Vi kräver att de kapitel som visar på att vi ska uppmärksamma oss på att produkten kan vara farlig och skadlig för vår hälsa kommer oss tillhanda.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook