Senaste påskriftPetitionsnamnSkapad
2019-09-23 10:21 Bensinupproret 2.0
Genom att skriva under detta dokument skriver du under att du är emot de höjda skatterna på våra drivmedel och att du samtycker med att denna höjning måste stoppas! Det enda kravet vi ställer med denna namninsamling är att skatten på disel och bensin INTE ökar mer!...
2019-05-03
2019-09-23 09:52 Slå inte ihop Svaneskolans och Lerbäckskolans högstadium på Lerbäckskolan
Vi är ett antal föräldrar med barn på Lerbäck som är bekymrade över kommunens planer på att flytta ihop Lerbäckskolans och Svaneskolans högstadium på Lerbäcks område från HT20. Skriv under detta upprop nu om du delar vår mening, för mer information se nedan. Frågan behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott imorgon måndagen den 2/9 och på kommunstyrelsens möte onsdagen den 4/9 så det är bråttom! *...
2019-09-01
2019-09-23 09:44 BRÄNDÖ BIBLIOTEK SKALL EJ STÄNGAS!
Vi vill bevara biblioteksverksamheten i bibliotekshuset på Brändö!  Biblioteket är en viktig plats för oss brändöbor och även människor som bor i Vikinga, Storviken, Dragnäsbäck och Gerby-Västervik. Hit kommer även många från centrum. Det är lätt att komma för alla. Barnfamiljer, daghemsbarn, skolelever, studerande, invandrare, äldre människor känner sig välkomna för att låna , läsa, studera, lära...
2019-09-09
2019-09-23 09:41 Låt Tidaholms 5-åringar stanna kvar på sin förskola
Tycker du precis jag och många andra att Tidaholms 5-åringar måste få stanna kvar på sin trygga förskola och inte tvingas iväg till Forsen och Rosenbergsskolan? Tidaholms Kommun planerar att på Barn- och utbildningsnämndens möte den 17 oktober fatta beslut om att 80 (eller 160 beroende på hur man tolkar formuleringen) av Tidaholms 5-åringar hösten 2020 ska flyttas från sina förskolor till Forsen...
2019-09-15
2019-09-23 09:25 Ingen lön för röstnedläggande Riksdagsledamöter
1. Riksdagsledamöter som lägger ner sina röster, eller är frånvarande, vid budgetomröstningarna eller vid valet av statsminister samt misstroende mot enskilda statsråd ska inte få någon lön månaden för omröstning samt månaden som följer. Med budgetomröstningarna avses den sista omgången där det endast är de två största budgeterna kvar. 2. Innan en statsminister blir vald ska alla ledamöter, inklus...
2018-07-09
2019-09-23 09:20 Inga fler hemlösa fattiga pensionärer i Sverige!!
Nu får det vara nog!! Att vara äldre i Sverige eller att bli äldre i Sverige är hemskt, man kan hamna på gatan om ens livskamrat dör på några dagar!! Det finns pensionärer som jobbat hela sitt liv men pengarna räcker inte!! Dom bor utomhus! Sverige ett välfärdssamhälle ! Tak över huvudgaranti finns inte, kommunerna måste ta sitt ansvar och det är regeringens jobb att se till att dom gör det! Så n...
2019-04-01
2019-09-23 09:18 Rädda dagmammorna
Valfriheten för våra barns vistelsetid på dagarna är hotad. Kommunen har nu beslutat att de kommunala dagmammorna ska avvecklas. Nu är det bråttom! Politikerna vill i detta nu avveckla våra fantastiska dagmammor på Värmdö och vi vill nu be er alla som är för valfrihet och alternativ för våra barn att vara med och protesterna genom denna namninsamling!   Vi hänvisas till privata dagmammor, som k...
2019-09-05
2019-09-23 09:12 Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.
Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska respektera individens val och utifrån detta arbeta för att ge bästa möjl...
2019-08-31
2019-09-23 09:06 Vågar du se? Hur Sverige gör barnen totalt rättslösa!
Så tar vi det från början änn en gång: Det finns ett litet problem, utöver soc rättsosäkra små utredningar. Nämligen att dessa kreativa soc-underlag förs in i tingsrätten och ofta därigenom läggs till grund för domen. Detta förfarande är allmängiltig praxis, men det är även ett olagligt grundlagsbrott. Utifrån föräldrabalken kap 6. 19: 19, utgår påbudet att Socialnämden måste uppge om de har...
2019-09-06
2019-09-23 07:56 Avsätt Stefan löfven som statsminister
Nu får det vara slut på dåliga ursäkter samt idiotiska utspel från våran statsminister! Vi vill ha en annan än Stefan löfven på tronen! Skriv under om du också vill att detta ska ske! ...
2019-09-20
Facebook