Ett boende för äldre ska finnas i Borrby!

Det brådskar!

Som du vet finns ett förslag att Borrbys äldreboende Toftakärr ska läggas ner. Beslut skulle tagits i kommunfullmäktige 26/6, men förslaget återremitterades.
Diskuteras i kommunstyrelsen 14/8 och beslut tas i kommunfullmäktige 26/8.  

På ett möte i frågan 2023, mellan borrbybor och politiker, ville byborna (ca 80 st) ha kvar ett äldreboende i byn. Enligt kommunens uppgifter är borrbybornas första val, att flytta till ett äldreboende i Simrishamn när det är så dags att söka ett boende.

Vill du att ett äldreboende ska finnas i Borrby?
Skriv gärna din ålder. Det ger en vink till politikerna om hur framtidens brukare ser på saken.

Borrby Byalag och PRO tar därför initiativ till en namninsamling, som kommer att lämnas till kommunalrådet Jeanette Ovesson och oppositionsrådet Pia Ingvarsson.  

JAG VILL ATT ETT BOENDE FÖR ÄLDRE SKA FINNAS I BORRBY
(Skriv gärna din ålder)
 


Borrby Byalag (Lisbet Helmersson) och PRO Otto i Borrby (Tommy Mårtensson)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Borrby Byalag (Lisbet Helmersson) och PRO Otto i Borrby (Tommy Mårtensson) kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Borrby Byalag (Lisbet Helmersson) och PRO Otto i Borrby (Tommy Mårtensson) tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...