Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken.


Gäst

#51

2014-05-02 12:18

Det är viktigt att skriva under.Vi behöver skydda vår miljö ,och människor från osäkra och farliga projekt som kärnkraft. Vi behöver också se till så att det satsas på alternativa energikällo,mycket mer än hittills.

Gäst

#52

2014-05-02 12:49

Kärnkraften går ALDRIG någonsin att lita på. Det är klart bevisat redan av tidigare kärnkraftsolyckor och det blir såna katastrofala skador för människor, djur, på luften och marken. Dessutom är kärnkraften enormt dyr även utan skador på grund av kärnkraftolyckor. Att lägga pengarna på förnybar energi och utveckla denna som vi ändå MÅSTE göra i framtiden, är ett tusen gånger bättre sett att använde dessa enorma summor på. Det borde faktiskt vara helt förbjudet att bygga nya kärnkraftanläggningar anser jag när det inte ens finns säkra och hållbara förvaringsanläggningar för utbränt kärnbränsle. STOR PROTEST MOT DETTA VANSINNIGA KÄRNKRAFTBYGGE!!!

Gäst

#53

2014-05-03 10:05

Det är inte bara vi i Luleå som drabbas hårt. Vad jag förstår så kommer också vattnet i Bottenviken att sjunka och också bli varmare. Fruktansvärda konsekvenser.

Gäst

#54

2014-05-03 16:14

efter alla katastrofer med fruktansvärda konsekvenser är det vansinnigt att bygga kärnkraftverk. Jag vill inte ha något kärnkraftverk i Bottenviken och Kvarken. / Laila Baer.

Gäst

#55

2014-05-04 11:31

Vi måste jobba hårdare för ett hållbart samhälle på alla sätt. Uranbrytning, kärnkraft och förvaring av utbränt kärnbränsle är varken hållbart, ofarligt eller miljövänligt. Därför är det själklart för mig att skriva under det här uppropet för ett kärnkraftfritt Bottenviken och Kvarken.

Gäst

#56

2014-05-07 12:26

Vad är nu detta, fler kärnkraftverk år 2014??? Var finns förnuftet hos politiker ??? Nej ner med kärnkraften helt och hållet.

Gäst

#57

2014-05-07 14:37

Vi har haft nog med kärnkraftsolyckor och vi vet fortfarande inte vilka konsekvenser Fukushima får. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_civila_k%C3%A4rnkraftsolyckor

Gäst

#58

2014-05-07 14:58

Nej till kärnkraft

Gäst

#59

2014-05-08 07:21

Vi behöver ingen kärnkraft. Ta fram den fria energi som finns att tillgå.

Gäst

#60

2014-05-08 19:23

Inga kærnkraftverk mer på hela vår jord, det ær ju helt førryckt med allt som har hænt hittills !!!!!
Ett kärnkraftsrikt land

#61 Re:

2014-05-10 10:46

#1: -

Vi behöver kärnkraft i världen. Bättre än kol för framställning av el. Enbart leva på förnybar energi skulle inte räcka till i Världen.


Gäst

#62

2014-05-10 15:53

Vad tycker ni andra? Är det verkligen OK att bygga nytt Kärnkraftverk, Det har ju egentligen varit på tapeten att stänga de redan befintliga. Miljön är redan nu så skadad av olika gifter som vi människor ser till att förstöra miljön. Hur kommer det att se ut om det inte blir stopp på utsläpp på alla nivåer?
Skriv under, så kanske vi räddar den del som kanske inte är så skadad som övriga delar av Sverige och Världen.p

Gäst

#63 Re:

2014-05-10 16:05

#62: -  

 


Gäst

#64

2014-05-10 17:31

Kärnkraften är livsfarlig och det kommer aldrig att komma en tillfredsställande lösning på slutförvaringen - katastrof! Alltså: total avveckling är enda alternativet!


Gäst

#65

2014-05-10 18:50

Fossilbränslefri energi! Sol, vind och våg!

Gäst

#66

2014-05-10 18:51

Så länge ni inte har en lösning på hur avfallet från kärnkraftverken ska omhändertas så att inte milön, grundvattnet, människors hälsa hotas på kort eller lång sikt vill jag att ni avstår från energi som produceras i ett kärnkraftverk. Vänligen tänk på innan vilken jord vi vill lämna över till våra barn, barnbarn...

Gäst

#67

2014-05-10 19:29

Tänk på de som ännu inte finns hos oss, de är deras framtid du avgör

Gäst

#68

2014-05-11 01:06

Om ni ska satsa på energi satsa då på http://peasonearth.se/
mat, energi och välstånd, byggt på jordBRUK, inte jordMISSBRUK.
Vi kvinnor och mödrar i Sverige och Norden vill att vi tillsammans med förnuft och kärlek hittar andra lösningar på vårt energi behov. Tänk på barnen och de kommande generationerna. Hoppas ni tar till av en fantastisk entreprenör Janne Lundh som ligger bakom Peas on Earth conceptet. Jan Lundh Kärlek och ljus
Ulla www.cocreation.se

Gäst

#69 Om ni ska satsa på energi satsa då på http://peasonearth.se/ mat, energi och välstånd, byggtRe: Re:

2014-05-11 01:07


Gäst

#70

2014-05-11 21:35

Så länge som politikerna tittar åt ett annat håll, måste vi gräsrötter larma och protestera. Ingen vill ha en kärnkraftsanläggning i närmiljön. och då menar jag inom tio mils avstånd, i bästa fall.

Gäst

#71

2014-05-13 12:45

Skriv på!

Gäst

#72

2014-05-14 17:57

Bekräftar min underskrift.

Gäst

#73

2014-05-15 16:44

Jag är glad att få tillfälle att sätta mitt namn under petitioner och slagord MOT kärnkraft var som helst men f n särskilt Bottenviken o Kvarken. tänk så många år vi slagits mot kärnkraften - en gång för länge sen drog vi i en jättedemonstration den 23 mars hela vägen mot stadion och solflaggorna vajade och synen är oförglömlig - och på den vägen är det.....
Hildegard Trinkies, Gustavsberg

Gäst

#74

2014-05-17 12:38

Är den viktigaste frågan för allas vår framtid

Gäst

#75

2014-05-21 12:17

Jag vill järna att det inte blir ett kärnkraftverk här i norr man blir så orolig jag är bara13 år och man blir jätte rädd att det ska bli snälla inget kärnkraftverk!!!Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook