Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
7 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
13 23 Stäng INTE Röda Korsbutiken vid Brynäs centrum i Gävle
Hej på dig! Erja heter jag och jag fick nyss veta att man kan lägga ut en namninsamlingslista här ute. Toppen! All hjälp som jag kan få är mycket värdefullt för mig så jag gör ett försök. Jag håller på att samla in så många namnunderskrifter som möjligt MOT beslutet att stänga Röda Korset här vid Brynäs centrum i Gävle. Deras existens betyder mycket för många året runt. Huvudkontoret i Stockholm h...
2019-03-10
13 743 Låt Hadir Stanna!
Vår klasskamrat Hadir fick nyligen veta att efter 8 år i Sverige har hon fått sitt tredje avslag. Det innebär att hon vilken dag som helst kan bli hämtad till förvar och senare deportering tillbaka till Irak. Till ett land hon inte har några minnen från. Till ett land som hon inte känner någon i. Till ett land hon riskerar att utsättas för tvångsgiftemål och hedersrelaterat våld. Sverige har unde...
2019-02-20
13 13 Mindre vinster i välfärden
Vinsterna som plockas ut inom välfärden tycker vi går till fel saker. Bland annat tar dem högt uppsatta personerna, såsom chefer och dem som jobbar inom landstingen ut mer i lön. Vinsterna kan också gå till att man lägger pengar på saker som anses som viktigare, men är det inte viktigare att man lägger pengar på sjukvården så vi slipper den långa väntetiderna och att alla som behöver hjälp faktisk...
2019-03-18
12 174 Vi vill ha någonstans att bo! NU!
Alla ska ha någonstans att bo. Det är en mänsklig rättighet. Vi kräver nu att byggsubventionerna införs igen och ett ökande bostadsbyggande med en överskottsmålsättning. Inga fler byggstopp eller hinder i bostadsbyggandet! Ingen utförsäljning av allmännyttan. Öka byggandet av fler hyresrätter. I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna står det. "Artikel 25 1. Var och en har rätt t...
2019-01-13
12 154 Duveds camping bör utvecklas för allmäna intressen!
DIN RÖST ÄR VIKTIG! Var med och påverka Duveds framtid.   Det finns planer för en stor bostadsexploatering av området som idag är Duveds Camping.  Duveds Byförenings styrelse är positiv till utveckling av vår by, men ifrågasätter denna exploatering. Vi anser att detta strider mot de tydliga riktlinjer som har framkommit, från byborna, vid tidigare möten om Duveds framtid.   Vi ser området runt sk...
2019-02-17
12 1 679 Nej till Skip-stop på Nynäslinjen
Nu stoppar vi Skip-stop även på Nynäslinjen!   SL slopar Skip-stop - norr om stan. Vi som bor i Trångsund, Skogås, Jordbro och Krigslida tvingas fortsätta stå på perrongen och frysa medan x-tågen susar förbi. Andra linjer har 8 tåg/timme medan Nynäslinjen endast har 6 tåg/timme. Trots detta ska vart tredje tåg hoppa över Trångsund, Skogås och Jordbro – och ge dem ännu sämre turtäthet med bara 4 t...
2018-12-07
12 1 921 Farshad måste få stanna i Sverige!
VAD GÄLLER DENNA NAMNUNDERSKRIFT? Vi har nyligen fått besked om att det överklagande för prövningstillstånd som lämnats till Migrationsöverdomstolen fått avslag. Det innebär alltså att ett utvisningsbeslut från april 2017, åter är verkställbart. Farshad har konverterat till kristendomen och riskerar dödsstraff och tortyr vid en utvisning till Afghanistan. De intyg och vittnesuppgifter från präster...
2019-02-09
11 6 258 Vegansk kost ska beviljas i alla kommuner
Denna petition kommer skickas till kommuner som uppmuntrar eller accepterar att skolor och förskolor nekar barn vegan-kost när föräldrarna efterfrågar det: Det är ohållbart och ologiskt att ni nekar barn rätten till vegansk kost. (Vad vi talar om här är helvegetarisk kost, i dagligt tal kallad vegansk, alltså helt utan animaliska produkter). Många föräldrar efterfrågar detta utifrån djurrätt, etik...
2017-08-04
11 11 Inför SMS-livräddare i Gävleborg
Nu är det dags att Region Gävleborg tar sitt ansvar och ansluter sig till systemet SMS-livräddare! SMS-livräddare räddar massor med liv varje år (till i princip ingen kostnad alls) så varför tvekar Region Gävleborg? Hjälp till att ge din röst för att detta ska implementeras snarast - det kan vara du eller någon anhörig som drabbas nästa gång och då kan chansen till överlevnad hänga på att det finn...
2019-03-02
11 33 Fria busskort för elever i Sörmland
Vi tycker att alla skolbarn från årskurs 4 till och med år 3 på gymnasiet ska få 4 fria bussresor per dag - som även gäller på helger och lov!  Detta leder till att jämmställdhetsklyftan minskar, de som inte har tillgång till bil kan nu vara med och delta i flera fritidsaktiviteter. Det främjar också miljön då användningen av kollektivtrafiken ökar och bilen blir inte längre en nödvändighet....
2018-10-03
Facebook