Förskoleupproret Malmö

Förskoleupproret Malmö

Vi är förskolepersonal, föräldrar, barn, fackligt aktiva och övriga sympatisatörer i Malmö som vill ha bättre förskolor och arbetsvillkor för all förskolepersonal på Malmös förskolor.

Vårt fokus är mindre barngrupper, men vi har även andra krav för att förbättra Malmö Stads förskolor!

Vi förstår att rikare områden i Malmö kanske har det bättre ställt på sina förskolor än förskolor i centrala Malmö och socialt ekonomiskt utsatta områden. Därför uppmanar vi politikerna i kommunen, områdescheferna och förskolecheferna att lägga ett större fokus på dessa områden!

Vi vet att budget och ekonomi styr allt i vår kommun och vi vill därför att politikerna i Malmö Stad prioriterar förskolan. Pengar ska INTE, får ALDRIG gå före barnens behov. 

Allt för många förskolechefer pratar om ekonomi och budget på arbetsplatsträffar med sina anställda, något som förskolepersonalen inte kan påverka då vi arbetar direkt med barnen och inte direkt med pengar, vi ser därför först barnens behov. Många förskolechefer säger att "allt minsann andra förskolor har upp mot ca 28 barn på sina avdelningar och vi därför inte ska klaga." Det är INGET någon ska acceptera och INGET vi ska sträva mot.

Om vi ska kunna tillgodose VARJE barns behov, om varje barn ska känna sig sedd och uppmärksammad VARJE dag så behöver vi mindre barngrupper!

Vi som föräldrar känner oro när vi lämnar våra barn i barngrupper på 15 barn med bara 2 personal på plats. Vi som arbetar i förskolan ser att vi behöver fler personal i barngrupperna, fler resurser och mindre barngrupper.

Det är dags att vi i Malmö går ihop tillsammans och sätter ner foten! 

Vi kräver:

- Inga större barngrupper! Max 15 barn i 3-5 års grupp med minst 3 personal i barngruppen! Max 10 barn i 1-3 års grupp med minst 3 personal i barngruppen!

- Schemalagd planering- och reflektionstid på arbetstid! Minst 4h/veckan för all personal (inklusive 1h/veckan gemensam planering). Hur ska vi annars kunna uppfylla läroplanen för förskolans alla mål, samt skollagens - om vi inte ges tid till reflektion och planering? Vikarie ska finnas för att täcka upp i barngruppen. Det måste prioriteras att anställa vikarier som kan täcka upp för personalens planeringar, gärna samma vikarier på samma ställe då det gynnar verksamheten och barnen. Vissa förskolor i Malmö har gjort så och vi kräver att alla förskolor har vikarier som täcker upp!

- Höjda löner för ALLA! Bara för att en är legitimerad förskollärare säger det inte sig att en gör ett viktigare arbete än sin kollega som är barnskötare i praktiken. Vi måste bekräfta att ALLA inom förskolan gör ett superviktigt och pedagogiskt arbete och borde därför få höjda löner. 

- Hörselskydd (specialgjorda öronproppar) till ALL personal i förskolan. Nedsatt hörsel, tinnitus och andra hörselproblem är mycket vanligt för personal som arbetar långsiktigt inom förskolan. 

- Arbetskläder: regnkläder, inneskor, stövlar och vindjacka. Varför ska vi som arbetar med ett aktivt arbete behöva stå för dessa kostnader själva? Alla har olika ekonomi och förutsättningar och det är ingenting som en själv borde behöva stå för.

- Anpassad HLR-utbildning som riktar sig mot hur en hjälper barn i förskoleåldern för ALL personal på förskolan 1ggr/år på arbetstid dagtid. Nu finns det endast på kvällstid då många inte har möjlighet att gå, endast 1 gång var tredje år och inte helt inriktad till barn i förskoleåldern. Om vi ska kunna garantera barnens säkerhet på förskolan och om vi föräldrar ska kunna känna oss trygga - lägg pengar på detta!

- Tydlig arbetsbeskrivning i förskolepersonalens kontrakt! Inga extra uppgifter utöver vad vi är utbildad till, som exempelvis vikariebokare, matbeställare, kökskontakt, städa, torka bord och allt som tar tid från barngruppen. För varje extra syssla hade vi kunnat varit med barnen och arbetat med det vi är bäst på! 

 

Skriv under och dela! Är vi fler än 100 kan vi skicka in till Malmö Stads kommun och det måste hanteras som ett ärende.

Men vi fortsätter kämpa tills vi fått förändring!


Förskollärare, förälder    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Förskollärare, förälder överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook