Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
24 timmar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
4 52 Åtgärda buller längst med Tycho Hedéns väg!
Bullernivåerna längst med Tycho Hedéns väg är mellan 10 till 100 gånger högre än Världshälsoorganisationen WHO:s och riktlinjer för barn och Naturvårdsverkets riktlinjer för rekreationsområden. Bara några meter från vägen ligger förskolor, skolor, parker och fotbollsplaner utan att några som helst åtgärder görs för att minska bullret, sänka nivåerna av skadliga partikelhalter eller öka säkerheten....
2017-10-24
3 7 Namninsamling - emot tvångsanslutning av kommunalt V/A
Namninsamling och protester emot Norrtälje kommuns tvångsanslutning av kommunalt vatten och avlopp i Västanvik, Rådmansö. ...
2019-03-17
3 8 Det är hög tid att utreda Migrationsverkets handhavande av skattemedel.
Migrationsverket är snart det enda statliga myndighet som inte blivit utredd avseende hur skattemedel används i verksamheten. Näst intill dagligen läser vi om hårresande kapitalförstöring ifrån denna myndighet, om misstankar om att tjänstemän inom myndigheten mot betalning kan fixa det mesta, att det tecknas ekonomiska avtal med privata aktörer som tar hutlöst betalt, vilket innebär att de inköpar...
2019-03-16
3 24 Medborgarförslag - Gällivare kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen!
  Medborgarförslag till Gällivare kommun, 2019-03-15, Gällivare Gällivare kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen »Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att begränsa uppvärm...
2019-03-13
3 391 STOPPA UTVISNINGEN AV SJUKSKÖTERSKA!
Mulu var 28 år när hon kom till Sverige 2009 tillsammans med hennes barn som var minderåriga för att leva med sin dåvarande man som har svenskt medborgarskap. Efter cirka ett år skiljde sig Mulu och på grund av att hon var ensamstående utan jobb fick hennes exman ta hand om hennes barn och hon fick leva ensam. Mulu började sedan etablera sig genom att studera dagtid och jobba nattetid. Hon pluggad...
2019-03-10
3 23 Gör om eller komplettera utredningen "Mindre aktörer i energilandskapet"
Många människor i Sverige har ett stort intresse och engagemang för att producera sin egen el. Detta behöver tas tillvara genom ett bättre utformat regelverk, för att kunna göra en större positiv skillnad både för enskilda och för samhället. Tyvärr har utredningen "Mindre aktörer i energilandskapet" (SOU 2018:76) blivit ett hinder för detta genom att utredningen har frångått sina direktiv och är a...
2019-02-17
2 424 STOPPA UTVISNINGEN AV HAZIM!
Hazim kom till Sverige när han var 1.5 år gammal, han är en elev på en skola jag jobbar på, han har bott i Sverige i snart 13 år och nu har migrationsverket snart fattat ett livsavgörande beslut för honom. Han kommer förmodligen inte att få bo kvar i Sverige om inte ett antal underskrifter samlas in. Vi har nu dem senaste dagarna samlat in underskrifter från lärare samt elever på skolan men det rä...
2019-03-08
2 1 081 LÅT 15-årige AHMAD STANNA!!!
Skriv under för att Migrationsverket ska ompröva sitt beslut att utvisa 15-årige Ahmad till ett barnhem i Jordanien! Han har ingen där som kan ta hand om honom. All släkt som vill och kan ta hand om honom, finns i Sverige. Sedan 20 år tillbaka. Det är fina och skötsamma människor. Ahmad är en mycket fin och bra kille, otroligt omtyckt!  Var med och försök att rädda ett barn! OBS! DU MÅSTE BEKRÄFTA...
2019-03-05
2 11 Inför SMS-livräddare i Gävleborg
Nu är det dags att Region Gävleborg tar sitt ansvar och ansluter sig till systemet SMS-livräddare! SMS-livräddare räddar massor med liv varje år (till i princip ingen kostnad alls) så varför tvekar Region Gävleborg? Hjälp till att ge din röst för att detta ska implementeras snarast - det kan vara du eller någon anhörig som drabbas nästa gång och då kan chansen till överlevnad hänga på att det finn...
2019-03-02
2 245 Bordlägg förslaget om sammanslagning av skolorna i Granloholm.
Med anledning  av det förslag om en sammanslagning av grundskolorna i Granloholm startas en namninsamling. Syftet med namninsamlingen är att få beslutsfattande politiker att förstå att tjänstemännens översyn är bristfällig och man har inte tagit hänsyn till viktiga faktorer. Förslaget  saknar bla vårdnadshavarnas synpunkter, konsekvenseranalys för stadsdelen Granloholm mm. Det är ett enda alternat...
2019-02-20
Facebook