Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2017 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
332 333 Staten ska be om ursäkt till döva
Efter Isabel har tittat på den omtalade filmen "Sameblod" igårkväll med några vänner på en biograf i Stockholm. Filmen väckte upp frustation i hjärtat diskuterade dem efter filmvisningen om parallella jämförelser, likheter och mönster som döva i äldre generationer har blivit utsatta för förtryckta på grund av orala metoden innebar hörsel och talträning, inlärande av kunskaper berövrades, språkdepr...
2017-03-20
332 332 Vi kräver att ändringen av detaljplan 13:21 upphävs och att Sandskogen bevaras som den är
Kävlinge kommun vill detaljplanera en tomt i Sandskogen som idag är planerad som grönområde. Vi som är boende i området är oroliga för detaljplanens inverkan på miljön och djurlivet i området.  Detaljplanen avser en kraftig förtätning på tomt 13:21 jämfört med hur resten av Sandskogen ser ut.  Vi är tacksamma om ni kan skriva på för att hjälpa oss att bevara miljön i Sandskogen. ...
2017-09-19
326 331 Kevinfallet
Under förhör med bröderna Christian 7 år och Robin 5 år begår förhörsledaren Ingrid Harrysson, förundersökningsledaren Rolf Sandberg och psykologiproffesor Sven-Åke Christiansson grova tjänstefel och misshandlar barnen psykiskt.    Denna namninsamling är skapad för att fallet ska bli så uppmärksammat som möjligt och för att få JO att behanlda anmälan som ska göras. JO utreder normalt inte heller k...
2017-05-18
322 323 Nedläggning_av_landsbygdsskolor_NEJ_tack!
Vi mottsätter oss förslaget från Strängnäs kommuns utbildningschef Tony Lööf, som innebär att landsbygdsskolorna i Fogdö, Härad och Länna läggs ner.  ...
2017-10-17
321 588 Rädda Terapikolonier!
Barn och unga riskerar att komma i kläm när fungerande barnpsykiatrisk verksamhet läggs ner! Terapikolonier har under över 80 år byggts upp till den fina verksamhet den är idag. Sedan 2002 bedriver vi Barn- och ungdomspsykiatrisk terapikoloniverksamhet i samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Innan dess var verksamheten en del av PBU under många år. Terapikolonier erbjuder et...
2017-11-30
320 1 246 Rätt till vård för personer med lipödem
  Smärta, svullnad, värk och skam. Det är bara några av alla de symptom som kvinnor med lipödem tvingas leva med varje dag. Man räknar med att ca tio procent av världens kvinnor är drabbade och i Sverige är mörkertalet stort då det fortfarande är en okänd sjukdom.   Att leva med lipödem innebär för många en stor daglig smärta och en kanske ännu större psykisk ohälsa.  Många vittnar om hur de inte...
2016-01-22
319 319 Låt Växjös magister- och masterstudenter ha sin examensceremoni i Växjö
I dagarna har Linnéuniversitetet publicerat information angående examensceremonin för magister- och masterstudenter. Informationen gör gällande att denna kommer att ta plats i Kalmar och att studenterna från Växjö ska bussas dit. Vidare kommer ceremonin utspela sig 13.30-17.00, vilket innebär att växjöstudenterna kommer komma för sent till den efterlängtade examensbanketten som traditionsenligt ut...
2017-12-01
317 318 Låt familjen Baker stanna!
Familjen Baker har fått avslag efter att ha bott i Sverige i 7 år. Familjen består av två föräldrar med 3 underbara barn. En dotter som är 18 år som strävar för att bli kirurg och målet är att göra en skillnad i svenska vården. Två söner som består av en 16 årig kille och en lillebror på 6 år som är född i Sverige. Föräldrarna har kämpat för sina barns rättigheter samt framtid och föräldrarnas mål...
2017-03-10
314 315 Rädda profilklasserna Vänersborg
Namninsamling för att rädda profilklasserna Vänersborg Skriv på om du är emot nedläggning av musik, bild och idrottsklass!...
2017-12-05
312 317 Gula villan - Rävgärdsvägen 17 - Ta hänsyn till omgivningen!
Villastaden Viby håller på att förändras precis som Älvsjö och Enskede då byggbolag köper upp tomter och bygger maximalt antal lägenheter på liten yta. Precis vid Ravalen planeras ett bygge med 18 små lägenheter att byggas på en vanlig villatomt av ett vinstdrivande byggbolag. Tanken från början var 6-8 lägenheter men nu planeras 18 små lägenheter. Godkänner kommunen detta bygge öppnar det upp för...
2017-01-24
310 339 Trafiksituationen i Skarpäng
GÖR NÅGOT ÅT BILFRAMKOMLIGHET OCH KOLLEKTIVTRAFIK IFRÅN SKARPÄNG,TÄBY NU! Täby kommun har planer på att bygga ca 800 nya bostäder i Skarpäng i samband med förnyelse av Rösjö Centrum. I dessa planer finns inga åtgärder för att förbättra framkomligheter med bil för boende i Skarpäng. Inte heller finns någon plan för en förbättrad och förtätat kollektivtrafik. Det känns som att de har börjat i fel än...
2017-06-19
302 306 Stöd adopterades upprop om professionellt stöd (Stängd)
Vi är många adopterade som är friska, starka och kompetenta. Samtidigt visar forskning att adopterade löper flerfaldigt förhöjd risk att begå självmord, göra självmordsförsök samt att få en psykiatrisk diagnos [1]. Även om antalet adoptioner har minskat kraftigt de senaste åren, har de som adopteras idag fler kända riskfaktorer, varför behovet av stöd är större. Ändå är tillgången till kvalificera...
2017-11-21
301 301 Låt Ali Stanna (Stängd)
Ali Almawali är en 18-årig kille som flytt från det krigsdrabbade Irak där han blev utsatt för oräkenligt många brott mot de mänskliga rättigheterna. Han kom själv till Sverige, då var han 16 år och 10 månader gammal, år 2015 och här söker han desperat rätt till liv och trygghet. För att kunna börja leva ett liv i trygghet, och bearbeta det han gått igenom, behöver han uppehållstillstånd i Sverige...
2017-06-20
300 300 För en likvärdig skola – Reepalus krav ett steg i rätt riktning
Den 24 februari är sista dagen för att svara på remissen till SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden, betänkande av Välfärdsutredningen. Här är en sammanfattning av remissvaret från Nätverket för en likvärdig skola. Skriv under och stöd vårt svar. Vi kommer att vidarebefordra alla namn till utredningen.  Sammanfattning Vi instämmer i utredningens förslag om att kraftigt begränsa möjligheterna a...
2017-01-31
298 303 Gör Naloxon receptfritt NU!
Efter att Läkemedelsverket gett avslag på att dela ut naloxon nässpray gratis till missbrukare så kände jag att jag ville göra något för att försöka få dom att förstå att det verkligen behövs! Om naloxon görs receptfritt (som i te.x Norge & Danmark) så att vem som helst kan köpa det på apoteket så ger det en öppning till frivilligorganisationer att själva köpa in och dela ut naloxon till missb...
2017-02-15
298 299 AB Solom-Stoppa hyvlingarna
Stoppa hyvlingarna inom Sollentunas LSS-verksamhet Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun har ett underskott på 60 miljoner kronor. Nämnden förväntar sig att det kommunägda bolaget AB Solom, som sköter LSS- och omsorgsverksamheten, ska ta hälften av underskottet över tid. AB Solom tänker åtgärda underskottet med så kallad hyvling inom LSS-verksamheten, där man sänker personalens befintliga...
2017-07-13
298 331 Flytta Stockholms nya sprututbyte!
Det har nyligen blivit känt att Stockholms läns landsting planerar att öppna en sprutbytesverksamhet mellan Gullmarsplan och Globen, senast till april 2018. Verksamheten ska ligga på Skulptörvägen 8 (samma hus som BUP), direkt granne med förskolan Backstugan och mitt i ett bostadsområde. Se karta nedan. Gullmarsplan är ett utsatt område med hög drogproblematik och kriminalitet. Dessutom så finns d...
2017-11-28
295 295 Bevara Sundhammars barnkoloni
Sundhammar före detta barnkoloni är hotad av rivning i exploateringssyfte. Var med och påverka så detta inte sker! https://www.facebook.com/nordkrokensintresseforening/# http://www.bohuslansmuseum.se/samlingar-och-historia/barnkolonier-pa-vastkusten-sundhammar/...
2017-09-21
295 295 Inga barn med ADHD på låst. Ta fram andra vårdform/behandling för dessa barn och ungdomar.
Barn blir inlåsta i brist på hjälp. Vi vill se en förändring. Detta har varit aktuell änne redan 2010 men ingenting har gjorts sedan dök ämnet upp igen2015 och fortfarande har det inte gjorts något åt det. Det får vara nog nu! Kommunerna måste se behovet och skapa insatser utifrån det. Ingen barn med ADHD ska låsas in bara för att det är brist på platser!!!  Man ska erbjuda dessa barn vård och beh...
2017-10-18
292 293 LÅT MAHDI STANNA I SVERIGE! #latmahdistanna
    Mahdi har bott i Sverige i 2 år. Han går på gymnasiet och har läst svenska sedan han kom till Sverige och tar skolan på stort allvar. Hans önskan är att få gå klart gymnasiet och därefter vill han jobba inom vård och omsorg. Hans dröm är att så småningom kunna utbilda sig till polis. Mahdi är med i två sportföreningar, en fotbollsförening och en thaiboxningsklubb där han bidrar med mycket kun...
2017-06-12
291 1 390 Folkomröstning om EU utträde
Alla ni som vill ut ur EU skriv på denna namnunderskrift! Vi som vill ut ur EU vill också att Sverige ska ha en folkomröstning om EU utträde! Vi som står bakom denna namnunderskrift är en politiskt oberoende grupp,  Viktigt att veta. Välkomna att skriva på! ...
2016-10-09
289 289 Låt eleverna på Ållebergsgymnasiet ta studenten den 8:e juni
Studenten glada dagar närmar sig allt mer, men för studenterna på Ållebergsgymnasiet har denna händelse skjutits fram. Istället för att studenten blir av det utlovade datumet den 8:e juni tvingas studenterna nu istället att ta studenten den 15:e juni. Detta är något som upprör många. Det är oprofessionelt av skolan att från början gå ut med ett datum för att sedan ändra sig, då studenten är en vi...
2017-08-31
287 294 Låt Said stanna!
Hej vänner! Det jag ska prata om nu är riktigt riktigt Allvaligt! Det finns en kille på min skola Said heter han. Jag tänker inte gå ut med mer information om hur gammal han är, bild på han & efternamn osv av ren repekt. Detta är alltså en väldigt glad, trevlig, rolig & omtänksam kille som gillar att spela fotboll. Han kom hit till Sverige för 2år sedan ifrån Iran. Han tappade bort alla si...
2017-12-15
286 286 Sjöfarts- och hamnuppropet 2017
Parterna i initiativet Blå Tillväxt uppmanar härmed alla som på något sätt berörs av sjöfartens höjda avgifter att skriva under vårt gemensamma Sjöfarts- och Hamninitiativ. Bakgrund Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter höjdes med 8 respektive 5 procent vid årsskiftet, och från och med 2018 kommer dessutom Sjöfartsverket utgå från en ny avgiftsmodell. Dessa förändringar kommer att försämra ko...
2017-01-18
284 283 Stoppa utvisningen till afghanistan
På våran skola finns det flera elever som ligger hemma med ångest och grov deppression p.g.a. Att de riskerar att utvisas till Afghanistan, eftersom regeringen har bedömt att det inte är farligt att leva där, detta stämmer dock INTE. I dagsläget utvisas ca 7000 flyktingar per vecka tillbaks till Afghanistan. Snälla hjälp oss göra skillnad!...
2017-10-27
283 305 LÅT ALI LEVA!
  Introduktion: Ali har hela sitt liv i Sverige, i Afghanistan finns ingenting kvar. 2015 kom Ali till Sverige, och sen dess har han försökt bygga upp sitt liv här. Problemet är att migrationsverket har avslagit hans asylansökan, även om det finns en hotbild om han återvänder. Det vet Ali själv; om han återvänder till Afghanistan kommer han bli mördad.   Varför Ali flydde: Ali föddes i Afghanistan...
2017-12-15
282 282 Låt Gunilla och Ulf vara kvar (Stängd)
De senaste 15 åren har två daglig verksamhetsdeltagare och en handledare förgyllt vår kafeteria, nu anser Höganäs kommuns socialförvaltning att det inte är effektivt nog och vill därför slå undan benen för dem den 1:a december 2017 genom att flytta alla tre till andra verksamheter. Vi anser att de har samma rättigheter som alla vi andra och inte ska behöva flyttas hur som helst och på så kort vars...
2017-11-20
281 281 Rädda Stallarholmsskolans högstadium (Stängd)
Högstadiet på Stallarholmsskolan är nedläggningshotat. Vi vill härmed visa hur viktigt det är att högstadiet i Stallarholmen får vara kvar! Stallarholmen är en stark växande kommundel inom Strängnäs kommun med betydande nybyggnation vilket är starkt kopplat till skolan. Elevunderlaget är mer än tillräckligt och förutsättningar bör ges för att skolan skall kunna attrahera elever där de skall kunna...
2017-10-18
280 280 Nej till nedskärning! (Stängd)
Vill du att ditt barn även i fortsättningen ska ha möjlighet att gå på två instrument? Eller kunna få utökad kurs på sitt instrument? Då måste du protestera mot förslaget som Kultur- och fritidsnämnden (KFN) lagt! KFN vill spara på musikcheckssystemet genom att ta bort möjligheten till två ämneskurser. Det innebär att valfriheten stryps och de elever som verkligen vill satsa inte får den möjlighet...
2017-01-30
280 280 behåll munkedals småskolor
NEJ till en stor huvudskola!! JA till våra småskolor i kommunen!! Munkedals politiker vill stänga flera skolor i kommunen för att bygga en stor skola. Det vill inte befolkningen i Munkedal. Vi vill att våra barn har nära till skolan, en kort och trygg skolväg samt trygg skolmiljö med anställda som känner till barnen och barnen som känner varandra. Detta för att undvika utanförskap och mobbin...
2017-03-16
278 278 Behåll skolfotot
Enligt ett beslut som tagits av skolforum tidigare i år och som stöttas av skolledningen så är skolfotot för i år inställt för både Kattegatt och Sannarp. Anledningarna sägs vara att det tar tid från undervisningen samt att man nu lätt kan söka upp personer i skolan på internet och inte behöver en skolkatalog. Skolfotot är en tradition som följt med oss ända sedan vi började skolan. Det är även nå...
2017-09-15
278 283 FLYKTINGSITUATIONEN FLYKTEN TILL EUROPA Vittnesmål: Människor säljs som slavar i Libyen Migranter från Västafrika köps och säljs öppet på slavmarknader i Libyen. Det uppger överlevande för den FN-
Vi måste få ett slut på slavhandeln av Vest-Afrikaner i Libyen! https://www.theguardian.com/world/2017/apr/10/libya-public-slave-auctions-un-migration Skriv under det här uppropet och ge ditt stöd till att få ett slut på slavhandeln av Vest-Afrikaner i Libyen!   ...
2017-11-20
278 285 Ta #mansvar - skriv på för en jämställd manlighet!
Vi är män. Vi är söner, bröder, pappor och partners. Vi är kolleger och kompisar. Och vi är förfärade över alla vittnesmål om sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar mot flickor och kvinnor som #metoo-rörelsen lagt i dagen. Vi är förfärade över omfattningen och råheten, över hur gränslöst män kan bete sig, över tystnadskulturen som låter män komma undan med trakasserier och övergrepp. Så...
2017-12-09
273 273 RÄDDA LILL-HUGO!
Denna namninsamling handlar om en liten kille från Mullsjö som flytt till sin mormor och morfar från misshandel, men istället för att Socialen hjälper honom dyker de oanmälda upp med samma person som han flytt ifrån, och försöker få honom att följa med sin plågoande hem. Personen ifråga är Socialtjänsten i Västerviks medarbetare. När han vägrar hotar de med polis och några dagar senare genomför po...
2017-04-17
269 270 Help Araz To Stay!
Araz Farrokhiadl, 15 years old and his family are going to be deported from Sweden after a year and a half. He has learned the Swedish language, gained friends and has dreams that he's working hard for. Araz's dream is to become the best music teacher in Sweden and he has the talent in music to succeed and achieve his dream. Like any other 15 year olds, Araz should begin high school after the summ...
2017-02-07
269 270 Hjälp Araz att stanna!
Araz Farrokhiadl, 15 år och hans familj ska utvisas från Sverige efter ett och ett halvt år. Han har lärt sig det svenska språket, skaffat vänner och drömmar som han jobbar hårt för. Arazs dröm är att bli den bästa musikläraren i Sverige och han har en begåvning inom musik för att lyckas. Egentligen, såsom alla andra 15 åringar skall Araz börja gymnasiet efter sommaren och han har redan bestämt si...
2017-02-07
268 268 Bojkotta teaterpjäsen "Jihadisten"!
Det är inte värdigt att mana på med mantrat "allas lika värde" när det degraderas och rent av förintas den dagen någon tar en annan människas liv i terrorns namn! Indoktrinering av samhället tar allt mer groteska former och uttryck.  Nu var det dags att spotta på offer för islamistisk terrorism genom "nyansering" av svenska jihadister. Här har vi alltså en teaterpjäs där regissörens syfte är att "...
2017-03-28
267 267 Rädda Ringshögs restaurang (Stängd)
vi vill att Ringshögs restaurang i Rengsjö ska finnas kvar och inte läggas ned som kommunens kostenhet föreslagit. Köket och restaurangen betyder väldigt mycket för många ensamma och gamla människor. För dem är den dagliga måltiden den enda kontakten med yttervärlden. Många besökare utifrån uppskattar också restaurangen som är den enda sociala träffpunkter o bygden. Rör därför inte restaurangen oc...
2017-01-10
267 743 INRÄTTA BARNDOMSTOL!
I ett fungerande rättssamhälle lagförs och straffas de som bryter mot lagen. Lagarna visar vad vi anser vara rätt och fel. De straff som utdöms skall spegla hur allvarligt samhället ser på brott. Ett flertal färska domar visar tydligt att det finns ett glapp mellan brott och straff. Den som misshandlar eller begår övergrepp mot barn kommer ofta lindrigt undan. Antingen frias de helt eller får låga...
2017-08-19
267 267 Nej till nazistisk organisering
NAMNINSAMLING NEJ TILLNAZISTISK ORGANISERING Till:  Statsminister                                                  Uppsala Kommunstyrelsen Stefan Löfven                                                  Marlene Burwick (S) Ordförande Demokratiminister                                         Maria Gardfjell (MP) 1:e vice ordf. Alice Bah Kuhnke                                             Fredirk Ahls...
2017-12-06
262 269 Inför ett svenskt förbud mot engångsplast
Vi kräver ett förbud mot engångsartiklar i plast så som engångbestick, glas och påsar som lämnas ut till kunder på caféer, restauranger och i affärer. Liknande åtgärder har gjorts i Frankrike, Indien och Kina och nu är det Sveriges tur att återigen gå i det främre ledet. De åtgärder vi har sett från regeringens sida så som en förordning med informationskrav på plastbärkassens negativa påverkan på...
2017-07-25
262 1 614 Bevara våra Lodjur - Stoppa licensjakten
Bevara våra Lodjur - Stoppa licensjakten Ditt Namn gör skillnad... Protestera mot licensjakten av våra vackra Lodjur. Vi strävar gemensamt mot att förändra rovdjurspolitiken och med den jaktlagstiftningen. Att endast avlivning av sjuka o skadade djur tillåts och att förbjud mot fällor och snaror införs. Vi protesterar också mot att jakten är förlagd under djurens känsliga parningsperiod vilket...
2012-06-10
258 2 536 Bevara Valbobadet!
Gävle Kommun har gjort en utredning tillsammans med Gavlefastigheter där det har lagts ett förslag att lägga ner Valbobadet och istället bygga ut Fjärran Höjder. Detta efter att ha påbörjat en rust av badet. Alliansen ville behålla badet innan de kom till makten, men nu verkar det löftet brytas. Detta innebär att alla skolor i Valbo Skolområde går miste om möjligheten att enkelt bedriva simundervi...
2013-11-13
257 257 bevarajutarumsskolan
Stoppa Barn- och Ungdomsförvaltningens förslag där man vill göra om Jutarumsskolan och Bäckagårdsskolan till F-3-skolor och Hovgårdsskolan till en 4-6-skola! Föräldrar och lärare vill mycket hellre att våra skolor blir F-6-skolor! Skriv under vår namninsamlig och stötta föräldrarna, lärarna och barnen på våra skolor! Namninsamlingen kommer att lämnas till politikerna i Barn och Ungdomsnämnden inna...
2017-05-11
257 355 Antirasistiskt skolupprop
Den svenska skolan genomsyras av av en institutionell och strukturell rasism. Bristen av ett kontinuerligt antirasistiskt värdegrundsarbete som är riktat mot verksamma lärare, skolledare och blivande lärare visar sig framförallt då elever som rasifieras ofta utsätts för kränkande behandling och får ta del av rasistisk skollitteratur. Många gånger är dessa läromedel som innehåller ett rasistiskt sp...
2017-11-30
248 248 stoppa nya vägen
Skriv på protestlistan! Stoppa nya vägen mellan Sandåkraskolan och Lilla Skogen! Var med och protestera mot planerna på att bygga en stor GENOMFARTSLED för buss- och biltrafik från återvändsgatan mellan Sandåkraskolan och förskolan Lilla Skogen, genom den gamla skogen mot Sköndals centrum. Se www.stockholm.se/storaskondal  Dagligen går och cyklar hundratals barn till skolan och förskolan här. Ris...
2017-10-24
245 249 Stoppa bygge vid Sok-stugan!
Nu har förslaget om att bygga en tvåparallellig skola vid Sok-stugan i Alboga med tillagningskök, multihall och scen röstats igenom i kommunfullmäktige i Söderköping. Det kommer att innebära att det härliga rekreations- och friluftsområdet vid Sok-stugan förstörs.  Det kommer inte bara bli en skola som byggs, utan det kommer bli mycket trafik från alla föräldrar och skolskjutsar som ska ta skolbar...
2017-11-23
244 246 Lindomes mörkläggning
Härmed protesterar vi mot mörkläggningen av Lindomes tidigare belysta vägar. Vi kräver en upplyst och säker trafikmiljö....
2017-09-26
244 303 Lika villkor för lärare i förskoleklass.
Från och med höstterminen 2018 så kommer förskoleklassen bli obligatorisk. Vad det betyder i praktiken står vi lärare handfallna inför.  En del rektorer säger att verksamheten kommer vara som förrut, fast med obligatorisk närvaro. Vi behöver tid för planering, reflektioner, dokumentationer samt utvärdering av verksamheten.  Vi, lärare i förskoleklas, behöver klara besked om vad som kommer bli förä...
2017-12-02
243 243 Birgittaskolans framtid
Teckenspråkets Röst har skrivit ett kort öppet brev med begäran till ett möte med berörda personer från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), SPSM:s regionchef för mellersta regionen, och Örebro kommun. Till mötet kommer Teckenspråkets Röst bjuda in Dövas förening i Örebro (DFÖ), Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Även...
2017-01-23
Facebook