Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
24 timmar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
167 167 Hjälp Hama stanna i Sverige och få den livsviktiga vård han behöver
När Hama Kamal för tio år sedan kom till Sverige var han en lovande fotbollsmålvakt med stora drömmar. Nu behöver han hjälp med nästan allt i vardagen och har inte samma hopp om framtiden. 27-åringen har en ovanlig sjukdom som gör att han har svårt att äta, gå och prata. Utan högspecialiserad vård riskerar han att bli sängbunden. Ändå har Migrationsverket beslutat att Hama ska utvisas till Irak – ...
2019-07-17
162 162 Arbetsvärderingen motsvarar inte lönen, lönen motsvarar inte den uppskattning medborgaren visar oss. Nu är det vår tur!
Lönestrukturen på vår arbetsplats måste ses över! Värdera brandmannen efter hans och hennes arbetsinsats. Grundlönen måste upp till minst 33000kr månaden för en erfaren brandman eller ca 7 år i tjänst, vilket motsvarar medellönen för alla arbetstagare 2017. Genom att skriva under detta upprop hoppas vi visa politiker och chefer att vi inte nöjer oss med orättvisa löner längre. Samhället ställer al...
2019-06-14
160 1 929 Nej till Skip-stop på Nynäslinjen
Nu stoppar vi Skip-stop även på Nynäslinjen!   SL slopar Skip-stop - norr om stan. Vi som bor i Trångsund, Skogås, Jordbro och Krigslida tvingas fortsätta stå på perrongen och frysa medan x-tågen susar förbi. Andra linjer har 8 tåg/timme medan Nynäslinjen endast har 6 tåg/timme. Trots detta ska vart tredje tåg hoppa över Trångsund, Skogås och Jordbro – och ge dem ännu sämre turtäthet med bara 4 t...
2018-12-07
159 159 Behålla Niklas som rektor på Hällingsjöskolan
Vi är föräldrar till elever på Hällingsjöskolan som med anledning utav den planerade omorganisationen på skolan vill framföra  vår starka oro och uppgivenhet.  Vi har under de senaste 5 åren fått byta rektor vid hela 4 tillfällen vilket har påverkat både lärare och våra barn negativt, inte minst de elever som är i behov av anpassningar och stöd för sin måluppfyllelse, då rektorn är en central del...
2019-06-16
158 158 Limhamnsskolan för barnen på Limhamn!
Limhamn hade initialt två högstadieskolor; Linnéskolan och Bergaskolan. Den kraftiga befolkningstillväxten som sker på Limhamn har inneburit att platserna inte räcker till. Det behövs ytterligare en högstadieskola och en sådan, Limhamnsskolan, stod klar för inflyttning höstterminen 2019. Malmö Stad har istället beslutat att skolan ska lånas ut till Malmö International School fram till 2023/2024. B...
2019-07-03
158 398 Rädda öppna förskolan i Uddevalla
Socialtjänsten har fått i uppdrag att utreda var man kan spara in pengar. Förslaget som ligger till beslut är bl.a. att halvera hela förebyggande sektionens budget från 14 miljoner till 7. Då förebyggande verksamheten har bl.a. Öppna förskolan som inte är lagstadgad är det ”lätt” att plocka de pengarna man vill/behöver spara in där. Beslutet om vart man ska göra sina besparingar tas i augusti. Hi...
2019-05-28
157 530 STOPPA utvisningarna av barnfamiljer & unga till Afghanistan
Den här lilla tjejen heter Fatima (på fotot är hon tillsammans med sin svenska ”farmor”). Migrationsverket vill att Fatima som är 4 år ska utvisas tillsammans med sin familj till Afghanistan. Ett land där hon aldrig varit eftersom familjen varit levt i internflykt i Grannländer innan de kom till Sverige. Anledningen till att de tvingas leva på flykt är en hedersskuld och priset för att lösa den är...
2018-11-05
156 156 Rättvis vattenförsörjning
Vi i Sverige är priviligierade att ha god tillgång till dricksvatten direkt i våra kranar. Vi är också väl införstådda med vikten att inte slösa med denna tillgång, speciellt i tider av torka, och många försöker också minska sin egen vattenförbrukning samt ta tillvara på regnvattnet. Vi är dock inte beredda att acceptera att drabbas av bevattningsförbud år efter år på grund av underdimensionering...
2019-07-08
152 152 LÅT BARNEN SPELA FOTBOLL
Nu har kommunens nya riktlinjer kommit och dessa försämrare för den redan dåligt ställda ungdomsidrotten i Nacka. De nya diriktiven gör att möjligheten till organiserad idrott ännu mer begränsad då flera timmar varje vecka och helg försvinner då de inte längre är bokningsbara.  Detta händer i en tid då fler och fler ungdomar slutar idrotta tidigare och blir allt mer stillasittande. De är viktigt a...
2019-07-04
151 151 Sluta spara, LÅT SKOLAN VARA!!!
Värnamo kommuns ska under 3 kommande år spara 2% på skola, förskola och fritidshem. Detta får inte ske, när botten redan är nådd och har varit länge. Inte något parti sa vid valet att vi skulle försämra arbetsvillkoren för personal i skola/fritidshem/förskola. Inte något parti sa vid valet att våra barns miljö i skola/förskola/fritidshem skulle försämras. Nä, politikerna lovade raka motsatsen!  Me...
2019-06-11
Facebook