Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Rör inte våra skolor i Trollhättan

Vi säger NEJ till det förslaget utbildningsnämnden ska besluta om 27/10-2020. Vi anser att det är ett ogenomtänkt förslag som kommunen har för avsikt att driva igenom väldigt fort, som dessutom helt saknar konsekvensanalys. Genom denna namninsamling säger vi att förslaget ska förkastas och förväntar oss att det AVSLÅS av politikerna. Vi anser INTE att ni politiker har mandat för de förändringar ni föreslår. Ni vill rycka undan tryggheten för våra barn genom att lägga ner skolor, splittra klasser

Skapad: 2020-09-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 360 359

Orka och Funka Orka livets situationer och Funka i Samhället. Samhället behöver skapa mer hjälp till familjer

Orka & Funka är ett "påverkans- och ta reda på" projekt. Vi arbetar för målgruppen: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer.Vi ser att det saknas hjälpande insatser och under denna tid med projektet har vi sett att det saknas minst 22 olika stöd och resurser för livets olika situationer för att mäkta med livet och förebygga psykisk ohälsa. Konsekvenserna av denna brist på insatser blir alldeles för många och för stora, med otroliga ekonomiska kostnader för samhället och ö

Skapad: 2020-09-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 30 30

Vi är emot en stängning av Sundby skola!

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, i Pedersöre kommun, fattade onsdagen 2.9.2020 formellt beslutet att dra in Sundby Skola, detta pga. att elevprognosen visar på ca 20 barn per år. Antalet barn har hållit sig oförändrat i Sundby skola de senaste 10 åren och visar inte på en minskning under en snar framtid. Antalet elever har aldrig varit stort eftersom Sundbys och Karbys invånarantal inte är högt. Skolan ger trots detta en bra grund och har lyckats fostra elever till att bli framgångs

Skapad: 2020-09-06

Period Alla länder Finland
Hela tiden 85 79

Inför åldergräns för köp av energidryck på Hemmakväll

Att barn kan köpa obegränsat med energidrycker på Hemmakväll är helt fel. Dessa drycker innehåller flertalet skadliga ämnen som barn definitivt inte ska få i sig. Det rapporteras då och då om skador som uppstått hos barn och ungdomar som fått i sig för mycket koffein och andra skadliga ämnen. Livsmedelsverket skriver bl.a: "De flesta energidrycker innehåller relativt mycket koffein, ofta finns lika mycket koffein i en burk som i en kopp kaffe, men det finns drycker som innehåller mycket mer koff

Skapad: 2020-09-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 199 198

Legalisera pepparspray efter licensansökan

SYFTE Att legalisera för laglydiga privatpersoner att inneha pepparspray (OC-spray) för nödvärnsändamål. Detta genom att inköpet av pepparspray föregås av en tillståndsansökan hos Polisen med likvärdiga krav på skötsamhet som för de som vill inneha skjutvapen för till exempel jakt och sportskytte. Vidare föreslås att varje burk skall vara märkt med serienummer för att motverka vidareförsäljning och obehörigt innehav. Några ytterligare krav, som till exempel särskild utbildning, påvisande av hotb

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11

Anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård!

OBSERVERA att du som skriver ditt namn på den här namninsamlingen måste bekräfta din underskrift via mejl du får till din e-postadress! Det Trafikförsörjningsprogram som nu klubbats för Region Uppsala innehåller inga planer på anropsstyrd kollektivtrafik mellan fastland och de bebodda öarna i Östhammars kommuns skärgård. Programmet gäller till år 2030. Ytterligare tio år helt utan kollektivtrafik på vatten för boende på land och på öar i skärgården. Det är oacceptabelt! VI VILL KALLA DET ETT MIN

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 194 192

Folkomrösta om Sveriges EU-medlemskap

Jag anser att Sverige bör lämna EU och att det därför genomförs en folkomröstning om Sveriges medlemskap snarast.

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 512 500

Stoppa urholkningen av Assistansen!

Just nu pågår en urholkning av assistansen i Sverige. Personer i behov av LSS får dagligen sin rätt till ett värdigt liv raserat. Familjer behöver slåss mot myndigheter för att få rätten till liv som alla oss andra. Jag har valt att stå upp för att LSS är frihet att alla har rätt till ett värdigt liv oavsett vilket hjälpbehov som behövs. I min kamp för Kim, en 32-årig CP-skadad kille som i september 2020 förlorade hela sin assistans i kammarätten, trots att vi i en enig förvaltningsrätt fått rät

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 900 895

Lagändring sexuella övergrepp på barn!!

Jag vill ändra lagarna kring barnens skydd! Vi har själva gått igenom ett helvete i över två år efter att det uppdagades att det jobbade en pedofil på min sons förskola! 20/2-18 upptäcktes mannen lämna förskoletoaletten med en femårig flicka! Anmälan gör förundersökningen startar! Man hittar filmer på sexuella övergrepp som mannen utsätter barn för på förskolans toalett!  Efter händelsen så väljer förskolechefen att dölja och ljuga om antal barn som förekom i polisutredningen för barnens egna fö

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 180 178

Sälj INTE våra fjärrvärmeverk i Trelleborg!

Det går inte att skriva bort samhällsansvar med avtal och indexeringar av priserna. Coronapandemin har verkligen satt frågan om samhällsansvar och krisberedskap på sin spets. Vi har sett hur olje-, mat- och el-lagerna mm. monterats ner av regering efter regering oavsett partifärg. Detta är rent ut sagt för djävligt och nu vill ingen ta ansvar.   Idag vill politikerna får det tillatt bara handla om att bygga upp ett lager av ansiktsmasker, så är det löst. Men om en kris slår mot mat eller el-förs

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 66 66Facebook