2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Lucau

Skriv under för att Lucau skall stanna i IFK

Skapad: 2013-05-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 413 409
2013 413 409

Ja till Gruva i Jokkmokk

Hej!Vi är ett gäng individuella så kallade ja-sägare som på detta sätt vill visa vad vi har för utgångspunkt för ett säga ja till en gruva i Kallak. I Sveriges näst största kommun till ytan är vi snart endast 5000 innevånare. För Jokkmokks överlevnad som egen kommun behöver vi få en lite större motor som kan driva verksamhet med ett större antal anställda människor. Oavsett om det är lokalt anställda eller influgna. Man brukar säga att en gruvarbetare skapar arbetstillfälle för ca två och en hal

Skapad: 2013-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1043 958
2013 400 396

PROTEST! mot utvisning av familjen Tarabeih

Vi stöter ofta på familjer ifrån andra länder, som gjort sig hemmastadgade i byar, städer och orter, som helt plötsligt får lämna sina hus/lägenheter för att åka tillbaka. Nu är det dags att vakna till!Familjen Tarabeih, Hultsfred, har precis som många andra familjer bott här i Sverige och aldrig gjort någonting fel.Men trots det, trots att det är en oskyldig familj, så har dem fått åka tillbaka till en hemsk vardag.Detta är hur vi visar vårat intresse, och en del i vår protest. Vi bryr oss, gör

Skapad: 2013-06-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 387 378
2013 385 376

Katthem till 9Liv Östergötland

  Katthem till Föreningen 9Liv Östergötland !       Föreningen 9Liv Östergötland tar hand om hitte- och omplaceringskatter och ger dom ett nytt hem och ett nytt liv. I hela Östergötland finns bara tre katthem, Slaka i Linköping, Fiahemmet i Norrköping och Chaplins katthem i Linköping och dit är det oftast väldigt lång kö vilket gör att det blir en stor belastning på 9Liv som enbart har stödhem och inget katthem. Föreningen 9Liv arbetar dessutom på ett annat sätt då de är mer ute på fältet oc

Skapad: 2013-08-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1158 1150
2013 367 365

Vi Kirunabor kräver full ersättning för sjukbesök utanför kiruna.

Idag får vi 218 kronor för en T & R resa med bil till Gällivare sjukhus medan en landstingspolitiker får 721 kronor för samma resa!!Detta är totalt fel när det är nämnda ledamöterna, som gjort att vi måste söka vård i andra kommuner i och med att de stängt viss verksamhet i Kiruna

Skapad: 2013-01-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 364 364
2013 364 364

stoppabroavgifter

Skriv under mot broavgifter på E4-bron i Sundsvall! Bygget av E4-bron över Sundvallsfjärden är i full gång, en oerhört viktig satsning såväl för vår gemensamma miljö som för infrastrukturen. Moderaterna i Sundsvall anser att nya E4 och bron över Sundsvallsfjärden en viktig pusselbit i Sundsvalls utveckling. Sundsvalls kommun skrev 2008 ett avtal med Trafikverket med innehållet att den tunga trafiken ska bära investeringskostnaderna för bron. Sundsvalls kommun går även in med 250 miljoner kronor

Skapad: 2013-02-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 364 361
2013 359 356

STOPPA FÖRSKOLEBESPARINGARNA

NU RÄCKER DET! Kommande budgetnedskärningar kommer innebära att förskolorna i Linghem/Gistad kommer att förlora personal och gå från dagens 6.2 barn/årsanställd till 6.7 barn/årsanställd. Det kan jämföras med rikssnittet om 5.3 barn/årsanställd och Linköpingsgenomsnittet på 5.5 barn/årsanställd. I Linghem/Gistad har vi alltså fler barn per anställd än på många andra håll i landet! Vi har redan nu för lite personal per barn i Linghem och Gistad! Under en längre tid har det skett besparingar och

Skapad: 2013-12-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 367 367
2013 357 357

Vi som kräver att Djupsjöbacka skola får minst ett år till

Vi vill bevara Djupsjöbacka skola och få minst ett år till, vilket vi enligt kommunens utbildningspolitiska program borde ha rätt till.

Skapad: 2013-09-14

Period Alla länder Finland
Hela tiden 352 331
2013 351 331

Begränsa fyrverkerierna

TÄNK PÅ MÄNNISKORNA, DJUREN OCH MILJÖN! Fyrverkerier ska skötas av stat, kommun eller klubbar. Idrottsklubbar och andra klubbar kan varje år anordna egna fyrverkeriarrangemang, med fastställd start- och stopptider på särskilt utvald plats. ALLA får då möjligheten att uppleva fyrverkerierna, samtidigt som ingen skulle komma till skada, bli traumatiserad, uppleva ångest eller andra obehag. Skriv på! Namninsamlingen ska lämnas till Regering och Riksdag. Kampanjen skickades till samtliga ministr

Skapad: 2012-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 608 606
2013 346 344

Bevara landsbygdsmiljön i Fjälla-Hulta-Sjövik_Lkpg planförslag

Inledning Vi, boende och sommarboende, i Fjälla-Hulta-Sjövik, vill på detta sätt lämna våra synpunkter på det förslag till Översiktsplan för landsbygden och småorterna (Samrådshandling juni 2013), avseende utvecklingsskissen för Norra Fjälla-Södra Fjälla-Sjövik. Kommunen skriver i förordet att man önskar en ”livlig och konstruktiv diskussion om Linköpings landsbygds framtid och att alla idéer kommer att prövas och värderas”. Vi förutsätter därför att man, till skillnad mot den tidigare ”medborga

Skapad: 2013-09-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 339 336
2013 339 336Facebook