Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
285 285 Petition mot nedstängning av fisketorget dagcenter i Vänersborg!
Fisketorget i Vänersborg är en knutpunkt för personer med olika former av psykisk ohälsa. Förslag har kommit från Vänersborgs kommun att besparingar skall göras och då är detta ett ställe som eventuellt kommer att stängas ner vid årsskiftet. Att träffa andra människor, känna en gemenskap och en delaktighet är viktigt för den psykiska hälsan. Skall vi lägga ner de enda dem kanske har? Spara i rätt...
2019-05-15
282 2 639 Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!
Nu måste det ske en förändring! Vi startar en namninsamling som vi hoppas att så många som möjligt vill skriva under så att vi kan visa Justitieminister Morgan Johansson och Socialminister Lena Hallengren att det är en viktig fråga som behöver prioriteras.   Barnmisshandel och lagen: Vi föreslår att man kompletterar lagen om barnaga och tydligt inkluderar psykisk misshandel och indirekt våld som...
2019-02-18
273 324 Utlys klimatnödläge! Chalmers tekniska högskola
Påven, FN:s fd. generalsekreterare, ledande klimatforskare - röster världen över höjs för att erkänna den krissituation vi nu befinner oss i. Bristols universitet blev nyligen den första akademiska institutionen att utlysa nödläge, vi yrkar för att Chalmers följer utvecklingen. Chalmers tekniska högskola bör: 1. Utlysa klimatnödläge 2. Kommunicera till studenter och personal och varför detta är...
2019-04-22
265 1 035 Röntgensjuksköterskornas löner måste höjas!
Röntgensjuksköterskor tar hand om patienter i alla åldrar och oberoende livssituation. Alla kommer till röntgen. De som har råkat ut för olika former av trauma så som bilolyckor, fallolyckor men även skottskador. De som blir plötsligt sjuka tillexempel de som får stroke. Vi röntgar även de mest sårbara patienterna så som för tidigt födda bebisar och intensivvårds patienter. Det kräver en enorm fo...
2019-03-22
257 2 428 BEVARA ÖVERÅS PARK! STOPPA BYGGPLANER!
Stoppa planer på att bygga i Överåsparken. Wallenstam vill bygga tre femvåningsbyggnader invid Villa Överås. Vi som undertecknat denna lista vill inte att Överåsparken ska exploateras. Överåsvillan och parken är enligt gällande detaljplan ett område som ska utgöra reservat för befintlig kulturhistorisk byggnad, och som inte får bebyggas. Vi som undertecknat denna lista vill att Villa Överås och Öv...
2019-01-30
252 6 020 Återinför sommarlovsbiljetten för ungdomar i Skåne!
Alla ungdomar i hela Skåne kan hålla med om att sommaren 2018 var en av de bästa somrarna vi haft. Framförallt för att vi då kunde träffa våra vänner runt om i hela Skåne, och det helt gratis. Inte bara gör det oss ungdomar glada utan det gynnar även miljön. Och med det syftar vi på att utsläppen minskar en hel del. Sommarkortet kommer nämligen att bidra till att färre ungdomar kommer behöva skjut...
2019-03-08
249 251 Vi som vill ha en trafiksäker och attraktiv cykelväg Hammar-Skillinge
Trafikverket planerar en Sommarcykelväg för Turister och rekreation. De planerar lägga denna på norra sidan av Kustvägen, trots att de flesta målpunkterna finns på södra sidan. Man tvingas således korsa den livligt trafikerade vägen ett flertal gånger om man besöker turistmålen, havet mm. Om man cyklar från Ystad till Simrishamn måste man korsa landsvägen i Hammar. Skall man besöka Kåseberga måste...
2019-05-10
245 246 Rädda Mariedalskogen
BRUKAR DU STRÖVA HÄR? Om inte, är du varmt välkommen att följa kartan och njuta av en upptäcktsfärd. Gör din röst hörd för att rädda Mariedalskogen, annars kommer den att försvinna! Vänersborgs kommun har antagit en detaljplan och ska i juni klubba igenom beslut där skog och äng är planerad att avverkas och exploateras. De tror inte att vi är många medborgare berörs negativt av detta. Nu vill vi...
2019-05-14
243 278 Första-hjälpen utbildning till all förskolepersonal i Malmö stad inom tre månader efter påbörjad tjänst
Vill du att ditt barn ska överleva om hen råkar ut för en olycka på förskolan? Skriv under nu. Visste du att om ditt barn går på en av Malmös kommunala förskolor är det inte är en självklarhet att personalen kan vanlig hjärt och lungräddning. I Malmö stad efterfrågas inte HLR vid anställning. Inte heller skickar man ny personal på Första hjälpen/ HLR-utbildning inom de första 3 månaderna. Det kan...
2019-02-25
241 241 Låt fältarna i Mullsjö vara kvar
Genom att skriva under här så samtycker du att fältarna ska få vara kvar i mullsjö...
2019-05-18
Facebook