Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Mölnlycke Skolupprop

Bygg nya skolor där nya skolor behövs, inte på bekostnad av befintliga skolors verksamhet och närmiljö! Vi kräver en ordentlig utredning gällande placering av ny grundskola i Mölnlycke, som inkluderar flera alternativa platser och beaktar helhetsbehovet i kommunen, innan ytterligare skolförtätning i Djupedalsäng genomförs. Var behövs nya skolor, och hur många platser behövs?   En grundlig utredning av kommunens skolbehov behöver göras innan nya skolor byggs där hänsyn tas till: Helhetsperspektiv

Skapad: 2019-11-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 364 362

Linus Askwall: Viskaforsskolan

Jag skapar en namninsamling för att Linus Askwall på viskaforsskolan ska få stanna och ha kvar sin plats, skriv gärna på om ni vill ha kvar honom! //Neo Åberg

Skapad: 2019-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11

Få tillbaks Nils Magnerot på STEG

Nils har blivit avstängd från skolan utan grund. Han anses vara ett hot mot elever på skolan fast han inte har gjort något. Han fick ett ultimatum att antingen följa med till psyket eller bli avstängd. Skolledningen bryr sig inte om individen och lyssnar inte på hans sida. De stänger alltså av honom på grund av psykisk ohälsa fast det bara förvärrar hans mående. Skriv på om du håller med om att han inte är ett hot mot någon på skolan och vill att skolan ska låta honom vara kvar.

Skapad: 2019-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 67 66

Namninsamling för 25 timmars praktikveckor under T11, läkarprogrammet Örebro

Inför VT2020 har kursledningen beslutat att införa 30 timmars praktikveckor för T11 studenter istället för 25 timmars veckor. Detta när läkarstudenter redan känner sig stressade och psykiska välmåendet tenderar att korrelera med mycket skolarbete. Ett argument för detta är att vi inte längre har basgrupper och därför har tid för 5 timmar extra praktik i veckan. Men hur gynnar det oss läkarstudenter med mer praktik per vecka bredvid redan befintlig utom mer stress i vardagen? Kommer tentamen anpa

Skapad: 2019-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21 20

Låt Feyzollah stanna!

Feyzollah är världens snällaste kille. Han kom hit till Sverige i december 2015 på grund av den hemska situationen i hans hemland, Afghanistan. Sedan dess har Feyzollah gått i skolan och lärt sig bra svenska, arbetat, skaffat många vänner och gjort allt för att passa in i vårt samhälle! Nu ska han tvingas lämna landet då han tydligen inte har skyddsbehov. Han ska skickas tillbaka till krig, elände och misär. Naturligtvis vill han inte tillbaka då han byggt upp ett nytt liv här i Sverige- men nu

Skapad: 2019-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 485 472

Stoppa nedskärningarna i barnomsorgen, Boxholm!

Alla Boxholms förskolor är hotade!  Boxholms kommun avser att lägga ner Vargstigens förskola. Kommunen vill spara pengar genom att utöka barngrupperna på de redan fullbelagda förskolorna! Detta kommer att påverka alla barnfamiljer i Boxholms kommun.  Hjälp oss påverka våra politiker att överväga alternativ. Läs vår skrivelse till kommunstyrelsen och visa ditt stöd genom underskrift!   

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 480 478

Låt Myråsskolans elever gå på Kyllared under skolans renovering!

Vi vill att de nyrenoverade lokalerna på Kyllared ska användas som evakueringsskola, för så många som möjligt men främst för de yngsta eleverna. På så sätt får de fortsätta vara i Brämhult och i både skolans och elevernas vanliga närmiljö. Nu tas frågan upp på nytt på miljö-, grundeskole- och lokalförsörjningsnämnden på tisdag. Visa ditt stöd och skriv på här!Bakgrund: Myråsskolan skall renoveras under en tidsperoid av 1,5 - 2 år och enligt aktuellt förslag ska då skolans elever flyttas till lok

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 402 402

Ändring av ledare i Ängbys HJ

Skriver du under detta samtycker du till att du vill se en ändring av framför allt huvudtränare till nästa säsong.

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6

Åtgärdskrav för ett TRYGGT SAMHÄLLE

Vi kräver att Sveriges Riksdag avsevärt förlänger fängelsetiden både för medverkan till och utförande av grov gängkriminalitet och för medverkan till och utförande av gruppvåldtäkter. Våldet måste bort från gatorna. Återfallsförbrytare ska sitta bakom lås och bom. Hederliga människor ska kunna känna sig trygga. Folkkampanjen för ett TRYGGT SAMHÄLLE   https://www.debattsidan.nu/forum/main-forum/124-folkkampanjen-f%C3%B6r-ett-tryggt-samh%C3%A4lle    

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 30 30

JFDK plan- och hallkostnader

Vi som medlemmar i JFDK önskar att styrelsen ska besluta om att bidra ekonomiskt till plan- och hallkostnader. Vi strävar även att försöka hitta en stående tid varje fredag, detta är endast aktuellt om man ansöker som en förening.  Vi välkomnar samtliga medlemmar att delta, vi har nått ut till de flesta genom våra kommunikationsvägar men det återstår för styrelsen att skicka ut massmejl då det är mer lätt tillgängligt för er.  De två senaste gångerna har vi varit 90% medlemmar, vi välkomnar även

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 387 373Facebook