Elever för Petri Kajonius fasta anställning på HiS

1555674_petri-kajonius3.jpgDenna namninsamling listar elever som önskar undervisning av Petri Kajonius även under kommande kurser, och därför uppmuntrar till hans fasta anställning vid skolan.

Oss veterligen pågår det just nu en anställningsprocess där man söker avgöra bl.a. om Petri ska få fast anställning vid skolan. 

Vi som skrivit under nedan delar en stark önskan om att få ha kvar Petri i framtida kurser då vi upplever honom som en extraordinär lärare. Vi är angelägna om att behålla den höga undervisningsnivå Petri erbjuder även i fortsättningen, och vore mycket besvikna om skolan väljer att ersätta honom med andra lärare. 

Petri är starkt omtyckt i klassen bl.a. för att han har en unik förmåga att provocera fram intensivt kritiskt tänkande, djupare intresse och förståelse för angripna teman, samt individuellt ansvarstagande i lärandet bland oss elever. Han hjälper oss inte bara att förstå kursmaterialet, men motiverar även till att tänka själva och söka helheten i det vi lär oss. 

Det är mycket ovanligt att råka på en lärare med en sådan stark kombination av expertis (både djup och bred kunskap), entusiasm för elevers utveckling, förmåga att inspirera till högre lärande och kritiskt tänkande, förmåga att möta varje elev på rätt nivå, samt som väljer att finnas tillgänglig för elever som söker mer förståelse utanför lektionstid. 

Vi har självklart respekt för skolans beslut och bakomliggande skäl, men vill samtidigt framhålla och understryka vår entusiasm för Petris roll i vår utbildning. Vi vänder oss till beslutsfattare i frågan med förhoppningen att vår röst tas på allvar och, där utrymme finns, tillåts att påverka det som går att påverka i frågan.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nanna Strid överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook