa som äns kan tänka sig att bygga nya kärnkraftverk o inte satsa allt på att avskaffa dom vi har, då det finns såpass bra vind, vatten o framförallt SOL energi att ta nytta av i dagens fina moderna samhälle!! Jo vänta förrästen... DOM JÄVLARNA SOM BARA BRYR SIG I PROFIT!
FY FA-AN ASSÅ!!! AAASIGT VÄRRE! Ptvuyi!

Gäst

#80

2014-06-03 20:31

Det är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att bygga I Pyhäjoki. Det handlar bara om att Finland vill visa muskler mot sin granne i öst.

Gäst

#81

2014-06-08 00:02

Onödigt att spendera resurser på något som kärnkraft.

Gäst

#82

2014-06-15 04:18

Vi följde tragedin i Fukushima i min dåvarande förstaklass vårterminen 2011 (det började med att en elev ville prata om Saddam Hussein och vad som hände i Irak). Hoppas att eleverna, som nu är 10 år, tog intryck och åtminstone använder sin rösträtt för att utveckla och använda förnyelsebara energikällor.

Gäst

#83

2014-06-22 08:59

Kärnkraftverk är som rysk roulett, ingenting att leka med.
Johan

#84 Kärnkraft

2014-06-22 21:14

Det finna bara fördelar med att avstå från kärnkraft. :)

Gäst

#85

2014-06-23 14:57

Låt våra barn och barnbarn leva.

Gäst

#86

2014-06-23 23:37

Om nu ryssland vill sponsra finlands sjuka påhitt sätt då skiten på ryska gränsen och låt oss vara utan!

Gäst

#87

2014-06-24 06:21

Kärnkraft är ingen ren energikälla, varken under uranbrytning eller under kärnkraftsdrift. Den är inte en framtidslösning, den är enbart ett framtida problem...av gigantiska mått.

Gäst

#88

2014-07-03 20:49

Vi behöver inte mera kärnkraft! Satsa istället på förnyelsebar energi. Det ger våra barn en framtid och nya arbetsplatser på landsbygden

Gäst

#89

2014-07-06 16:32

Kärnkraften ska bort. Den är dyr, miljöförstörande
och förenad med katastrofer, som vi sett i både Fukuchima och Tjärnobyl.
Här på Kynnefjäll, ibohuslän, ville kärnkraftsbolagen anlägga en sopstation med atomsopor 1980. Bygdens folk började då vakta fjället, natt och dag. Efter tjugo år fick vi garantier från dåvarande miljöministern Kjell Larsson att det inte ska förvaras något radioaktiva sopor här på Kynnefjäll.
Hoppas ni slipper denna miljöförstörande verksamhet. Lycka till!
Hälsar Laila Sjöström

Gäst

#90

2014-07-15 21:13

Fasa ut en livsfarlig energikälla som borde tillhöra förgången tid...

Gäst

#91

2014-07-16 21:38

Självklart!!!Nej tack till kärnkraft!!!

Gäst

#92

2014-07-19 00:30

Ingen kärnkraft vid Östersjön
Inget nytt Tjernobyl tack !
Lägg ned o satsa på solkraft !

Gäst

#93

2014-08-18 09:46

Mycket viktig - TACK!

Gäst

#94

2014-08-18 11:06

Satsa på vindkraft och solceller i stället! Vi har bara en moder jord!

Gäst

#95

2014-08-18 19:56

tänk på Tjernobyl

Gäst

#96

2014-08-19 13:42

Förhoppningsvis inser investerare dumheten i detta projekt Å jag ber Finlands regering inte gå in o subventionera detta.

Gäst

#97

2014-08-20 22:30

No Nukes!

Gäst

#98

2014-08-21 11:09

Pyhäjoki är ett klart hot mot människor och miljö runt bottenviken.Även ur ett globalt perspektiv naturligtvis förkastligt. Ett flagrant exempel på människans girighet o brist på intelligent handlande som på sikt naturligtvis ödelägger vår gemensamma livsmiljö. Destruktivt, kortsiktigt. USCH!!

Gäst

#99

2014-08-22 15:52

"Kärnavfallet är radioaktivt och måste hållas avskilt i 100 000 år. Ännu har inte avfallsfrågan blivit slutgiltigt löst, utan avfallet lagras tills vidare i väntan på en slutförvaringsplats."

Gäst

#100

2014-08-28 07:07

Vi vet ännu inte hur avfallet sku kunnas tas omhand på ett säkert sätt, ett enda skalv o det nedgrävda livsfarliga avfallet kommer i dagen..våra barn, barnbarn............Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook