De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Behåll skolbibliotekarierna i Varbergs Kommun

En digitalisering av skolbiblioteken kan inte på något sätt jämställas med skolbibliotekariens viktiga arbete med våra elever. En apparat kan varken motivera eller hjälpa eleverna att hitta bra, passande, spännande böcker som utvecklar just den elevens läsning och läsförståelse framåt. En apparat kan inte heller bidra till läsglädje med inspirerande boksamtal eller hjälpa lärare att hitta bra klassuppsättningar att arbeta utifrån och på så sätt öka läsförståelsen hos eleverna. En apparat kan int

Skapad: 2020-03-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 572 566
7 dagar 92 92

Rädda Töreboda Kulturskola från nedskärning!

Töreboda kommun har tagit ställning till att skära ned anslaget för Töreboda kulturskola. Detta betyder att flera ämnen kommer att försvinna från utbudet och sammanlagt en heltidstjänst (500 000 kr) går bort. Det kommer alltså att bli ett flertal arbetslösa lärare, som jobbat där i upp till 20+ år. I sverige idag blir det ständigt mer och mer nedskärningar på musik-och kulturlivet. Nedskärningarna beror nödvändigtvis inte på att det går dåligt för t.ex. kulturskolan utan för att kommunen inte vi

Skapad: 2020-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 237 235
7 dagar 79 79

Skriv under för att stötta bygget av ett Kallbadhus i Uddevalla.

________________   Uddevalla är med Gustafsberg Sveriges äldsta badort. Nu vill vi skapa badmöjligheter i havet året om, med ett modernt Kallbadhus i Uddevalla. Tack för ditt stöd! _________________   Bli medlem du också och följ oss på Uddevalla Kallbadare  www.uddevallakallbadare.se   / Styrelsen för föreningen Uddevalla Kallbadare

Skapad: 2020-05-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 244 241
7 dagar 78 78

Få klädesbutiken Zara till Västerås

Vi i Västerås tycker något saknas, vilket är klädesbutiken Zara. Därför startar vi denna namninsamling och hoppas på att så många som möjligt tycker som oss. Så skriv på denna namninsamling om ni tycker att klädesbutiken Zara ska öppna i Västerås så skickas detta till de!

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 71 71
7 dagar 71 71

Bevara Upphäradskolan

Vi vill bevara skolan i Upphärad. En tillfällig skola tills dess den nya är färdigbyggd (enlig ursprungliga utvecklingsplanen för Upphärad,) vill vi träda i kraft redan till skolstarten hösten 2020! Vi vill värna om landsbyggdens fina fördelar med en levande bygd med förskola & skola!

Skapad: 2020-05-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 969 956
7 dagar 70 70

”Med anledning av Svar till Stefan Löfvéns uttalande häromdagen om att svensk coronastrategi fungerat bra för skolan.

Med anledning av Stefan Löfvéns uttalande häromdagen om att svensk coronastrategi fungerat har ett knappt sextiotal lärare, som menar att strategin baserar sig på bristande vetenskapligt underlag och glädjekalkyler, signerat ett upprop mot regeringens coronastrategi. Skolan är med nuvarande strategi en inkubator för sjukdomen, och arbetssituationen är ohållbar. Vi kräver därför att en ny strategi formuleras inför höstterminen. Stefan Löfvén uttalade sig häromdagen om att Sveriges coronastrategi

Skapad: 2020-05-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 330 329
7 dagar 66 66

Rädda Simhopparen!

Familjebostäder vill stänga LH Simhopparens lokal! I Simhopparen, hyresgästföreningens lokal, sjuder det av aktivitet för de boende. Varje dag i veckan finns aktivitet för barn, ungdomar och vuxna. Här kan 150 barn och ungdomar få hjälp med läxor tre gånger i veckan. Hos simhopparen är det ofta möten. Mötena ger de boende inflytande över sitt bostadsområde och sitt boende. Hit kommer också kulturskolan en gång i veckan och håller aktiviteter för upp till 40 barn och ungdomar. LH Simhopparen har

Skapad: 2020-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 160 158
7 dagar 60 59

Vi kräver Coronastöd till kulturinstitutionerna

Välbeställda storföretag inom tillverkningsindustrin får miljarder i stöd medan offentliga kulturinstitutioner står utan trots deras stora samhälllsekonomiska betydelse på sikt för turistnäringen och för bevarandet och tillgängliggörandet av vårt gemensamma kulturarv. Den ena efter den andra varslar nu en stor del av sin personal och flera av dem som delvis eller uteslutande lever på besöksintäkter till följd av politiska beslut riskerar konkurs som en följd av hanteringen av coronapandemin. De

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 54
7 dagar 56 54

Rädda Ängstugans förskola!

I slutet av november 2019 väntas Örkelljunga kommun ta beslut om kontraktet för Ängstugans förskola ska förlängas efter sommaren 2020 eller inte. Med er hjälp kan vi påverka beslutet om att få ha förskolan kvar. Skriv under denna namninsamling! Vi behöver 6000 underskrifter enligt en politiker i kommunen. Ängstugan är en mindre men otroligt välmående förskola i Örkelljunga kommun. Med välmående menar vi; trygga barn, mycket nöjda föräldrar och lite sjukfrånvaro hos barn och personal. Både barn,

Skapad: 2019-11-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 313 309
7 dagar 45 45

Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!

 En av de myndigheter som har störst inflytande över synskadade människors liv är Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). Missnöjet med myndigheten är stort. Det kan man bland annat läsa på olika Facebookgrupper för personer med synnedsättning. Bland annat i en grupp för punktskriftsanvändare och en för studenter med synnedsättning. Myndighetens möjligheter att tillgängliggöra böcker, tidningar och annat material är beroende av storleken på anslaget man får av staten. När man kritiserar MTM m

Skapad: 2020-05-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 231 227
7 dagar 43 41Facebook