Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Rädda Vadstenas ishall!

Vi i HC Wettern är fullt medvetna om de kostnader det innebär att driva en ishall men vi tycker att uppsidorna med många barn i rörelse väger upp detta. Att vi i Vadstena ska ha ett rikt föreningsliv som stimulerar barn och ungdomar till en aktiv fritid ser vi som en självklarhet. Så därför anser vi att Vadstena kommun ska ta sitt förnuft till fånga och driva vår ishall vidare!

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1515 1503

Utöka SSL dam till säsongen 20/21 för Dalens damer!

Hej alla ni som bryr er om idrott och i synnerhet innebandy! Vi blev igår bestulna på vår plats i damernas högsta innebandyliga och vill nu veta vad ni tycker. Vi, IBK Dalens damer, spelade fram till igår i damernas högsta liga i Sverige (SSL). Att spela innebandy i världens bästa liga, mot och med de absolut bästa innebandyspelarna är fantastiskt. Några pengar tjänar vi inte, utan drivs av passionen till sporten, viljan att utvecklas och möjligheten att mäta oss mot de bästa. Vi tränar fem daga

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2080 1935

Hjälp vårdpersonalen att ta sig till jobbet!

Det är trångt i kollektivtrafiken vilket ökar risken för smitta. Nu drar dessutom kollektivtrafiken ner på turtätheten. Det försvårar för personal inom vården, som ofta har besvärliga  arbetstider. Hjälp vårdpersonalen genom att förenkla arbetsresor, exempelvis med bil. Det kan ske genom att arbetsgivarna bidrar till kostnaderna för resor och parkeringsavgifter, under en övergångstid. Regeringen skulle kunna se över avdragsreglerna för nyckelpersoners arbetsresor och liknande kostnader. Om hjält

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8

Lägg inte ner Förskolan Båten

Förskolan Båten hotas med nedläggning, det får inte ske! Förskolan Båten tillhör Svenska Kyrkan sedan 40 år och är belägen i en av Göteborgs mer utsatta områden Länsmansgården. En stor del av familjerna har migrationsbakgrund, en del barn har inte svenska som modersmål. Förskolan gör ett fantastiskt arbete med att integrera dessa i samhället och låta de vara en del av Sverige. Förskolan ger trygghet och gemenskap till våra barn. Det är den enda kyrkliga förskolan i närheten och unik i området fö

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 79 79

Hjälp oss småföretagare att leva vidare!

❗️På grund av rådande covid -19 hjälp oss småföretagare att överleva❗️ Vi är många i vår bransch frisör/restaurang och andra lågmarginal branscher. Jag tror att flera av oss redan har gjort det vi kan och strypt kostader samt tagit ofrivillig semester eller räknar med att jobba hårt när denna kris är övergående. Vi måste alla dra vårt strå i stacken. Detta är ett rop på hjälp. Vi måste agera nu innan det är försent! 500 miljarder som som går till bankerna för att låna ut till oss företagare är i

Skapad: 2020-03-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 294 290

Stoppa förstörelsen av Södra Staden i Uppsala!

Vi vill protestera mot Uppsala kommuns planer att bygga över 30 000 nya bostäder i södra staden (Gottsunda, Ultuna, Ulleråker, Sunnersta, Sävja, Bergsbrunna). Antalet människor som kommunen tänker sig ska flytta till södra staden är i fler än antalet som bor i exempelvis Sundsvall . För att få plats med detta skall det byggas höga hus på i stort sett varenda ledig plätt - parkmark, parkeringsplatser, bördiga åkrar, skog, ja överallt. Lantbruksuniversitetet i Ultuna mister sina åkrar och blir hel

Skapad: 2020-03-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 128 128

Skona hyresgästerna 2020

Vi har i nybygget Syllen i Årstadal redan fått utstå kraftiga hyreshöjningar. I samband med det rådande ekonomiska läget i sviterna av Corona kommer flera av oss drabbas på olika sätt, redan nu har människor tvingats gå från sina jobb. Det sista vi behöver i en orolig omvärld är en uppräkning av redan höga hyror. Låt 2020 års hyror stå kvar också under 2021, så att vi alla har möjlighet att bo kvar. 

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 74 74

Trådlös teknik (tex Wi-Fi) ger ökad risk för hjärt-kärlproblem och infektioner! Avstå från trådlös teknik och skydda dig på så sätt ifrån infektioner och andningsbesvär!

Trådlös teknik (tex Wi-Fi) ger ökad risk för hjärt-kärlproblem och infektioner! Avstå från trådlös teknik och skydda dig på så sätt ifrån infektioner och andningsbesvär!De mikrovågor som används till trådlös teknik inklusive mobiltelefonsystem har allvarliga hälsoeffekter på människor och skadar våra ekosystem.  Mikrovågor från trådlös teknik har påvisats framkalla antibiotikaresistenta bakterier: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122 och ge förhöjd halt av markörer för akut stress hos mä

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12 11

Hyresstöd till restauranger och butiker för att undvika konkurser

Hyreshjälp till butiker, restauranger, hotell, teatrar, och övriga företag som inte kommer klara sig under denna tid av karantän och turistbortfall. Samhället har saktat ner och i vissa fall stannat helt. Man går inte längre ut och handlar. Turiststråken som brukar blomstra står tomma. Caféer, restauranger, butiker m.m. saknar kunder och blöder pengar varje dag. Många (nästan alla) får inte in tillräckligt för att täcka de fasta kostnaderna, som hyra, el och vatten än mindre sin personal om de h

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 60 60

Rädda Sveriges Yoga-Liv1

Brev till Sveriges finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan   Sveriges yogagemenskap erbjuder förutom ett stort antal anställda, entreprenörer och hög grad skattepliktig verksamhet, ett starkt mentalt stöd för barn och vuxna i alla åldrar som verkligen behövs i tider av stress och oro. Vi som arbetar med yoga fångar ofta upp de som inte mår så bra innan det går utför, och finns också där för alla som hamnat mellan stolarna i skyddsnätet. Terapeuter, lärare och stödp

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 598 592Facebook