Inför dödshjälp i Sverige

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Inför dödshjälp i Sverige.


Gäst

#1

2016-11-01 14:27

Det är en mänsklig rättighet. Det är en del av livet.

Gäst

#2

2016-11-01 15:10

Därför att det borde vara självklart, även i vårt land, att du själv får bestämma över ditt liv. Inte ens de som begärt att få somna in utan plågor ( Mona Britton), får detta!

Gäst

#3

2016-11-01 15:55

Detta bör ingå i de mänskliga rättighetheterna.

Gäst

#5

2016-11-01 16:40

Då jag arbetat 33 år i vården samt varit med en vän till Schweiz där han avslutade livet efter ett långt lidande har jag tagit ställning för länge sedan.

Gäst

#6

2016-11-01 17:28

Jag har sett för mycket lidande i livets slutskede. Jag tycker man ska kunna få välja. Inte kul när kroppens organska kopplar ner. Fruktansvärt! Sjukvården har för dålig kunskap. Måste upp till debatt våga tala om döden den kommer till oss alla för eller senare. Förneka inte...

Gäst

#7

2016-11-01 17:33

Jag tycker att det är självklart att människor såväl dom djur ska ha rätt till din egen död. När endast smärta o ångest återstår o allt hopp om tillfrisknande är slut.

Gäst

#8

2016-11-01 17:41

Därför att det är en självklarhet i ett sekulära, humanistiskt land.

Gäst

#9

2016-11-01 18:19

För att jag tycker att det är en rättighet varje människa har som hamnar i någon av de situationer som beskrivits, att själv välja om han eller hon vill avsluta sitt liv i förväg för att slippa ytterligare lidande.

Gäst

#10

2016-11-01 19:23

Varje dag får föreningen Rätten Till en Värdig Död telefonsamtal från människor som ber om att få hjälp att dö. Det är förtvivlade människor som inget hellre vill än att bli befriade från sina plågor, som inte går att bota eller lindra. Att ta livet av sig på egen hand är svårt och kan vara ytterst ovärdigt och dessutom drabba närstående på ett oerhört grymt sätt. Låt oss få lagligt reglerad dödshjälp som finns i så många andra länder.


Gäst

#11

2016-11-01 21:17

Livet är svårt som det är. Varför ska man då lida mer än så?

Gäst

#12

2016-11-01 21:39

Därför att jag snart behöver det, är 91 år. Upplevde min makes gruvliga död och det tänker jag inte att låta mig bjudas, så jag kommer att ta livet av mig med buller och bång . Där är tydligen inga kloka råd som biter på de styrande. Och då får man ta till andra metoder. Jag menar alvar!

Gäst

#13

2016-11-02 04:12

Suttit vid många dödsbäddar och väntat på döden fast den som låg i sängen sagt att de ville dö för länge sedan. Jag vill ha den tryggheten att hjälp finns den dagen det är min tur.

Gäst

#14

2016-11-02 05:23

Tycker det är en självklarhet att man ska få välja att avsluta sitt liv när man är bortom all räddning.

Gäst

#15

2016-11-02 10:21

varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv.

Gäst

#16

2016-11-02 10:30

Alla har rätt att dö med värdighet och att slippa lida

Gäst

#17

2016-11-02 12:16

Borde vara en mänsklig rättighet

Gäst

#18

2016-11-02 21:56

Det är en mänsklig rättighet!

Gäst

#19

2016-11-03 06:22

En människa har rätt till skäligt liv. Man ska inte förlänga smärtor ångest och lidande inför döden.

Gäst

#20

2016-11-03 11:18

Jag tycker det är en viktig fråga och politiker brukar vara känsliga för vad allmänheten tycker.

Gäst

#21

2016-11-03 11:56

Inget onödigt lidande. Viktigt tema,

Gäst

#22

2016-11-03 17:58

Jag anser att det är varje människas rättighet att få bestämma över sitt eget liv .... och död.

Gäst

#23

2016-11-04 07:18

Det är en rättighet att själv få välja.

Gäst

#24

2016-11-05 17:41

Det är angeläget att vi inte dör genom att plågas ihjäl.

Gäst

#25

2016-11-05 18:47

Jag vill ha en värdig död och jag vill bli acceptera för vad jag vill.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook