Farstanäs- brukar ni bada där? Lämna er underskrift så vi kan påverka bevarandet av farstanäs. Vill ni bada och vistas där fler somrar är det dags att samverka NU! Tack 👌

söndag den 18 juli 2021

Till kommunalråden i politiska majoriteten i Södertälje kommun Boel Godner (S) boel.godner@sodertalje.se, Elof Hansjons (S) elof.hansjons@sodertalje.se, Tage Gripenstam (C) tage.gripenstam@sodertalje.se, Lars Greger (MP) lars.greger@sodertalje.se, David Winerdal (KD) david.winerdal@sodertalje.se
till oppositionsråd Alexander Rosenberg (M) alexander.rosenberg@sodertalje.se
till gruppledarna Andreas Birgersson (SD) andreas.birgersson@sodertalje.se, Metin Hawsho (L) metin.hawsho@sodertalje.se, Sait Yildiz (V) sait.yildiz@sodertalje.se och Joakim Granberg (RP) joakim.granberg@sodertalje.se
För kännedom till: Nedan nämnda media.

Farstanäs Camping nu och i framtiden bygger på politiska beslut i era partier!


Bakgrund om campingen och långliggarnas prekära situation måste för er vara väl kända efter en lång tids diskussion i massmedia och på andra sätt. LT, Aftonbladet, Expressen, TV 4, lokalradion i Södertälje och precis nyss (210715 kl. 09.30 Sveriges Radio P4 (103,3) är några media som uppmärksammar hanteringen av långliggarna på campingen.

Ett mycket intressant inspel i bakgrunden är en motion från Tage Gripenstam (TG) (C) från 2016-04-13 med rubriken ”Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas!” I motionen står bl.a. ”plats både för långtidshyrande husvagnar och gäststugor”. Farstanäs naturreservats grundregler och syfte är att bevara ett för bad och rörligt friluftsliv och viktigt område för medborgarna i och utanför kommunen.
Det vore intressant att höra om TG som nu sitter i den politiska majoriteten håller fast vid sin i många stycken kloka synpunkter i motionen?


Vid ett välbesökt möte 210714 på campingen, påkallat av Pigge Werkelin, utsågs undertecknade att formulera en skrivelse till er alla ovan nämnda. Syftet med mötet var främst att informera om Pigges åtaganden att uppfylla avtalet med kommunen vid sitt avlämnande den sista september. Vid mötet framkom tydligt att kommunicera med enskilda tjänstemän på kommunen hitintills inte gett någonting därför fann mötet, att vi som är stora delfinansiärer av campingens verksamhet, och långliggare nu måste ta ett helhetsgrepp och föra dialogen med den politiska ledningen. Er nuvarande projektledare Ewert Sjöstrand har dessutom i mail den 1 juli, till undertecknad (JK) avvisat fler frågor då han inte anser de vara relevanta och därför avsluta konversationen.


Framtida planer? I artiklar Aftonbladet kan vi bl.a. läsa att Farstanäs Camping skall bli något som kallas ”top-notch” och däremellan i artiklar en så kallad Eco-camping. Då vi fortfarande hyr och sköter våra platser på Farstanäs så tycker vi det är relevant att få veta vad detta betyder? Att det står för högkvalitativ och förstklassig är lätt att läsa in men finns det en plan och budget för detta? Se nedan, artikel LT 210715.
Undertecknade har gått igenom Södertälje Kommuns värdegrund. Några axplock ur denna så fina och vällovliga handling.
1. Medborgaren först, ”Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje Kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut. Det innebär att: Vi utgår alltid från det behov som brukaren har. Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika bemötande och behandling utifrån deras unika behov. Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet.
2. Utgå alltid från samhällsuppdraget, Vårt uppdrag är att stödja människors strävan efter ett bra liv. Vi skall se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.
Nutid?


Mot bakgrund av bl.a. Södertäljes värdegrund så hemställer vi om en snar träff med representanter från den politiska majoriteten i Södertälje. Frågeställningar vi vill diskutera är bl.a.


- Vilka planer och budget har ni för att förverkliga ”top-notch” och ekocamping? Vad står det egentligen för?

- I LT 210715 fick vi en ny upplysning som vi kanske både anat och förstått. I ingressen står det Oklar framtid för campingen. Huvudprojektledaren Ewert Sjöstrand säger att kommunen inte riktigt vet vad ekoprofil innebär. Ewert säger vidare i artikeln ”Det är mycket som behöver funderas kring" För oss långliggare känns det mycket märkligt att kommunen tydligen nu avser att stänga campingen och kanske inte öppna igen förrän tidigast 2024 eller 2025. Är detta ett förfaringssätt som är riktig och värnar om campingens framtid. Vi (långliggare) kastas ut, alla intäkter försvinner och risken för skadegörelse ökar med en tom camping. För oss lekmän känns det som en helt galen ordning att utveckla campingen. Borde det inte vara så att man först planerar och sedan agerar? I vilket fall så borde ovanstående underlätta för politiken att föra konstruktiva samtal med oss och behandlar oss långliggare som en partner och inte ockupanter.


- Varför drar ni bort skattebetalarnas väsentliga intäkter genom att ta bort oss långliggare? Räknat på 80 platser innebär det borttagna intäkter till campingen på ca 1 600 000 kr per år. (Ca 1/3) Enligt uppgifter vi fått så har campingen inte någon gång varit fullbelagd under de senaste 10 åren vilket i sig visar att vi är viktiga gäster och inte ockupanter.

-Farstanäs Camping innehåller 80 platser som har dispens och bygglov för trädäck till förtält. Vi vill diskutera möjligheten och fördelen att nyttja dessa platser som platser för säsongs och vinteruppställning framöver.

- Det finns säkert fler aspekter att informera och diskutera om. T.ex. ryktas det om byggnation av bostäder på campingområdet. Detta kan ni säkert bekräfta vid ett möte att det just bara är ett rykte?

Undertecknade och med oss inräknade maximalt 5 personer hemställer om att träffa er politiker från majoriteten för en dialog om framkomliga lösningar och som även kan gynna de som idag inte har ekonomi, plats och assistans att flytta både sitt liv, husvagn, förtält mm. bort från Farstanäs på så kort tid. Vi hoppas ni är beredda att diskutera idéer och lösningar för en fortsatt bra camping. Vi är det! Vårt förslag är ett möte i början på augusti.


Vi emotser ett snabbt svar och förslag på mötestid och lämplig plats för mötet snarast möjligt.

Jan Karlsson och Bengt Matsson
Farstanäs plats 112 Farstanäs plats 104

 

 

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jenny Morales lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )