FLYTTA INTE PÅ MÄNNISKOR UNDER ASYLPERIODEN

OM NAMNINSAMLINGEN:

• Migrationsverket planerar att flytta alla asylsökande i Jönköpings och Kalmar län nästa år. 

• Vi vill sända beslutsfattarna ett tydligt budskap: Tvinga inte de som redan behövt lämna sina hem att flytta mitt i asylperioden! Låt barnen som rotat sig få bo kvar!

 

SKRIV UNDER LÄNGST NER. 
Dela gärna på sociala medier.

 

”Ett liv väger mer än 25 kg” /Sadaf, 17 år

Sadaf är bara en bland många asylsökande som drabbas när kontoren i Jönköpings och Kalmar län läggs ner 2021. De kan komma att få 2 veckors förvarning om flytt mitt i skolterminer. Med sig får de bara packa två stora väskor och en liten vägande sammanlagt 25 kg. Beslutet gäller alla i länen och kan komma att handla om uppemot 1000 personer. Totalt räknar Migrationsverket med att flytta på 2000 personer nästa år.

Varför måste de med nödvändighet flyttas på bara för att Migrationsverket lägger ner sina kontor? Varför kan de inte få bo kvar under asylperioden och tillhöra angränsande läns kontor?

Många vill bo kvar.
Barn som redan behövt lämna sina hem har börjat få sin trygghet här. De har fått vänner, trivs i skolmiljön, är med i lokala fotbollsklubben och församlingen. Asylsökande barn lever under en stor psykisk påfrestning. Men i och med den kommande flytten har den psykiska stressen ökat och den trygghet de fått här har återigen raserats.

Migrationsverket har fattat det här beslutet utan att väga in barnperspektivet. Det saknas barnkonsekvensanalys bakom beslutet, där de enligt Barnkonventionen måste ha barnets bästa i beaktande.

Vi kräver att regeringen och Migrationsverket omprövar sitt beslut, och väger in andra möjligheter med hänsyn till barnen. Låt dem få bo kvar under asylperioden och tillhöra andra kontor. Många har ändå väldigt lite kontakt med sitt lokala kontor, eftersom deras ärende prövas i staden de registrerades vid när de kom.

Bakgrunden till beslutet

Bakom sitt beslut hänvisar Migrationsverket till att allt färre asylsökande kommer till Sverige. De måste därför minska kostnader genom att avveckla kontor och boenden. Planen på sikt är att samla alla asylsökande i Sverige kring en handfull städer med asylprövningsenheter.

Det är rimligt att migrationspolitiken anpassar sig efter rådande omständigheter, men beslutet att därmed flytta de som bor på en ort till en annan anser vi är ogrundat, och inhumant. Det försätter människor i en stress som riskerar att få kostsamma följder som exempelvis sjukdom, kriminalitet, missbruk, våld i hemmet och psykisk ohälsa. Och det är barnen som får betala det högsta priset.

 

För mig känns det som att det här beslutet är långt ifrån mänskligt. Jag vill jättegärna bo kvar här och jag är rädd för att behöva flytta.” /Sadaf

 

För mer information:

Migrationsverkets sida - Avveckling av tillfälliga bostäder

Inslag i P4 Jönköping- Familjerna tvingas flytta

Läs tidningen Dagens artikel

SVT Jönköpings lokala nyheter - Kritik mot Migrationsverkets agerande mot asylsökanden i länet

Jnytt - https://www.jnytt.se/artikel/flyttbrev-fran-migrationsverket-kritiseras-asylsokande-tvingas-lamna-hemmet-med-25-kilo-packning-alla-ar-jatteledsna

Oskarshamn-nytt - https://www.oskarshamns-nytt.se/de-tillfalliga-bostaderna-for-asylsokande-i-kristdala-och-i-ovriga-lanet-avvecklas/

Debattinlägg i Dagen - https://www.dagen.se/debatt/2020/10/29/barnperspektivet-saknas-nar-migrationsverket-tvingar-familjer-att-flytta/

1D1C2888-3094-4F65-9689-0F50E161DEA5.jpeg

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Sara Torstenson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook