Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
24 timmar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
2 1 252 Rätt till vård för personer med lipödem
  Smärta, svullnad, värk och skam. Det är bara några av alla de symptom som kvinnor med lipödem tvingas leva med varje dag. Man räknar med att ca tio procent av världens kvinnor är drabbade och i Sverige är mörkertalet stort då det fortfarande är en okänd sjukdom.   Att leva med lipödem innebär för många en stor daglig smärta och en kanske ännu större psykisk ohälsa.  Många vittnar om hur de inte...
2016-01-22
1 22 Låt Byleskolan vara skola, inga förskolebarn i skolan
Byleskolan i Täby Kommun är redan trång, och underdimensionerad för det antalet elever som går där. Det finns ont om ytor att leka på skolgården och klassrummen och hallarna är små . Eleverna får stressa under lunchen eftersom det inte finns tillräckligt med plats för att äta i lugn och ro. Eleverna fick vänta i två år på att Täby Kommun skulle flytta de tillfälliga paviljongerna som stod på lekyt...
2019-03-15
1 28 Nolltolerans mot kränkningar och våld på Rambergsskolan
Vi vill ha en tydlig handlingsplan med åtgärder för att stoppa det systematiska våldet och de kränkningar som förekommer mellan elever på Rambergsskolan. Det är ohållbart att elever är rädda för att gå till skolan av rädsla för att bli utsatta för kränkningar och våld. Vi önskar: * Att skolan agerar enligt gällande policys och rutiner vid våld och kränkningar och att det inte ska vara godtyckligt...
2019-03-13
1 25 Förbud mot tiggeri
Vi tycker att tiggeri ska förbjudas i Sverige. Vi är för att ta bort tiggeri från Sveriges gator. Inte nog med att det är jobbigt med att se med människor tigga. Så utnyttjas ofta tiggare krimminellt och de pengar som dom får går till en högre makt. Så med att förbjuda tiggeri ser vi positiva effekter som att tiggarna försöker göra något produktivt med sitt liv, den kriminella verksamheten inom ti...
2019-03-12
1 675 Vi förtjänar ett levande Djura. Vi förtjänar en skola! (Stängd)
  En levande skola. En levande bygd. Det här är vår kamp för att känna trygghet, stolthet och utveckling. Vi brinner för vår skola och är stolta över var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.  Vi barn, föräldrar och alla Djurabor förtjänar att bli sedda och hörda. Vi förtjänar en skola. Vi förtjänar ett levande Djura.   Anser du som vi att skolan i Djura föreslås stängas på felaktiga grunder och...
2019-03-11
1 47 Backa Cecilia Wikström!
  Liberalernas partistyrelse har idag valt att avsätta en av Sveriges mest framgångsrika EU-parlamentariker. Cecilia Wikström är en erkänt duktig parlamentariker, och rankas ständigt högt. Hon åtnjuter ett stort förtroende hos liberaler och liberala sympatisörer. Hon är en röstmagnet och en enande kraft. Hon är liberal ut i fingerspetsarna.  Partistyrelsen valde att vika sig för vad några ledarskr...
2019-03-09
1 142 Värna om våra barns vardag!
Till alla er föräldrar som har barn eller barnbarn i förskola i Lekeberg kommun och till alla andra som är måna om barnens framtid. Kommunfullmäktige har i sin budget inte gett utrymme till att förvalta befintlig verksamhet utan ska pressa in ytterligare barn i redan fulla barngrupper. Detta kan vi inte acceptera! Det handlar om en trygg och stimulerande plats för våra små att lägga grund för komm...
2019-03-08
1 481 Snälla IKEA , Ta INTE bort Gosig Råtta och Gosig Mus ur ert sortiment
Alla vi småhundsägare har en vädjan till Ikea , att INTE dra in försäljningen av Gosig Råtta och Gosig Mus. Det är en av de BÄSTA leksakerna till våra små hundar. Lagom i storlek, lagom Gosiga...
2019-03-06
1 32 Bevara Hökensås som natur, djur, turist och fritidsområde!
Bevara Hökensås som ett natur, djur, turist och fritidsområde!! Detta område ska INTE bytas ut mot ett industriområde av vindkraftverk. Allemansrätten är hotad, då industrin särskilt vintertid, medför ett gigantiskt stort riskområde. Detta då risk för iskastning från verken är stor. Turismen är hotad då dessa vill uppleva tystnad, lugn och ro. Vi värnar om ett friskt och rent vatten, hur kommer in...
2019-03-02
1 192 Veterinärvård
Den 26/2-2019 kom ansvarsnämndens beslut. Ett beslut som jag tog emot med stor chock och sorg. Där man bedömt att det fanns en del brister, men att bristerna inte varit "så allvarliga" att en disciplinåtgärd bör åläggas. Detta "inte så allvarliga" bristerna kostade vår tiks liv. Ansvarsnämnden tycker det är okej att veterinären inte behöver ha någon kontakt med djurägaren vad gäller hundens status...
2019-02-28
Facebook