Följ svensk lag, stäng pälsfarmerna!

I Sverige är det länsstyrelsen som ska se till att djurskyddslagen efterföljs, det är samma länsstyrelses djurskyddskontrollanter som har som praxis att inte följa djurskyddslagen. Det är ett misslyckande och en systemkollaps inom svenskt djurskydd. Enligt 4 § djurskyddslagen; ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”. Enligt svensk lag ska högst två minkar hållas på samma stimulerande yta, någonting som brister redan här då burarna sällan stimulerar till varken lek eller annan fysisk aktivitet. Svensk Mink kringgår lagen och spär på djurens lidande ännu mer och tillåter tre fullstora minkar på samma trånga yta. Fritt lever minkarna ensamma och rör sig över stora ytor och även till stor del i vatten, men i burarna fråntas minkarna inte bara möjligheten att bada men även det privatliv minken naturligt har. Detta är något som med jämna mellanrum uppmärksammas i media och som folket rasar över. Politiker lovar krafttag och mer resurser till tillsynsmyndigheter men glöms sedan bort eller prioriteras ner och inget händer, under tiden kan pälsfarmare fortsätta göra sig förmögna på djurens lidande. Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar och ser till att länsstyrelsen gör sitt jobb, ser till att djurskyddslagen följs och därmed att pälsfarmarna stängs ned för gott!23270539_10155913891122276_4031891957818350489_o.jpg

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.
Facebook