Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ja till Kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken.


Gäst

#1

2014-04-11 09:57

Redan Tage Danielsson hade koll! Tyskland har koll på sannolikheten! Hur många kärnkraftsolyckor skall vi låta kommande generationer drabbas av?

Tack Lena Lagerstam för att du för kampen för oss som inte har vaknat till sans. ...A)

Gäst

#2

2014-04-11 12:18

Kämpa på, ännu finns hopp att få det stoppat!

Gäst

#3

2014-04-11 13:38

Förnybar och försvarbar Energikultur !

Gäst

#4

2014-04-11 14:43

Radioaktiva utsläpp sker vid både kontinuerlig drift och olyckor, och sprids med vind och vatten. Kärnkraften är gränslös och inga gränser i världen kan stoppa radioaktivitet.

Kärnkraft är ingen lösning på klimathotet. Kärnkraften släpper ut stora mängder koldioxid i ett livscykelperspektiv och placeras enl. en studie av 9 aktuella energikällor vid Stanford Universitet, i botten i botten tillsammans med kolkraft!

Kärnkraft blockerar övergången till en hållbar och förnybar energiförsörjning med de idag mycket billigare alternativen: energieffektivisering, sol, vind, vatten och bioenergi.

Ur hållbarhetsperspektiv talar allt mot kärnkraften: koldioxidutsläppen, kostnaderna, det radioaktiva avfallet, säkerhetsriskerna och kärnvapenhotet.

Att förstöra framtiden med ökade växthusgaser eller radioaktiva föroreningar är oförsvarligt!

Vi måste välja att bryta oss ur kärnbränslekedjan och välja effektiv, förnybar och hållbar energi som inte hotar hälsa och miljö!

Att vända sig bort från kärnkraft går hand i hand med att avskaffa kärnvapen och bidrar till fred i världen!

Kärnkraften är farlig, dyr och onödig!
Avveckla kärnkraften - Omställning nu!
Framtiden är 100 % förnybar!

Gäst

#5

2014-04-11 14:54

Mycket bra att denna är uppe elektroniskt nu!

Gäst

#6

2014-04-11 14:55

Jättebra att den nu är uppe elektroniskt!

Gäst

#7

2014-04-11 15:25

vill ka FRITT kärnkraftverk pga det som hände i fukushima och thernobul!! vill inte att det ska hända här!! djupt orolig över detta.
skrota alla kärnkraft verk och ha miljövänlig energi!!

Gäst

#8

2014-04-11 15:48

"Harrisburg, Fukoshima och Tjernobyl.."
När dom krashade hjälpte inte Albyl..
Hur kan man på fullt allvar mena..
Att kärnkraft är den alldeles rena.?
Kan inte Världen nu äntligen inse..
Att Klyvna atomer nu är passé..
Solens strålar och Vindarnas brus..
Det är kraft ifrån dom vi vill ha i vårt hus..

Gäst

#9

2014-04-11 16:37

Vi minns Tjernobyl, inga fler kärnkraftsverk.

Gäst

#10

2014-04-11 20:25

Ja jag skrev under

Gäst

#11

2014-04-11 21:10

Nu satsar vi på förnyelsebar energi och mer hälsosamma metoder för att alstra el.

Gäst

#12

2014-04-12 07:42

Lyckades stoppa bygget i Kristinestad - mycket tack vare argument som höll och att många tunga remissinstanser skrev remissvar.

Gäst

#13

2014-04-12 08:10

Bygg kärnkraftverken i huvudstadsregionen där spillvärmen kan utnyttjas till uppvärmning av hus!

Gäst

#14

2014-04-12 09:21

Självklart för mig att skriva under.

Gäst

#15

2014-04-12 10:01

Finland och Sverige måste samarbeta för att få stopp på denna tilltänkta dårskap med ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Vi på Finska sidan gläds över våra grannars engagemang i denna livsviktiga fråga, ett kärnkraftsfritt Bottenviken och kvarken område ! TACK !

Gäst

#16

2014-04-12 16:18

Kärnkraft är en sak för sig, kopplingen till den ryska makten en annan. Båda innebär en risk för oss.

Gäst

#17

2014-04-12 16:24

Genom att binda upp sig för rysk kärnkraftteknik
blir Finland uppbunden av rysk politik. En ofattbar taktisk miss. Tyvärr har finska folket ingen makt. Ett fåtal bestämmer allt i Finland. Kent Agent

Gäst

#18

2014-04-12 18:58

Att kärnkraften är bevisat vansinnigt tycks allt för lite folk inse.

Gäst

#19

2014-04-12 20:48

Kärnkraft skapar i alla led giftiga ämnen som människan inte kan hantera och som förstör för livet i vattnet, i luften och på land. Jag vill inte att mina barnbarn behöver leva i en värld som mer och mer förorenas med radioaktiva ämnen som produceras och sprids genom kärnkraften.
Grover

#20

2014-04-12 20:50

Visste du att…

Kärnkraften är lika miljöneutral som vindkraft och vattenkraft.
Avfallsfrågan är löst, amerikanska WIPP är redan i drift och KBS-3-metoden i Sverige är färdig att användas.
Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
Ingen människa skadades vid Harrisburgolyckan
Ännu har ingen skadats av strålningen från Fukushima
Totalt uppskattas 5000 människor under en hel generation dö pg.a. Tjernobyl
200 000 människor dog p.g.a. vattenkraftsolyckan Banqiao i Kina
Luftföroreningar från förbränning dödar 600 000 människor varje år, varav en stor del kommer ifrån kolkraft.
du själv är radioaktiv?
det är farligare att bo i Stockholm än att arbeta i en urangruva?
plutonium i decennier använts som energikälla i pacemakers?
även vikingarna var radioaktiva?
vedeldning ger i Sverige lika många cancerfall varje år som Tjernobyl gör på 50 år?
svavelnedfallet dödar lika många europeer som en Tjernobylolycka vart tredje år?
energisparande har gett svenska folket större stråldos än Tjernobyl?
naturens eget slutförvar har hållit tätt i 2 miljarder år?
ett hektar energiskog måste brännas upp var femte minut för att ersätta Barsebäck?
länder utan kärnkraft importerar el från kärnkraftländer?
sol- och vindkraft måste kompletteras med reservkraft efter väder och vind?
redan dagens använda kärnbränsle skulle kunna ge oss lika mycket el som hittills ända fram till nästa istid?
1 kg ved ger 1 kWh el samt kväve- och cancerogena rökgasutsläpp och tungmetaller i askan?
1 kg kol ger 3 kWh el samt koldioxid-, kväve-, svavel- och cancerogena rökgasutsläpp och tungmetaller i askan?
1 kg uran ger 50.000 kWh el samt inga skadliga utsläpp och en så liten mängd avfall att allt kan hållas avskilt från biosfären?
även länder utan kärnkraftverk har kärnreaktorer?

/Grover

Gäst

#21

2014-04-12 22:05

I USA fiskar man nu upp radioaktiv fisk efter Fukushima. Kärnkraft är varken säkert eller kostnadseffektivt. Var så snälla och bygg inga fler kärnkraftverk!

Ni vill väl inte vara lika dumma som vi svenskar har varit?

Gäst

#22

2014-04-12 22:49

Inget kärnkraft till Finland

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-04-12 22:50Gäst

#24

2014-04-13 16:48

Kärnkraft är inte hållbart. All kärnkraft måste avvecklas snarast.

Gäst

#25

2014-04-14 05:47

Bra och nödvändigt initiativ!
Vi ger varandra solen - och solidaritet med framtiden ...
Bengt Berg