För fortsatt busstrafik genom Varuträsk!

buss2.jpg

Varuträsk riskerar förlora kollektivtrafik genom byn redan innan pilotprojektet med förarlös shuttle påbörjas. Det innebär att våra äldre, våra gymnasieungdomar, våra icke bilburna ska ta sig till hållplatsen vid väg 95 för både av- och påstigning. Det rimmar illa ur flera perspektiv och diskriminerar boende som då behöver bli beviljade färdtjänst för att kunna ta sig till och från centrala Skellefteå. Hållplats saknas helt i färdriktning Skellefteå - Boliden, i närhet av infarterna till byn, och då gatlysen saknas helt vid östra infarten och endast en lampa lyser vid västra infarten är riskerna stora och otryggheten större.

Inför kommande läsår bor knappt tio gymnasieungdomar i byn och kommande år blir de inte färre. Det är inte rimligt att så nära tätort behöva söka inackordering för att klara studietiden.

Boende i Varuträsk fråntas möjligheten, att på samma villkor som andra, delta i kultur- och fritidsarrangemang i centrala Skellefteå. 

Skellefteås expansiva fas med de nyetableringar som väntar påverkar vår by positivt med hög andel inflyttning. Västerbottens trafikförsörjningsprogram betonar vikten av utvecklad kolletivtrafik för arbetspendlingens gynnsamma effekter på samhällen. Skellefteå kommuns förändring av kollektivtrafiken längs väg 95 kan inte på något sätt ses som ett arbete i rätt riktning eller i enlighet med gällande trafikförsörjningsprogram. 

Vi kräver att kollektivtrafiken genom Varuträsk förblir oförändrad till dess fungerande alternativ införts. 

Våra krav lämnas till berörda parter inom politiken, kommunen samt myndigheten för kollektivtrafik tisdag 13 augusti, så skriv på snarast! 

 

 


Kajsa Rieglert Fahlgren ordf. Varuträskbygdens kulturförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Kajsa Rieglert Fahlgren ordf. Varuträskbygdens kulturförening överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook