E20 Götene–Mariestad

Din röst behövs!
Byggandet av motorväg mellan Holmestad och Lugnås påverkar landskap och människor runt omgring för lång tid framöver. Det är därför viktigt att vägen byggs där den ger så lite negativ påverkan som möjligt.

En västlig sträckning av motorvägen påverkar fler boende negativt och förstör mer värdefull åkermark än vad Trafikverkets östra alternativ skulle göra. Vi motsätter oss starkt ett sådant negativt ingrepp i vår närmiljö.

Vad händer nu?
Trafikverket har i sitt senaste utlåtande förordat en sträckning av E20 mellan Holmestad och Lugnås väster om Brännebrona, de så kallade Gröna och Blå alternativen.
Mellan den 23 oktober och den 10 november 2017 finns det möjlighet att lämna in synpunkter till Trafikverket innan beslut fattas.

Detta skriver vi under för:
Vi motsätter oss en sträckning av E20 mellan Holmestad och Lugnås väster om Brännebrona och förespråkar istället det så kallade Röda alternativet som innebär en sträckning öster om Brännebrona.

Trafikverkets information:
Översiktskarta Vägkorridorer: oversiktskartor_vagkorridorer.pdf
Projektsida: Projektinformation E20 Götene-Mariestad

Facebook