Senast Påskrivna Petitioner

  • Språk: Svenska

För Matsvinnet!

I Sverige slänger vi mat för 6000 per hushåll, butikerna enorma mängder mat, som skulle kunna gå till många användningsområden, vi måste få bukt med matsvinnet som Frankrike gjort! Skriv på!

Skapad: 2019-11-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 232 227

Flytta Sveriges Israelambassad till Jerusalem!

Sedan mer än 3 000 år har Jerusalem varit Israels huvudstad. Inget annat folk i världen kan hävda samma historiska band till sin huvudstad. När staten Israel 1980 valde att formalisera detta faktum, flyttade världens länder i protest sina ambassader till Tel Aviv, och frånkände således det som ses som en självklar rätt för varje land: att själva bestämma om sin huvudstad. I december 2017 var USA det första landet att rätta till denna orättvisa och officiellt erkänna Israels rätt till sin huvudst

Skapad: 2018-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1006 964

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordning

Skapad: 2014-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10441 10224

Bevara & återuppbygg våra lekplatser i Halmstad Kommun!

Halmstad Kommun har valt att avveckla 21 st lekplatser av kommunens totalt 121 st i ett första, plötsligt, skede. Inom kort skall ytterligare lekplatser försvinna då antalet lekplatser i kommunen skall halveras. Jag, tillsammans med många andra, anser att detta är ett helt felaktigt och förhastat belsut taget på bristande underlag, varav vi vill uppmanna till omprioriteringar, för våra barns bästa och våra allas gemensam framtid i kommunen! Som bakgrund lyfter jag här argument från fyra perspekt

Skapad: 2019-11-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 659 658

Rädda Furubodas simhall

Den här namninsamlingen är nu stängd och alla underskrifter överlämnas till Kristianstads politiker i samband med vår manifestation på Stora Torg i Kristianstad tisdagen den 10 december 2019. Tusen tack för allt engagemang! Frågor?Kontakta oss på info@furuboda.se eller tel. 044-781 46 00. --- Kultur- och fritidsnämnden i Kristianstad kommun har mot Furubodas vänners förhoppning avslagit stöd till organisationens simhall. Om simhallen försvinner tar det bort en viktig del av verksamheten och en

Skapad: 2019-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1636 1614

Sveriges befolkning har tröttnat, kräver svar av försäkringskassan och staten.

Länge länge har svenskarna knutit näven i fickan och även vänt andra kinden till, men nu är det nog.                                  Vi vill veta vad som händer med välfärden igentligen. Och hur rättssäkert det är när en handläggare bara för att hen jobbar åt staten kan välja att avslå sjukintyg utfärdade av läkare som jobbat hela sitt liv och kanske till och med är överläkare eller professor. Är detta verkligen rättssäkert?     Vi vill även ha konkreta svar på varför denna försäkring slutar at

Skapad: 2019-12-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5

Förbättra Psykiatrivården! Fler och fler unga tar sina liv!

Namnlista är nu vidarebefordrad till Lena Hellengren. Ansvarig för vård och omsorg men fortsätt gärna skriv på!  Vi vill att regeringen agerar! Unga med psykisk ohälsa  samt självmorden ökar! Gör något åt Psykiatrivården som inte fungerar! Mer terapi/samtal som behandling! Utred grundorsakerna till ångesten bättre! Vad har personen i sitt bagage? Involvera familjen eller vänner, de känner personen bäst.   Väntetiderna för hjälp i Psykiatrivården är för lång. Öka insatserna inom Psykiatrivården!

Skapad: 2019-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1319 1300

Min broms medicin

Jag kämpar för att få tillbaka min medicin och är tacksam om så många som möjligt kan skriva under. Som det ser ut nu får jag ingen mer medicin.  

Skapad: 2019-11-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 427 419

Utvisa inte Ruth, Camila, Teresa och Enmanuel Acosta

Migrationsverket står i begrepp att utvisa min kärlek Ruth Acosta och våra 3 barn Camila, Teresa och Enmanuel. Man kommer därigenom skilja dem från mig och våra 2 gemensamma 10 månader gamla tvillingar. Man kommer att ta deras mor ifrån dem! Detta måste stoppas! Sverige ska följa FN:s barnkonvention, EU:s konventioner om de grundläggande rättigheterna och inte splittra familjer. Barns bästa ska väga tyngre än byråkratiska rekvisiter.

Skapad: 2019-10-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6895 6728

Protest mot momsreglerna avseende virtuella varor

Hej, Lagstiftningen när det gäller beskattning av virtuella varor ligger långt efter och vi måste få till en förändring i den här frågan. Handel med virtuella varor/samlarföremål är en marknad som är relativt ny. Samtidigt har handel med vanliga fysiska varor funnits i flera tusen år. Det som skiljer virtuella varor från fysiska varor är just att fysiska varor går att ta på. Bortsett från detta har båda varorna exakt samma karaktärsdrag. De går att lagra, de går att sälja vidare och de kan handl

Skapad: 2017-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1002 970

Vi vill inte arbeta gratis längre!

För er som inte arbetar inom vården vill vi berätta hur vi tvingas jobba i stort sätt gratis. Jag och mina kollegor och många med oss har i schemat inlagt sovande jour på arbetsplatsen, med detta menas att 5,5h per natt inte räknas in i vår arbetstid. På vårt 6-veckorsschema har vi 7-9 nätter alltså 40-50h som vi måste vara på arbetsplatsen som inte räknas. Ja vi får jourersättning på ca 36kr i timmen. Men detta är ett hån. Vi lägger 20-30% utöver våra 100%- tjänster på arbetsplatsen.  Vi ska hå

Skapad: 2019-12-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 30 30Facebook