Fortsatt utveckling av Blekinge Health Arena i Karlskrona

BHA_logo_h_RGB.jpg

Genom att ge stöd åt denna namninsamling markerar jag att jag tycker att Blekinge Health Arena är en viktig resurs för mig och min förening, och att Karlskrona kommun bör ompröva sitt beslut att dra ner sitt ekonomiska stöd för verksamheten efter 2018-12-31.

Blekinge Health Arena är en unik plats för träning, tester och kunskapsutbyte för cirka 50 idrottsföreningar och förbund. Anläggningen är dessutom en viktig del för Karlskronas skolor med idrottsinriktning och BTH Idrottsakademi.

När Blekinge Idrottsförbund tog över verksamheten 2016 innebar detta ett stort ekonomiskt ansvar. Karlskrona kommun har under åren 2016-2018 gett en ekonomisk garanti, vilket var och är en förutsättning för att idrottsförbundet skall kunna bedriva Blekinge Health Arena med kompetens, utveckling och samverkan som ledstjärnor.

Genom vår bredd av verksamheter hittar många flera till det ideella föreningslivet. Under de tre senaste åren har vi breddat våra målgrupper, vilket innebär att vi idag har friskvårdsgrupper från både det offentliga och det privata på plats. På så sätt har beläggningen ökat men framförallt har vi mött och fått tusentals individer att komma igång och bli nyfikna på fysiska aktiviteter och föreningsidrott.

Under 2017 besöktes BHA av 45 000 personer varav 25 000 var ungdomar (12-20 år). Med stolthet konstaterar vi att BHA här bidrar till en positiv samhällsutveckling!

För att Blekinge Idrottsförbund även fortsättningsvis ska kunna bidra starkt till utveckling av såväl idrottsrörelsen som samhället ser vi det som ytterst angeläget att Karlskrona kommun fortsätter ge stöd åt verksamheten ekonomiskt.

 

 


Patric Nilsson, distriktsidrottschef Blekinge    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Patric Nilsson, distriktsidrottschef Blekinge överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook