Senaste påskriftPetitionsnamnSkapad
2019-09-22 23:05 Gör CBD produkter lagliga i Sverige!
Högsta domstolen dömde den 18:e juni - 2019 att göra CBD olja / produkter med någon form av THC olaglig. Läs mer om domen här! Inom EU finns en lag som godkänner odlandet av industrihampa med <0.2% THC ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000R1672 ) alltså borde man kunna göra CBD produkter av Industrihampa men då hänvisar domen till psykotropkonventionen och svensk n...
2019-06-18
2019-09-22 22:48 Stoppa detaljplan för Spillersboda 1:20 "Terrassen"
  Genom att skriva på denna namninsamling visar du att du är emot den föreslagna detaljplansändringen för fastigheten Spillersboda 1:20 Skriv gärna en motivering också. Namninsamlingen skickas till kommunen innan 28:e September 2018   OBS Att skriva under denna namninsamling är inte samma sak som att stödja förslaget om en bygdegårdsförening. Detta fanns inte med från början, vi vill inte justera...
2018-08-30
2019-09-22 22:41 Stoppa exploateringen av Gråbos jordbruksmarker!
Nu vill Lerums kommun exploatera jordbruksmark som odlas ekologiskt, Lerum vill samtidigt också vara en ledande miljökommun. Ekvationen går inte ihop.  Planen är att 220 bostäder samt en förskola ska byggas på Bäckamadens åkermarker. Marker som sen en lång tid tillbaka har brukats av människan. En plats med rikt djurliv, åkerholmar och stengärdsgårdar. En plats där Gråbobor kan promenera, förskole...
2019-09-04
2019-09-22 22:25 Bättre förutsättningar för sport och idrott i Nacka - nu räddar vi Nackaidrotten!!
Utan idrotten stannar Nacka!! Bristen på Idrottsanläggningar är idag akut. Och det blir värre. Mycket värre!! I Juni beslutades att ytterligare nedprioritera Idrotten. När Nacka bygger stad kommer kapaciteten att minska än mer och anläggningarna ligga ännu längre bort från där barnen bor. Kom till Stadshuset måndagen den 16/9 kl. 17:00 och skriv på namninsamlingen till stöd för Nackaidrotten. Tåge...
2019-08-28
2019-09-22 21:54 Hjälp oss hjälpa Amir
GLÖM EJ ATT BEKRÄFTA ERA UNDERSKRIFTER VIA MEJL NI FÅR. EXTREMT VIKTIGT!  LÄNK TILL FACEBOOKSIDA: https://www.facebook.com/hjalposshjalpaamir/ Hej! Jag heter Maja Ahlbeck och går i 9an på lerbäckskolan i Lund. Idag fick min klass ett besked att en kille klassen, Amir Ghaffari, har fått besked av migrationsverket att han ska bli utvisad till sitt hemland Iran. Idag efter klassen fått beskedet var...
2019-04-11
2019-09-22 21:51 Värna valfriheten i barnomsorgen i Kristinehamn
Skollagen är tydlig: en kommun ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) om det finns föräldrar som önskar det. Ändå föreslår skolchefen i Kristinehamns kommun nu att verksamheten ska tas bort, trots att i princip alla dagbarnvårdare i centrala Kristinehamn har fulla grupper, och det dessutom står barn på kö! Konsekvensen blir inte bara minskad valfrihet för föräldrarna, utan...
2019-09-16
2019-09-22 21:40 I Örebro riskerar en älgko med kalv bli skjutna, låt dem få leva!
Detta är en insamling för att rädda de två älgar i bostadsområde i Örebro som riskerar att bli skjutna. Alternativa lösningar finns som borde ses över innan beslut om skjutning ens är aktuellt!    Bakomliggande information I ett bostadsområde i utkanten av Örebro finns en älgko med sin kalv. Sedan något år tillbaka har älgkon funnits i området tillsammans med en kalv, och när kalven växt upp har d...
2019-09-19
2019-09-22 20:50 Rädda Vidar vårdcentral
14 augusti lämnade Stiftelsen Vidarkliniken in sin konkursansökan efter att länge kämpat med ekonomin.5000 patienter som valt integrativ vård står nu utan vårdgivare. Även vi är skattebetalare som har rätt till ett vårdval. Skriv på för att visa ditt missnöje med rådande ersättningssystem som drabbar de vårdcentraler som tar emot patienter med komplexa vårdbehov och tillhandahåller alternativa beh...
2019-08-15
2019-09-22 20:27 Stoppa fördärvandet av Fullersta bio!
  Huddinge kommun har i sommar beviljat sig själv bygglov för radikala ingrepp i Fullersta bio. Bland annat ska en majoritet av fönstren muras igen, och innertaket i teatersalongen ska sänkas med uteblivet ljusinsläpp som följd. Se bygglovsansökan med diarienummer MBF 2019-000915. Fullersta bio, byggd 1931, är ett praktexempel på en byggnad i funktionalistisk stil från den aktuella tiden. Ursprun...
2019-08-20
2019-09-22 20:15 Bevara Lövstabadet och Lövsta båtklubb i Hässelby
Skriv under för att rädda Lövstabadet och båtklubben i Lövsta! (OBS missa in att " BEKRÄFTA Din signatur" i det mail som skickas till den adress du angett från info@skrivunder.com annars räknas den inte) Det planeras en nytt värmeverk i Lövsta, Hässelby. Lövsta tillhör kyrkhamn, ett blivande naturreservat som blev utnämnt av Stockholms stad till en av de tystaste platserna i Stockholm (länk) Då St...
2019-01-11
Facebook