Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2017 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
461 462 Låt Sara och hennes familj få stanna i Sverige!
Familjen Jaber från Palestina har bott i Sverige 6 år! familjen fick i dagarna beskedet från Migrationsverket om att de inte får stanna i Sverige. Familjen består av mamma, pappa och barnen, ett barn på snart 5 år och som är född i Sverige, en bror på 12 år och storebror 19 år som tog studenten i juni. Två flickor 14 och 16 år gamla. En av flickorna heter Sara och Sara bedjar till det svenska folk...
2017-01-31
453 873 Visa Cowspiracy i Riksdagen
Nästan ingen politiker pratar om problemt med köttindustrins påverkan på vårt klimat. Enligt FN orskar djurindustin mer växthusgaser än hela transportindustin, flyg inräknat. Varför talar ingen om problemen? I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi...
2016-12-29
453 489 Följ svensk lag, stäng pälsfarmerna!
I Sverige är det länsstyrelsen som ska se till att djurskyddslagen efterföljs, det är samma länsstyrelses djurskyddskontrollanter som har som praxis att inte följa djurskyddslagen. Det är ett misslyckande och en systemkollaps inom svenskt djurskydd. Enligt 4 § djurskyddslagen; ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet...
2017-11-08
449 451 Rädda och utveckla Ekedalsskolan!
Rädda och utveckla Ekedalsskolan! Efter åratal av eftersatt underhåll är Ekedalsskolan i Gustavsberg i akut behov av en renovering som elever och föräldrar väntat på i flera år. Istället för att starta renoveringen och utvecklingen av skolan finns nu ett förslag om att lägga ner Ekedalsskolan. Istället föreslås en ny skola i Charlottendal långt ifrån centrala Gustavsberg. Ett förslag som inte ens...
2017-05-09
436 455 Straffa inte barnen - nej till färre föräldradagar!
Regeringen har lagt fram utredningen ”En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen. Den innehåller tyvärr direkt familjefientliga förslag. Utredningen föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? Låt oss ta strid mot familjefient...
2017-12-18
435 435 Rör inte Ekmarkspark
Här i Ekmarkspark vill dom bygga bostäder. Hjälp oss att skriva under, så den får finnas kvar, Här lite info om parken Ta en promenad i vackra Ekmarkspark   Mitt i centrala Tranås ligger Ekmarkspark.  Ett ställe för rekreation och en omtyckt lekplats för barn. Här flyter Svartån stilla fram och blomsterprakten breder ut sig. Ekmarkspark är ett grönområde med anor. Den enda bevarade byggnaden...
2017-02-25
432 434 Bevara idyllen i Gränna!
En väg utmed Vättern, rakt över värdefull åkermark, utmed kyrkogård, förskola, skola och camping, är på väg att förstöra de vackra vyerna i Gränna (se bild). Många motsätter sig idén med ett vägbygge, var med och visa ditt engagemang! Att trafikproblem uppstår i Gränna under sommarmånaderna är ett känt faktum. Detta vill politikerna i Jönköpings kommun lösa genom att bygga en helt ny väg.  Men, a...
2017-04-04
431 431 Stöd "Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden"
Upprop i frågan om förnyelsen av Saltsjöbadens centrum!   Vi riktar oss till ansvariga i Nacka kommun – vi som undertecknar denna skrivelse anser:   att ny bebyggelse ska uppföras endast på mark som skapar förutsättningar för en bra bostadsmiljö. Det innebär att norrlägen, branter och markbitar utan sammanhang med omgivningen bör undvikas.   att höjden på ny bebyggelse ska anpassas till Saltsjöb...
2017-03-27
430 430 Behåll Hammarlundens Högstadium
Majoritetens politiker i Hammarö Kommun har enats om ett förslag som bl a innebär att Hammarlundens Högstadium läggs ner och att ett gemensamt högstadium bildas på gamla Hammarö Utbildningscenter dit Mörmons högstadium då också flyttas. Detta förslaget är vi starkt emot! Ta ställning och skriv under denna namninsamling nu! På måndag 27 februari ska beslut i fullmäktige tas!  ---beslutet är framfly...
2017-02-22
429 430 Namninsamling- för engagemangspoäng
Kära studenter!  För cirka 4 veckor sedan fattades ett beslut kring engagemangspoängen som har skapat en enorm debatt bland många studenter. Som sektioner och närmaste vändpunkt för er, vill vi såklart ge någon form av upprättelse och om inte de poäng ni har blivit lovade så åtminstone en förklaring. Detta är ett beslut som tagits trots StuFF:s reservation till beslutet, det vill sägs trots studen...
2017-10-19
428 478 Vi kräver att Tommy får stanna i Sverige med sin familj!!!
I februari kommer Tommy och Sarah att få sitt första barn tillsammans. Men om 3 veckor måste Tommy lämna Sverige och sin höggravida blivande fru och hennes nu 6 åriga lilla pojke. Han måste åka tillbaka till sitt hemland Kanada för att ansöka om uppehållstillstånd/medborgarskap. Han kommer inte att få vara med på sitt första barns förlossning eller den första viktiga tiden i sitt lilla nyfödda bar...
2017-12-22
427 431 Nej till fortsatt skyddsjakt i Rackstadreviret
Jägarintressen utövar nu påtryckningar gentemot länsstyrelsen för att få tillstånd till skyddsjakt på samtliga vargar i Rackstadreviret. Denna totalradering av ett revir kan inte få tillåtas, vargen är en rödlistad art och då det inte heller är klarlagt vilka individer som uppträtt aggressivt måste jakten nu avbrytas. Länsstyrelsen måste göra en rimlig avvägning mellan ekovärden å ena sidan, markä...
2017-11-24
426 1 029 International adoptions should be handled by a state authority, not private organisations
  Sweden may be a small country populationwise but it is one of the largest adoption countríes in the Western hemisphere. There are around 60 000 international adoptees in Sweden and the majority have been adopted through private organisations. In the 60s and 70s, international adoptions were handled by the National Board of Health and Welfare, but in the 80s, adoption became a matter for private...
2017-05-24
426 1 029 Internationella adoptioner ska skötas av en statlig myndighet
Sedan 60-talet har runt 60 000 personer adopterats till Sverige, vilket gör Sverige till ett av de länder i världen som adopterar flest per capita. Vi kommer från länder belägna i världens alla hörn. Gemensamt för alla adopterade är att alla någon gång får frågan om vi vill uppsöka våra rötter. Svaret på den frågan skiftar både mellan person och över tid. För den som bestämmer sig för att söka sin...
2017-05-24
423 423 Bevara svenska församlingshemmet i Borgå (Stängd)
Den 24.8 beslöt gemensamma kyrkorådet i Borgå att i sitt förslag till fastighetsstrategi föreslå att Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingshem på Runebergsgatan 24 ska säljas och att de anställda och verksamheten ska flyttas till Porvoon suomalainen seurakuntas församlingshem på Lundagatan 5. Vi motsätter oss att församlingshemmet (Runebergsgatan 24) säljs och anser att domkyrkoförsamlingen...
2017-09-15
422 7 093 Avgå Rikspolischef Dan Eliasson
Avgå Dan Eliasson Rikspolischef Dan Eliasson håller på att förstöra Svensk polis! En undersökning visar att 8 av 10 svenska poliser funderar på att söka sig från yrket! Eliasson genomför en omorganisation där huvudsyftet var att få ut fler poliser i yttre tjänst! 1 år in i omorganisationen så är det färre poliser någonsin i yttre tjänst! Varje dag slutar unga poliser för att höja sin lön och få en...
2016-01-06
415 415 Inte fler än fem kullar!
Enligt gällande lagstiftning kan en tik helt lagligt under sin livstid få så mycket som tolv kullar, trots att det finns regler för vila mellan kullarna samt högsta och lägsta ålder för att få valpar. Till exempel kan en tik få valpar vid 18 mån +2 år + 3 år + 3,5 år + 4,5 år + 5 år + 6 år + 6,5 år + 7,5 år + 8 år + 9 år + 9,5 år. Detta är fullständigt galet, och det är viktigt att med lagstiftnin...
2017-05-15
411 433 Anti-Postnord
                                Vi samlar namnunderskrifter för alla som är LESS på postnords leveranstider och behandling av paket och övriga försändelser. Det ska inte ta upp till en vecka för ett brev att komma fram. Ett paket som är tunnare än 3 cm ska inte behöva hämtas med avi. Postnord utför inte den tjänst som vi betalar för och på detta kräver vi en förändring. Postnord ska inte slippa u...
2017-09-19
410 411 Sluta exkludera Halmstad Skateboardklubb
Halmstad Skateboardklubb har under flera års tid fört en diskussion med kommunen kring vår ekonomiska uppbackning som inte följer föreningens utveckling. Låt oss förklara varför:  Den kommunala Nolltaxan ger föreningar som har tillgång till kommunal hall en större backning som dessutom ökar sömlöst om verksamheten växer. (Se bifogade exempel längst ner) Vi har en egen hall, som vi byggt själva, fö...
2017-10-22
399 399 Uppmaning till kommunal Kristianstad
Uppmaning till kommunal med anledning av omarbetningen av modell för heltid.   När handboken framtogs rådde vissa missuppfattningar om vad som var medlemmarnas önskemål. Mycket försvar har hörts om delade turer och timbank för att alternativet att jobba varannan helg och resurspass upplevs som sämre.   Vi önskar:   Rätt till heltid-eller den sysselsättningsgrad den anställde önskar.   Ökad grundbe...
2017-02-09
395 397 Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
Upprop mot bergtäkt! Swerock har för avsikt att, mitt i ett populärt strövområde, med boende tätt intill och med endast en smal och krokig 70-väg som tillfart anlägga en stor bergtäkt utefter Håbo Häradsväg i Upplands-Bro kommun mellan Bålsta och Sigtuna. Bergtäkten skulle innebära bland annat: - En stor del av skogen blir otillgänglig för djur och människor med risk för stor påverkan på djurliv s...
2017-04-13
390 390 Stoppa stängningen av träningslokalen på Helsingborgs lasarett (Stängd)
Nyligen kom besked att man redan 31/1 2017 planerar att stänga personalens träningslokal på Helsingborgs lasarett. Vi är många som är starkt emot detta. I en tid då man har svårt att rekrytera personal och den personal som finns går på knäna borde man istället satsa på friskvård och bidra till en attraktiv arbetsplats.  Skriv under om du vill protestera mot beslutet!        (Glöm ej bekräfta under...
2017-01-18
385 385 Gällivare säger nej till djur på cirkus!
Cirkus är kul - men INTE för djuren! Trots många lovord om god djurhållning från Cirkus Maximum (som har sin föreställning i Gällivare 18/6 2017) så har privatpersoner bevittnat hur djuren visar på stressrelaterade beteenden och även hur personalen betett sig illa mot djuren.  Personalen har också varit hotfulla mot personer som stått utanför cirkusen och protesterat mot att de har djur i sina för...
2017-05-24
384 390 FalletSamir
FALLET SAMIR -- VÄDJAN TILL REGERINGEN Den 21 maj 1986 mördades min styvmamma. Samma dag frihetsberövades jag såsom misstänkt för mordet. Samma år fälldes jag och fick straffet sluten rättspsykiatrisk vård, men det var inte jag som var mördaren. Först 30 år senare fick jag upprättelse genom resning och frikänande dom. Vanligtvis får man ersättning när man blivit behandlad fel av staten. I mitt fa...
2017-10-04
383 2 219 STOP THE SHARE MANIPULATION OF THE SWEDISH FINGERPRINT CARD SHARE NOW!
We demand that the Swedish Financial Supervisory Authority (FSA) shall open their eyes NOW! (Please use the proper language when you write comments) We demand that the FSA would review its procedures and stop the wrongful conduct on the Stockholm Stock Exchange. Right now the Swedish company Fingerprint Cards (and others) is under attack by external organizations on the stock exchange, by illegal...
2016-10-21
383 2 219 STOPPA KURSMANIPULATIONEN PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN - REFORMER NU !
VI AKTIEÄGARE KRÄVER REFORMER PÅ AKTIEMARKNADEN   Just nu mest blankade aktier på marknaden 1. Intrum justitia 2. Fingerprint Cards 3. Elekta 4. SAS 5. Oriflame 6. Mycronic 7. Com Hem 8. Eniro 9. Tele2 10. Alfa Laval   Under 2016 har det varit tydligt att kursen för vissa aktier har manipulerats genom de verktyg som börsen besitter.  Oavsett vilken aktie det handlar om så finns det stora brister...
2016-10-21
383 383 Vi som vill utveckla Mullsjö med en Multisportarena vid Trollehöjds grusplan, som kan användas av skolan och allmänheten.
Såhär ser ritningen ut för grusplanen vid Trollehöjd. Namninsamlingen pågår till måndag den 16/10 kl 09.00.                                   ...
2017-10-13
381 387 Oseriösa veterinärer
En inkompetent veterinär har blivit anmäld till ansvarsnämnden och börjar nu ljuga för att rädda sitt eget skinn. snälla skriv på denna lista så vi tillsammans kan tala om att vi inte accepterar oseriösa veterinärer!   Vår Kajsa är död. Hon dog i går och jag vill dela hennes sista stund i livet med er. Kajsa var en fullt frisk mopstjej på 4 år och 6 månader. Hon var busig och mopsrusade in i det...
2017-06-02
379 383 VI KRÄVER ATT NEUTRALITETSPOLICYN INFÖRS I DEN OFFENTLIGASEKTORN
  VI KRÄVER ATT NEUTRALITETSPOLICYN INFÖRS FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM DEN OFFENTLIGA SEKTORN!     Med anledning av att EU-domstolen nu har fattat ett prejudikat som gör att NEUTRALITETSPOLICYN nu gäller i ALLA medlemsländer i hela EU, så kör vi nu igång en stödkampanj för dess införande inom all offentlig sektor. https://www.facebook.com/Var.Asikt.Pa.Riktigt/posts/611596882360121   Vi ställer oss...
2017-03-19
374 383 Behåll Fridnässkolan
  I samband med fastställandet av fastighetsnämndens budget för 2018 väcktes nyligen en diskussion om Fridnässkolan. Den politiska majoriteten i Västerås, S-MP-C-KD, vill tydligen stänga skolan och flytta verksamheten till andra sidan järnvägen och Sjöhagsvägen, ned mot Mälarens vatten. Liberalerna är motståndare till att flytta skolan till andra sidan järnvägen. Skolan skall ligga kvar på Stallha...
2017-11-17
372 372 Stoppa jättekraftledning i Viby! (Stängd)
Svenska kraftnät planerar byggnation av en 65 meter hög kraftledning invid Viby och Järvafältets naturreservat Svenska Kraftnät gjorde i februari 2017 ett utskick per post till vissa privatpersoner i Viby där man informerar om planer på kraftledningsutbyggnad där dragning i nuvarande kraftledningsgata vid Viby (alternativ 3a i informationsmaterialet från Svenska Kraftnät) är ett alternativ. De öns...
2017-04-03
371 457 #sanningenskagöraerfria (Stängd)
#sanningenskagöraerfria är ett upprop inom #metoo-rörelsen med syfte att uppmärksamma att sexuella trakasserier och övergrepp också sker i frikyrklig kontext. Vi vill sprida ljus över de berättelser som finns och visa de personer som utsatts att de inte är ensamma. Vi vill uppmana frikyrkliga samfund och lokala församlingar  att fortsätta sträva mot en kyrka helt utan övergrepp. Vi tror att Gud vi...
2017-11-30
371 3 935 Uppgradera personlig assistans till 2000-talet!
Vi ser en tydlig och mycket oroande trend gällande försämringar av villkoren för att få personlig assistans. De ursprungliga intentionerna om valfrihet, integritet och livskvalitet urholkas allt mer genom nya direktiv, prejudicerande domar och striktare tolkning av LSS-lagen hos Försäkringskassan och kommunerna. Försäkringskassan och kommunerna pekar på besparingskrav men politiker förnekar att nå...
2013-06-29
364 364 Gärna cirkus, men utan djur
Cirkus Maximum har under sin turné 2017  åtta hästar, tre kameler, femton hundar, tre får, åtta åsnor, tre getter, två gäss och två nötkreatur. Länstyrelsen har utfört flera kontroller sedan 2015 och har anmärkt på att cirkusens hästar inte har tillgång till daglig utevistelse. Länsstyrelsen kräver nu att alla cirkusens djur ska få motion utomhus dagligen. Om djurhållningen inte förbättras hotas C...
2017-06-24
363 363 Skyttecenter förstör rekreationsområdet Hall/Gärtuna i Södertälje
Hall/Gärtuna - En plats för alla? Södertälje kommun utreder Gärtuna för placering av nytt centrum för skytteklubbarna i Södertälje.   Planen är ett 37 hektar stort område och att anlägga många skjutbanor samt att kunna anordna större evenemang och tävlingar. Många andra kommuner har valt att inte prioritera och behålla en omfattande skytteverksamhet utifrån att det ställer mkt höga krav via Na...
2017-03-13
357 357 Ta ställning mot träning av jakthundar på björnar i hägn (Stängd)
Tack till alla medlemmar i Jaktkritikerna, som har skrivit under petitionslistan "Ta ställning mot träning av jakthundar på björnar i hägn". Jaktkritikerna har nu fått besked av Naturvårdsverket att ärendet har stoppats. (åtminstone tillfälligt). Man kan dock hoppas på att de skriftliga, samt kontinuerliga telefonkontakterna Jaktkritikerna har haft med både Länsstyrelsen i Gävleborg och Naturvårds...
2017-08-07
357 357 Vaktmästaren som blev skjuten ska politiker ta ansvar för
Vaktmästaren som blev skjuten under sitt arbetspass av GM som skulle varit omhändertagen av Malmö Stad, vilket inte skedde, har blivit nekad bostadsanpassning.  När detta inte är klart kan han inte lämna instutionen. Han är lidit tillräckligt med att bli utsatt för detta, så myndigheter i dagens Sverige, ta ert ansvar. Ge honom de resurser han behöver för att iaf komma till sitt hem. ...
2017-10-08
353 1 512 Mjölkfria Ben & Jerrys till Sverige!
Nu är det dags att vi går ihop och ser till att vi får mjölkfria Ben & Jerrys till Sverige! Skriv under här så skickar vi in denna lista till rätt personer när alla Svergies mjölkallergiker, laktosallergiker, veganer, nyfikna eller de som helt enkelt vill smaka eller stödja har skrivit på! Let's do this!...
2016-04-04
353 353 Stöd Kapten Blomqvist
Direkt efter att HV71 vann sitt SM-guld över Brynäs så gick HVs målvakt Linus Söderström ut och meddelade att EN person i Brynäs yttrat ett nedsättande ord om honom. Detta är något vi alla tar avstånd ifrån! Men i efterdyningarna av detta yttrande så har vår kapten Jacob Blomqvist blivit och blir fortfarande utsatt för påhopp av tidningar samt i sociala medier. Han är vår kapten och lagets talespe...
2017-05-02
352 352 Vi, folket, kräver Rikspolischefens omedelbara avgång!!
2016 Rekord i avklarade mord med ca 110st, 450 ouppklarade mord, 70% ökning av sexuella brott och 480000st anmälda, 1/3 av alla kvinnor är otrygga med att röra sig utomhus. Bilar brinner, polis/brandkår/ambulans stenas och hindras från att komma fram och rädda människor vilket nu även resulterat i dödsfall pga det. Poliser säger upp sig på löpande band pga lön, risker och en icke fungerande organi...
2017-01-13
351 355 #EnelevEttliv
Vi vädjar inte längre – vi kräver att utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas NU!
 Vi är många! Vi är lärare! Vi har kämpat länge för alla dessa fantastiska ensamkommande elever – de har kämpat hela sina liv. 
Framför våra ögon sker en urskillningslös utvisning av ensamkommande ungdomar till flera farliga länder, främst Afghanistan, ett land som FN uppgraderat till krig, där bombningar och...
2017-12-07
349 349 KARNAS VÄNNER
KARNAS VÄNNER har återuppstått. Vi vill bevara den natur och miljö som råder i Karnas backe. Vi vill INTE ha det betongmonument som politikerna i Hörby kommun bestämt....
2017-04-14
349 562 Rädda Grand!
Som ni säkert redan vet så kan Grand tyvärr tvingas stänga, detta pågrund av att politikerna i Simrishamns kommun beslutat att inte längre ge något bidrag... Skriv på vår namninsamling och hjälp oss i kampen om att hålla Grand vid liv. För visst ska Simrishamn ha en biograf?!...
2017-10-27
345 345 Förbättra inomhusluften i Oxhamns skola, Jakobstad (Stängd)
Upprop riktat till staden Jakobstad: stadsdirektör, dagvårds- och utbildningsverket, bildningsnämnden samt social- och hälsovårdsverket. Frågan om Oxhamns skolas inneluft har inför skolstarten 2017 åter en gång lyfts fram i Österbottens tidning: “Dålig luft i överfulla klassrum” (10.8.2017) och “Mögelskolan ett evighetsproblem” (12.8.2017). De här inslagen fick styrelsen i Hem&skolaföreningen...
2017-08-17
344 353 Kvinnofridskraven, del I - lagändringar
EDIT 2017-12-19: Efter att vi publicerade det här förslaget har det framkommit att regeringen efter mycket hård kritik tänker behålla våldtäktsrubriceringen i sitt förslag som nu ska på remiss till Lagrådet. Vi vill inte ändra i förslaget eftersom folk redan har skrivit under det:   Detta är första delen i en serie av krav som Kvinnofrid2018 kommer ställa på politiker inför valåret 2018! Den som v...
2017-11-11
342 1 163 Rädda Kortedala bibliotek i Göteborg!
RÄDDA KORTEDALA BIBLIOTEK! Stadsdelsnämnden Östra Göteborg har beslutat att flytta de 5,6 miljoner kr som Kortedala bibliotek får som regionbibliotek till det nya Världslitteraturhuset i Gamlestaden 2018. Då har inte biblioteket pengar till att hyra i nuvarande kommunens egna lokaler! Politikerna vill nu skära ner flera tjänster vilket kommer att drabba bibliotekets verksamhet. Biblioteket ska ock...
2017-12-29
340 340 Hjälp Kristina och hennes tre barn att få stanna i Sverige!
Kristina och hennes tre barn sitter i en jobbig sits. De kommer ursprungligen från Serbien men har sökt asyl i Sverige då hon under åtta års tid har upplevt det som ingen människa inte ens hade önskat sig sin värsta fiende. Hennes man har misshandlat och våldtagit henne gång på gång. När hon var gravid sparkade henne i magen. Även barnen har blivit misshandlade av honom, deras egna pappa. Barnen h...
2017-06-20
335 336 Bevara Kvinfo!
Öppet brev till den danska regeringen och kulturministern: Bevara KVINFOs bibliotek som en självständig enhet! KVINFOs bibliotek är centralt för det nordiska samarbetet kring genusforskning och för genushistorisk förmedling! KVINFO är ett kunskapscenter för genus, jämställdhet och mångfald i Köpenhamn i Danmark. En av KVINFOs centrala verksamheter är biblioteket, som inte bara har en unik samling...
2017-03-27
334 339 Du som använt overksamt Liothyronin från Takeda.
Vill du vara med och göra en gruppanmälan till myndigheter och sociala medier, när vi kommer överens om detta och hjälps åt med text etc. Vi måste hjälpas åt och inte bara förlita oss på Sköldkörtelföreningen, som i sig också gör ett bra jobb. Skriv gärna en kommentar och lämna så mycket uppgifter du känner för. Tack för ditt stöd. P.S. Tyvärr måste var och en göra personliga anmälningar till Läke...
2017-01-29
333 333 Svenska Ambassaden Manila, bör utrustas för passansökning.
Att förse Svenska ambassaden i Manila, med utrustning för att ta emot passansökningar. Sverige är bra snåla som inte vill ge oss Svenskar i Filippinerna den möjligheten. Tycker du att Regeringen borde tillskjuta pengar för en sådan utrusting så ska du skriva under denna namninsamling..  ...
2017-04-03
Facebook