Ny församlingspedagogutbildning

Till: Svenska kyrkans kyrkostyrelse, nämnden för utbildning, forskning och kultur


Nämnden för utbildning, forskning och kultur har på uppdrag av kyrkostyrelsen tagit fram ett förslag på hur Svenska kyrkans utbildningar för präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger ska se ut i framtiden (se länk; https://docs.google.com/open?id=0B1nZTslKDLK-NDU2MGUyMGQtYTBhNS00MDM5LWIzODMtMzUwZjFlNGNiMjcx ).

Många delar i förslaget är bra utifrån hur man kan höja församlingspedagogernas yrkesroll ytterligare, medan större delar i förslaget kräver omarbetning.

Styrelsen för yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan svarar på detta genom att göra en skrivelse (se länk; https://docs.google.com/open?id=0B1nZTslKDLK-MDQ3ODNlM2ItZTVmYi00NzBhLWI5N2YtNDk4NGY5MjFkMmU5 ), där man påtalar om några av de brister som finns i förslaget. Detta är dock endast en liten del i vad man måste beräkna in i ett nytt utbildningsförslag för församlingspedagoger.

Vi kräver att enheten för utbildning, forskning och kultur ser över och gör ett nytt förslag för hur utbildningen för församlingspedagoger ska se ut, innan man överlämnar förslaget till behandling av kyrkostyrelsen.

Den 1/3-2012 skickar vi in namnen till kyrkostyrelsen.
FÖRLÄNGD TID FÖR UNDERSKRIFTER! Namninsamlingen avslutas den 2/3!


Ansvarig: Yrkesföreningen församlingspedagoger i Svenska kyrkan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ansvarig: Yrkesföreningen församlingspedagoger i Svenska kyrkan överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook