UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
20 Vi som är emot naturvårdsbränningar
Skriver du under på detta? Länsstyrelsen lägger ner väldigt mycket tid,pengar och engagemang på att göra naturvårdsbränningar i vårt län,detta anser vi vara galet !  Dessutom känns det ju inte så värst bra just denna tid när naturen är en enda stor barnkammare! Vi anser att detta är resursslöseri av högsta grad!  Underskrifterna kommer att överlämnas till länsstyrelsen ....
2019-06-17
197 RÄDDA STIGBERGSPARKEN OCH TRÄDEN I ERSTA TRAPPA
Planen som ligger nu för blivande T-banestationen Sofia utplånar i princip Stigbergsparken, stenlägger stora ytor och innebär att många av de gamla träden fälls. Trots att till och med chefstjänstemän i Stockholms stad anser att man bör omarbeta förslaget för T-banestationen Sofias uppgång eftersom den påverkar Stigbergsparken negativt så har ännu ingen alternativ plan tagits fram. Vi kan tillsam...
2019-06-17
551 FETA hundar hör INTE hemma på utställningar!
Under helgen den 15/16 juni dömdes 2 feta Labradorer fram till BIR i Gränna.  Detta var droppen, vi har fått nog nu!  -Hundar med fetma har INGET på utställningar att göra! - Vi vill inte att osunda hundars exteriör premieras på bekostnad av deras hälsa.  Mot ett sundare hundtänk!  Skriv under du också om du anser att detta med övervikt på utställningar har gått för långt. ...
2019-06-17
134 Bygge av en hundrastgård i Rättvik
Vi önskar en hundrastgård i Rättvik för att hundar skall få socialisera och springa lösa med varandra. Detta kommer bli en bra mötesplats även för människor där nya kontakter och nätverk kan växa fram. ...
2019-06-16
159 Behålla Niklas som rektor på Hällingsjöskolan
Vi är föräldrar till elever på Hällingsjöskolan som med anledning utav den planerade omorganisationen på skolan vill framföra  vår starka oro och uppgivenhet.  Vi har under de senaste 5 åren fått byta rektor vid hela 4 tillfällen vilket har påverkat både lärare och våra barn negativt, inte minst de elever som är i behov av anpassningar och stöd för sin måluppfyllelse, då rektorn är en central del...
2019-06-16
162 Arbetsvärderingen motsvarar inte lönen, lönen motsvarar inte den uppskattning medborgaren visar oss. Nu är det vår tur!
Lönestrukturen på vår arbetsplats måste ses över! Värdera brandmannen efter hans och hennes arbetsinsats. Grundlönen måste upp till minst 33000kr månaden för en erfaren brandman eller ca 7 år i tjänst, vilket motsvarar medellönen för alla arbetstagare 2017. Genom att skriva under detta upprop hoppas vi visa politiker och chefer att vi inte nöjer oss med orättvisa löner längre. Samhället ställer al...
2019-06-14
351 Stoppa miljökatastrof vid Nordbergen i Forshälla
Skriv under för att stoppa bergtäkten, asfaltverket och miljöavfallshanteringen vid Nordbergen i Forshälla.  En lokal miljökatastrof.  Miljöförstöring som kommer att påverka människor, miljö, fastigheter, företag och lantbruk. Med drygt 1 långtradare varannan minut ökar trafikflödet på en redan dödsdrabbad väg (678). Läs gärna denna debattartikeln för mer information: https://www.bohuslaningen.se/...
2019-06-14
10 Ta bort tidsbegränsningarna på skolbusskorten i Dalarna
Nya regler gäller för skolbusskorten i Dalarna från och med höstterminen 2019. Ok för att eleverna nu bara kan göra två resor per skoldag. Men varför ska även tiden, dvs klockslagen för dessa resor, vara begränsade? För F-klass till och med mellanstadiet gäller kortet bara kl 06-09 och kl 11.45-16.30. För högstadiet och gymnasiet gäller kortet kl 06-09.30 och kl 13-18. Varför?? Spelar det någon ro...
2019-06-14
794 JA för markkabel, NEJ till luftedning i Sörmland
SSAB har för avsikt att minska användandet av fossila bränslen vid deras stålframställning och ersätta det med miljövänlig el. De vill konstruera en ny slags smältugn som kräver stora mängder elenergi. För att försörja denna ugn med el som enl plan ska vara driftklar år 2026 har vattenfall planer på att bygga en 2x130kV kraftledning mellan elstationen Hedenlunda i Flens kommun & SSAB i Oxelösu...
2019-06-13
361 Namninsamling mot nedläggning av Träffpunkten Vidablick
Namninsamling mot nedläggning av Träffpunkten Vidablick. 11/6 fick Träffpunkten på Vidablick i Ronneby (som är en daglig verksamhet för äldre) reda på att denna verksamhet ska läggas ned, pga besparingar i äldreomsorgen. Träffpunkten var dom sista som fick veta detta, som har rycktas i flera månader utan att chefer och anställda på Träffpunkten fick detta bekräftat. Hur tänker politikerna om våra...
2019-06-13
Facebook