Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken.


Gäst

#226

2015-08-17 15:41

Vi måste planera för en miljö för framtiden!

Gäst

#227

2015-08-18 21:15

Vill att våra beslutsfattare ska genomföra långsiktiga miljöförbättringar istället för att tänka kortsiktigt utan något ansvar för kommande generationers liv på vår jord, & de borde se bakåt i historien för att inte fatta lika ödesdigra misstag som människor i ledande positioner gjorde då.
Vi kan inte blunda & tillåta att historien återupprepas.
Det vore ett oförlåtligt svek emot mänskligheten.

Gäst

#228

2015-08-19 16:51

Jag valde bort kärnkraften redan på 1900-talet.

Gäst

#229

2015-08-29 07:26

Underbar gest att stoppa projektet!

Gäst

#230

2015-08-30 00:25

Kall fusion är nu bevisad att fungera och finns nu att beställa från USA. Ingen strålning och inget radioaktivt avfall och relativt enkel teknik.
Att bygga ett farligt kärnkraftverk nu är galet när aternativen finns och Sverige har överskott på el.
http://ecat.com/news/e-cat-patent-granted-by-uspto

http://animpossibleinvention.com/swedish/


Gäst

#231

2015-08-30 09:31

Jag är orolig för de konsekvenser användande av kärnkraften kan få. Jag är övertygad om att det finns andra, bättre och säkrare alternativ.

Gäst

#232

2015-09-04 20:53

Av tre orsaker:
-Jag anser att kärnkraft endast bör användas i som yttersta nödlösning tills problemen med reaktorsäkerhet och oskadliggörande av avfallet är lösta. För närvarande finns ingen tillfredsställande teknisk lösning i sikte för någondera problemet och därför finns inte heller något existensberättigande för kärnkraft. Däremot så finns det tekniska lösningar för energisparande och småskalig produktion av förnyelsebar energi i Finland.
-Jag anser att Finland inte skall binda sig politiskt och ekonomiskt vid halvdiktaturen Ryssland.
-Jag anser att ett Finland i kris inte skall dra igång i ett projekt som sannolikt måste stödas med skattepengar i något skede och inte ger någon utdelning. Ett kraftverk vars vinster till stor del inte beskattas i Finland och som byggs och drivs med till stor del utländsk personal ger inget mervärde för Finland.


Gäst

#233

2015-10-30 11:42

Jag är motståndare till kärnkraft och har fått erfara vad ett kärnkraftshaveri innebär, även när det skett långt bort
Jag inser vikten av att åtminstone inlägga en protest
mot kärnkraftverket vid Bottenviken.Hoppas de som bestämmer kan tänka om och anlägga kraftverk av annat slag.

Gäst

#234

2016-01-08 14:40

Det finns alternativ! Som ger arbete och en säkrare framtid för oss som bor i närområdet av detta kärnkraftverk!
Vi som bor i skärgården vet att väder och vind kan ställa till det lättare en man tror. HAR FENNOVOIMAS BYGGARE NU TÄNKT PÅ ALLT ?? VEM BETALAR OLYCKAN SEN ??

Gäst

#235

2016-01-08 18:31

Kärnkraft är för riskabelt att få existera. Vem garanterar att avfallet är säkert i 200 år vem vet vilka galningar som kan komma till makten och göra dirty bombs.

Gäst

#236

2016-01-09 07:14

För att skydda människor och natur. Kärnkraftverk tillhör inte framtiden!

Gäst

#237

2016-01-10 07:49

Det är viktigt att vi anpassar vårt sätt att leva så att vi får ett hållbart liv på vår planet

Gäst

#238

2016-03-12 20:34

Inga mer kärnkraftverk . Avskaffa alla!

Gäst

#239

2016-03-20 10:45

Eftersom det är livsviktigt!

Gäst

#240

2016-04-03 13:04

Om detta tillåts spelar vi ett högt spel inte bara med vår närmsta framtid som insats utan 100-tusentals år av osäkerhet som insats.
Bevara denna orörda unika nordliga region inte bara dess naturvärden utan dess integritet från klåfingriga storföretag och politiker med fötterna i den perverterade öst-västliga maktbalansstrukturen.
Poseidon

#241 Vad är det folk...

2016-04-09 14:39

...inte förstår! Ett kärnkraftverk är inte lönsamt om det får bära sina egna kostnader med allt från uranbrytning till slutförvar! 

Ett terrordåd i ett kraftverk i centrals europa skulle kunna kasta Europa in i total kaos! Det var på gång i Belgien. Låt säga att 50 miljoner människor måste flytta pga ett kraftigt utsläpp! Vill inte ens tänka på konsekvenserna.q

Att placera ett kärnkraftverk i norra Europa är heller ingen bra idé!  Vi har vattenkraft med ett överskott så här behövs den inte. Mao är anledningen att det bor färre här som kan offras om det blir en kärnkraftskatastrof - cyniskt! 

Riskanalyser säger att det är säkert! Ett meteoritnedslag på fel ställe är osannolikt varför det kommer att hända...hur många gånger har vi hört att det var osannolikt att olyckan inträffade. Fukushima, Harrisburg, Titanic

Man får väldigt mycket underhållsfria solceller för dessa miljarder som kraftverket kostar! Lägg pengarna på det och satsa på framtiden, allt annat är korkat! Se också till att skynda på omställningen av belysning till LED och värmebehovet till kraftvärmeverk i städerna och effektiva pannor som eldas med förnyelsebart bränsle!

 

 

 

 

 


Gäst

#242

2016-05-02 14:00

Det finns inte på kartan att man kan vara så oförståndiga att man år 2016 bygger ett kärnkraftverk, med tanke på alla katastrofer som redan gett ett kvitto på hur hemska konsekvenserna blir( Bl.a. Fukushima och Tjernobyl!!) bara idioti, pengar och oförstånd som styr och det kan jag ej acceptera!!

Gäst

#243

2016-05-02 14:09

Jag vill inte att vi (inklusive hela ekosystemet)eller kommande generationer skall behöva drabbas av människors kortsiktiga, giriga och ohållbara gärning att bygga ett kärnkraftverk som vi redan historiskt vet inte har hållbarhet eller säkerhet!

Gäst

#244

2016-05-27 16:07

Jag röstade på Linje 3 1980 och min övertygelse har enbart blivit starkare genom Tjernobyl och Fukushima.
Dessutom måste vi ställa om från fossilt bränsle till solenergi, exempelvis genom solcellspaneler samt generatorer som drivs av stirlingmotorer drivna med fokuserad solvärme. Dessa tekniker finns redan i drift.

Gäst

#245

2016-09-13 11:00

Kärnkraften är inte mera någon lösning för energibehovet i framtiden. Vi kan inte lämna dessa kärnkraftverk med de påföljande riskerna och lagringen av använt bränsle som arv till de kommande generationerna.

Gäst

#246

2016-09-13 11:15

Jag litar inte på de ryska kraftverksleverantörerna.

Gäst

#247

2016-09-13 13:11

Jag uppskattar att det finns så stort engagemang på svenska sidan av Bottenviken.

Gäst

#248

2016-09-13 16:37

Nej till kärnkraft i bottenviken

Gäst

#249

2016-09-13 17:48

Kärnkraft är ingen hållbar lösning, tvärtom en mycket farlig lösning. Vi kan inte ta ansvar för kommande generationer för förvaring av avfallet. Kärnkraftsolyckor är möjliga och skulle göra regionen obeboelig på mycket, mycket lång tid.

Gäst

#250

2016-09-13 20:23

Förnybar energi kan ge många jobb i alla delar av landet. Kärnkraft ger problem i 100 000år framåt.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook