Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
24 timmar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
379 1 406 Inför Nationella riktlinjer för mammor med rectusdiastas!
Varje år drabbas tusentals kvinnor i Sverige av rectusdiastas, som en följd av graviditet. Rectusdiastas är en permanent delning av magmusklerna till följd av en försvagad bukvägg och innebär att musklerna inte går ihop igen av sig själv efter förlossning. Konsekvenserna av detta är många, bl.a. bristande kontroll i magen/core, ont i ryggen, bristande balans, svårigheter att gå på toaletten på gr...
2019-01-24
374 374 RÄDDA SIMHALLEN I ÖSTHAMMAR!!
ÖSTHAMMARS KOMMUN HAR TILL FÖRSLAG TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS MÖTE 13 JUNI ATT STÄNGA SIMHALLEN I ÖSTHAMMAR. SE NEDAN. 5. Verksamheten i simhallen Frösåkershallen Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte återöppna verksamheten i simhallen i Frösåkershallen efter sommaren 2019. Ärendebeskrivning Simhallen i Frösåkershallen har nu blivit besiktad och beskedet är att...
2019-06-09
369 369 Vi vägrar acceptera att familjen Ba splittras!
Migrationsverket har beslutat att splittra familjen Ba med anledning av att pappan fått permanent uppehållstillstånd, vilket han ej hade när han ansökte om uppehållstillstånd för familjen. Således tvingas mamman och de tre äldsta barnen tillbaka till Senegal för att göra en förnyad ansökan, vilket kan ta flera år att få igenom. Pappan och yngsta dottern, som är född i Sverige, får stanna. Familjen...
2019-07-09
361 2 105 FOLKET mot FÖRSÄKRINGSKASSAN
BAKGRUND Efter år av inhumant maktmissbruk, lagbrott och tjänstemannafel, är det nu hög tid att ställa den statliga myndigheten FK (Försäkringskassan) till svars gällande sin hantering av sjukskrivning, assistans, vårdbidrag, bilstöd och sjuk- och aktivitetsersättning.  Att en myndighet med regeringens och riksdagens tillstånd, får fortsätta att bete sig så här mot privatpersoner, genom att sätta...
2019-03-07
361 361 Namninsamling mot nedläggning av Träffpunkten Vidablick
Namninsamling mot nedläggning av Träffpunkten Vidablick. 11/6 fick Träffpunkten på Vidablick i Ronneby (som är en daglig verksamhet för äldre) reda på att denna verksamhet ska läggas ned, pga besparingar i äldreomsorgen. Träffpunkten var dom sista som fick veta detta, som har rycktas i flera månader utan att chefer och anställda på Träffpunkten fick detta bekräftat. Hur tänker politikerna om våra...
2019-06-13
351 351 Stoppa miljökatastrof vid Nordbergen i Forshälla
Skriv under för att stoppa bergtäkten, asfaltverket och miljöavfallshanteringen vid Nordbergen i Forshälla.  En lokal miljökatastrof.  Miljöförstöring som kommer att påverka människor, miljö, fastigheter, företag och lantbruk. Med drygt 1 långtradare varannan minut ökar trafikflödet på en redan dödsdrabbad väg (678). Läs gärna denna debattartikeln för mer information: https://www.bohuslaningen.se/...
2019-06-14
345 1 429 ALS uppropet: NU FÅR DET VARA NOG
Nu  får det vara nog!  ALS, amyotrofisk lateral skleros, är en allvarlig och obotlig sjukdom som drabbar ca 200 personer årligen i Sverige. Överlevnaden är i genomsnitt 1½ -2 år men det finns drabbade som lever länge med sjukdomen. Den berövar personen obevekligt och grymt, förmåga efter förmåga. Rörelseförmåga, tal, förmåga att svälja och tala - allt försvinner och till slut upphör andningen då a...
2019-05-24
327 327 Stoppa nedläggningen av psykiatriska öppenvårdsmottagningen i marks kommun
Förslag finns från politikerna på SÄS att lägga ner öppenvårdsmottagningen i Skene (marks kommun) för att spara pengar. Detta är helt förödande för alla i Mark och Svenljunga, både brukare och anhöriga, då vården måste sökas i Borås istället. Hjälp till att stoppa nedläggningen genom att skriva under denna namninsamling som kommer att användas för  påverka politikerna. Tack...
2019-07-14
323 323 Stoppa privatiseringen av tekniska förvaltningen i Växjö kommun!
Tekniska förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll av gator, torg, parker, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Den här listan visar inte allt som görs. Parkenheten får ständigt uppdrag bredvid sina ordinarie arbetsuppgifter dvs sådant som medborg...
2019-06-11
316 316 Stoppa planerna att bebygga koloniområdena på Maskinvägen i Lund
Av kommunens två förslag för Källby-området innebär ett att alla koloniträdgårdar längs Maskinvägen raderas ut för att bebyggas med bostäder - en viktig, grön lunga i Lunds västra delar håller på att försvinna.   Vi protesterar mot detta förslag!   Koloniområdena Högbo, Västhagen och Västra Sommarstaden är ett grönområde med hundratals gamla träd, en enorm mångfald av blommor samt odling av bär oc...
2019-07-02
Facebook